PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 6A tom 1 | 149--159
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej - strategia rozwoju kraju 2020 a strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020

Autorzy
Warianty tytułu
Sustainable Development in the Regional Policy - National Development Strategy 2020 and Regional Development Strategy of Lodz Province 2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest określenie stanu relacji między strategicznymi planami rozwoju w Polsce a koncepcją zrównoważonego rozwoju. W praktyce ocena stopnia jej absorbcji w polityce regionalnej w szczególności na szczeblu wojewódzkim. Podstawą badania jest matryca relacyjna Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 pod kątem koncepcji zrównoważonego rozwoju. Analiza dokumentów pokazuje, że zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim stopień absorbcji tej koncepcji do treści strategii pozostaje na wysokim poziomie. Zasadne wydaje się traktowanie właśnie tej koncepcji jako uniwersalnej strategii rozwoju kraju, a także województwa, powiatu oraz gminy. Przemawia za tym głównie interes społeczny. Główną przesłanką koncepcji zrównoważonego rozwoju jest bowiem trwała poprawa jakości życia nie tylko współczesnych, ale i przyszłych pokoleń przez zrównoważenie proporcji między kapitałem ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to determine the status of the relationship between strategic development plans in Poland and the concept of sustainable development. In practice, to assess the degree of absorption of the sustainable development concept in the regional policy, in particular, at the provincial level. The basis of the study is a relational matrix of the National Development Strategy 2020 and the Regional Development Strategy of Lodz in 2020 in terms of sustainable development. The analysis of documents shows that both the national and provincial level of absorption of the concept of sustainable development into the content of strategy remains high. It is reasonable to consider sustainable development as the universal development strategy. Especially since its main premise is permanent improvement of the quality of life of not only today's but also future generations by balancing the ratio between the economic, human and natural capital. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
149--159
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach (2011), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski¸Katowice.
 • Kania I. (2010), Europejska polityka regionalna a system polityki regionalnej w Polsce, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • Kaźmierczak L. (2006), LCA (Life Cycle Assessment) jako narzędzie rozwoju zrównoważonego, (w:) Dudek M. (red.), Zrównoważony rozwój regionalny w Unii europejskiej, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, Legnica, Zielona Góra.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 • Kundera J., Szmyt W. (2008), Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Leśniewski M.A. (2010), Zrównoważony rozwój a konkurencyjność gmin, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Malik K. (2004), Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.
 • Piontek F. (2001), Kontrowersje i dylematy wokół rozwoju zrównoważonego i trwałego, (w:) Piontek F. (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony, tom 1: Teoria, kształcenie, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Rudnicki M. (2000), Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-15 z dnia 29 listopada 2007 r.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020 z dnia 25 września 2012 r.
 • Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020 z dnia 31 stycznia 2006.
 • Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 z dnia 26 lutego 2013.
 • Strategia Europa 2020 z czerwca 2010 r.
 • Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, projekt z dnia 23 stycznia 2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62, poz. 627.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z póź, zm.).
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 (Dz. U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1658).
 • Kawałko B. (2011), Strategia społeczno-gospodarcza rozowju woj. Lubelskiego a krajowa strategia rozwoju regionalnego, (w:) Szlachta J., Wożniak J. (red.), Krajowa strategia rozwoju regionalnego do roku 2020 a strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województw, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299169

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.