PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 6A tom 1 | 135--148
Tytuł artykułu

Środowiskowe uwarunkowania zarządzania rozwojem turystyki zrównoważonej w wybranych gminach w latach 1996-2011

Warianty tytułu
Environmental Determinants of Sustainable Tourism Development Management in the Selected Municipalities in the Years 1996-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ukazanie zmian potencjału ekoturystycznego dla 17 wybranych gmin w latach 1996-2011. W celu oceny środowiskowych uwarunkowań rozwoju turystyki w poszczególnych powiatach wzięto pod uwagę 7 podstawowych cech badanego obszaru: ogólne obciążenie środowiska wsi przez stałych mieszkańców, lesistość, zróżnicowanie form użytkowania gruntów, powierzchnię i charakter obszarów chronionych, obciążenie terenu nieoczyszczonymi ściekami komunalnymi, obciążenie środowiska niezagospodarowanymi odpadami, stan atmosfery na danym obszarze. Do obliczenia wartości potencjału konieczne było wprowadzenie do modelu 21 zmiennych, których wartości zaczerpnięto z Banku Danych Lokalnych GUS i z oszacowań udostępnionych przez EMEP. W wyniku analizy uzyskano ocenę środowiskowych uwarunkowań rozwoju turystyki zrównoważonej w skali od 0 do 10 oraz informacje na temat zmian tej oceny w badanym okresie, co umożliwiło sformułowanie jakościowej prognozy na najbliższe lata dla każdej gminy. Uzyskane dane powinny być wykorzystane przez organa samorządu na szczeblu gminnym i powiatowym do planowania działań w zakresie ochrony środowiska i pobudzania przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki. Są także cenną wskazówką dla potencjalnych inwestorów branży turystycznej. Artykuł ma charakter koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the present study is to show changes of the potential of ecotourism for 17 selected municipalities in the past 15 years, i.e. in the years 1996-2011. In order to assess the environmental conditions for the development of tourism in various districts there were taken into account seven basic characteristics of each area: the overall environmental burden by rural residents, forest cover, diversity of the forms of land use, type and area of the protected areas, aerial load area of raw sewage, environmental burden of undeveloped waste, the state of the atmosphere in the area. To calculate the potential value 21 variables must be entered into the model whose values are taken from the Local Data Bank of Polish CSO and estimates provided by EMEP. The analysis allows achieving environmental assessment conditions for sustainable tourism development on a scale of 0 to 10, and information on changes in the ratings during the period, which allowed the formulation of qualitative predictions for the coming year for every municipality. The data should be used by local authorities at municipal and county planning activities to protect the environment and promote entrepreneurship in the field of tourism. They are also a valuable clue for potential investors of the tourism industry. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
135--148
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych (2013), GUS w Warszawie, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [dostęp: kwiecień-maj 2013].
 • Batiszczew J., Cetner J., Dudnik V., Lebiedowska B., Mazewski M., Mazur-Belzyt K., Ratajczyk E., Tenerowicz W., Trzaska Z., Urbanski W. (2012), Technical aspects of sustainable urban development. Transport and energetics issues, Oficyna Wydawnicza WSEiZ, Warszawa.
 • Cetner J. (2008), Ocena potencjału rozwoju ekoturystyki w powiecie łukowskim metodą badań "zza biurka", II Konferencja Naukowa pt. Rozwój Regionu Wschodniego. Szanse i Zagrożenia, Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie, maj.
 • Cetner J., Dyguś K. (2011a), Środowiskowe uwarunkowania rozwoju turystyki zrównoważonej w powiatach województwa podlaskiego, (w:) Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 • Cetner J., Dyguś K. (2011b), Środowiskowe uwarunkowania rekreacji w gminach powiatów wałeckiego, drawskiego i choszczeńskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", grudzień.
 • Cetner J., Krzyżanowska T., Kusińska A., Magdziak-Grabowska M., Krystek-Kucewicz B., Opania Sz., Pancewicz A., Piepiora P., Piepiora Z., Thiel M., Turała M., Turyk B., Zaniewska H. (2012) Sustainable urban development. Social, economic and environmental issues in urban planning, Oficyna Wydawnicza WSEiZ, Warszawa.
 • Cetner J., Ogonowska M. (2008), Metodyka oceny potencjału rozwoju ekoturystyki na podstawie źródeł wtórnych, (w:) Bosiacki S. (red.), Gospodarka turystyczna XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.
 • Cetner J., Ogonowska M. (2009), Potencjał rozwoju ekoturystyki w powiatach województwa zachodniopomorskiego, "Handel Wewnętrzny", listopad 2009.
 • EMEP (2008), The EMEP Grid, United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, http://www.emep.int/mscw/Grid/emep_grid.html [dostęp: 2008-2013].
 • EMEP (2013), MSC-W modelled air concentrations and depositions, United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, http://webdab.emep.int/Unified_Model_Results/index.html [dostęp: kwiecień 2013].
 • Majewski J. (2008), Czy turystyka wiejska powinna być zrównoważona?, (w:) Wodejko S., Zrównoważony rozwój turystyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Mynarski S. (2000), Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Oficyna Zakamycze, Kraków.
 • Niezgoda A. (2008), Turystyka zrównoważona - istota, zasady i krytyka koncepcji, (w:) Wodejko S. (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Uchwała (2002) Nr 219 Rady Ministrów z 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki, http://www.mos.gov.pl/2prawo/uchwaly_rm/uchwala_spisy.pdf, [dostęp: kwiecień 2008].
 • Zaręba D. (2005), Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.