PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 6A tom 1 | 197--206
Tytuł artykułu

Wybrane działania wspomagające realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju w województwie lubelskim

Warianty tytułu
Selected Aspects Supporting the Implementation of the Concept of Sustainable Development in the Lubelskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Województwo lubelskie, z niewykorzystanym potencjałem możliwości, wciąż pozostaje najbiedniejszym regionem kraju. Do roku 2007 nosiło również niechlubne miano najbiedniejszego regionu Unii Europejskiej. Lubelszczyzna jest jednym z najdalej wysuniętych na wschód obszarów, nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej, i może szczycić się m.in. malowniczym krajobrazem, czystym powietrzem, dobrymi glebami, czy też bogatą historią, udokumentowaną średniowiecznymi zabytkami. Jednak nawet te walory, jak i znane lubelskie marki, nie są w stanie zmienić wizerunku Lubelszczyzny jako regionu biedy i zacofania. Sytuację może zmienić wdrażanie w regionie koncepcji zrównoważonego rozwoju, jak również angażowanie się lubelskich firm w odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Przedsiębiorstwa rozwijające swoją działalność przez zastosowanie innowacji społecznych i środowiskowych tworzą bowiem nowe szanse dla własnego biznesu i całego otoczenia. Katalizatorem rozwoju regionalnego mogą być również lubelskie klastry, doskonale wpisujące się w europejskie i krajowe strategie zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy wybranych działań realizowanych na terenie Lubelszczyzny w kontekście jej zrównoważonego rozwoju oraz ocena inicjatyw związanych z wykorzystaniem potencjału regionu, w celu poprawy jego konkurencyjności i nadrobienia dystansu dzielącego go od innych województw. (abstrakt oryginalny)
EN
The Lubelskie Voivodeship with its untapped potential opportunities still is the poorest region in Poland. By 2007 it was also the poorest region in the European Union. It is famous for its picturesque landscape, clean air, good soil and a rich history, documented by many medieval monuments. Unfortunately, even these virtues, as well as well-known local brands, are not able to change the image of the Lubelskie Voivodeship as a region of poverty and backwardness. The situation could change by implementing in this region the concept of sustainable development, as well as engaging companies located in the area to do "social responsible business". Companies developing their activities by taking into account the social and environmental innovation create new opportunities both for their business and the surroundings. The clusters located in the Lubelskie Voivodeship can also play a very important role in the regional development, perfectly suited to the European and national strategies of the sustainable development. The aim of this paper is to analyse the selected activities carried out in the poorest Polish region, especially in the context of implementation on its territory the concept of sustainable development that could be a great opportunity for using its huge potential in a way of catching up other European provinces. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
197--206
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Agencja Reklamowa Cumulus (2008), CSR, http://www.agencjacumulus.pl/index.php?mode=strona&id=9 [dostęp: 06.05.2013].
 • Brauweiler J. (2013), Zrównoważony rozwój na szczeblu przedsiębiorstw, (w:) Kryński A., Kramer M., Caekelbergh A.F. Zintegrowane zarządzanie środowiskiem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Dolina Ekologicznej Żywności, O Projekcie Dolina Ekologicznej Żywności, http://www.dolinaeko.pl/43,o_projekcie [dostęp: 06.05.2013].
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Odpowiedzialny%20biznes%20w%20Po lsce_2009-1293707713.pdf [dostęp: 06.05.2013].
 • Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (2011), Lubelski Klaster Ekoenergetyczny, http://fundacja.lublin.pl/index.php/pl/lubelskiklasterekoenergetyczny [dostęp: 06.05.2013].
 • Komisja Europejska (2010), Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela.
 • Ministerstwo Gospodarki (2011), Krajowy Program Reform Europa 2020, Warszawa.
 • Ministerstwo Środowiska (1999), Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025, Warszawa.
 • Olesiński Z. (2006), Struktury gron (klastrów) przemysłowych - multigrono - pasmo, "Problemy Zarządzania", nr 3.
 • Plawgo B. (2007), Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2013), Mapa klastrów w Polsce, http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html [dostęp: 06.05.2013].
 • Porter M.E. (2005), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (2013), Znamy laureatów siódmej edycji Marki Regionalnej Lubelskie, http://marka.lubelskie.pl/index.php?mact=News,cntnt01, detail,0&cntnt01articleid=39&cntnt01origid=15&cntnt01lang=pl_PL&cntnt01returnid=42 [dostęp: 06.05.2013].
 • Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1980 r. Nr 3, poz. 6.), z dn. 31.01.1980 r.
 • Zarząd Województwa Lubelskiego (2009), Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299189

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.