PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 6A tom 1 | 207--214
Tytuł artykułu

Optymalizacja celów zrównoważonego rozwoju na przykładzie rybactwa śródlądowego w Dolinie Baryczy

Warianty tytułu
Optimisation of the Objectives of Sustainable Development on the Example of Inland Fishery in the Barycz Valley
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł porusza problematykę rybactwa śródlądowego w warunkach zrównoważonego rozwoju. Głównym jego celem jest próba wykazania, że realizacja optymalnych celów zrównoważonego rozwoju wymaga systemowego podejścia, co nakłada konieczność uwzględnienia w analizie także wymiaru kulturowego, instytucjonalnego, technologicznego i politycznego. Autorka stawia tezę, że głównym problemem związanym z implementacją zasad zrównoważonego rozwoju jest brak holistycznej wizji, co zaburza proces optymalizacji jego celów i przyczynia się do powstawania konfliktów na linii ekologia - ekonomia - społeczeństwo. Na przykładzie rybactwa śródlądowego w Dolinie Baryczy stara się także wykazać, że aby zoptymalizować cele zrównoważonego rozwoju, należy wprowadzić skuteczny mechanizm rekompensaty za straty, które ponoszą hodowcy ryb z tytułu ochrony ptactwa. Badania zostały przeprowadzone na podstawie krytycznej analizy piśmiennictwa krajowego i zagranicznego z zakresu zrównoważonego rozwoju, analizy dokumentów Stowarzyszenia Doliny Baryczy, własnych obserwacji oraz pogłębionych wywiadów z przedstawicielami gospodarstw rybackich i mieszkańcami Doliny Baryczy. Prezentowane podejście może w przyszłości zmniejszyć ryzyko podejmowania niewłaściwych decyzji w obszarze społeczno-ekonomiczo-ekologicznym, sprzecznymi z zasadą optymalizacji celów zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the issue of inland fisheries in terms of sustainable development. Its main aim is an attempt to prove that the realisation of optimal objectives of sustainable development requires a systematic approach which imposes a need to include the cultural, institutional, technological and political dimension. The author argues that the main problem associated with implementation of the principles of sustainable development is the lack of holistic vision, which interferes the process of optimising its objectives and contributes to the emergence of conflicts in the line of ecology - economics - society. On the example of inland fisheries in the Barycz Valley, the author also tries to demonstrate that in order to optimise the objectives of sustainable development, it should be implemented an effective mechanism for compensation of losses for inland fishermen caused by protection of fish-eating birds. The study was based on a critical analysis of domestic and foreign literature in the field of sustainable development as well as analysis of documents of the Barycz Valley Association, observations and interviews with representatives of fish farms and residents of the Barycz Valley. This approach can reduce in future the risk of making wrong decisions in the social-environmental-economic area, which are against the principle of optimisation of the goals of sustainable development. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
207--214
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Brocki W. (2009), Odpowiedzialne rybołówstwo jako element zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin.
 • Commoner B. (1974), Zamykający się krąg, Przyroda, człowiek i technika, Biblioteka Sejmowa, Warszawa.
 • EPI Rankings 2012, http://epi.yale.edu/epi2012/rankings [dostęp: 18.04.2013].
 • GUS, Ochrona środowiska 2008, Warszawa.
 • GUS, Ochrona środowiska, 2012, Warszawa.
 • Kośmicki E. (1998), Koncepcja metabolizmu społecznego jako wyzwanie dla badań i dydaktyki ochrony środowiska (w:) Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Laszlo C. (2008), Firma zrównoważonego rozwoju, Studio Emka, Warszawa.
 • Lele S.M. (1991), Sustainable development: a critical review, "World Development", No. 19(6).
 • Lirski A. (2012), Karp-aktualności sezonu 2011 roku, (w:) Branżowe i rynkowe znaczenie karpia, Materiały konferencyjne z XVII Krajowej Konferencji Hodowców Karpia, PTR, Paprotnia.
 • Obszary NATURA 2000, Fundacja Ekorozwoju, obszary.natura2000.pl.
 • Poskrobko T. (2009), Problemy pomiaru efektywności programu Natura 2000 w kontekście zrównoważónego rozwoju, (w:) Sidorczuk-Pietraszko (red.), Implementacyjne i aplikacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju, WSE w Białymstoku, Białystok.
 • Report of the United Nations conference on environment and development, Rio de Janeiro, 3-14.06.1992, United Nations, A/CONF.151/26 (Vol. I), http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm [dostęp: 18.04.2013]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419).
 • Steffens W. (2012), Rybactwo stawowe - osiągnięcia, porażki i nadzieje, (w:) Branżowe i rynkowe znaczenie karpia, materiały konferencyjne z XVII Krajowej Konferencji Hodowców Karpia, PTR, Paprotnia.
 • Sztumski W. (2008), Refleksja na temat rozwoju zrównoważonego. (Czy zrównoważony rozwój jest fikcją, utopią, iluzją czy oszustwem?), "Problemy Ekorozwoju", Vol. 3, No. 2.
 • Wykaz obrębów hodowlanych województwa dolnośląskiego ustanowionych w drodze Decyzji Wojewody Dolnośląskiego w latach 2002-2005 i w latach 2006-2010, Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 2011.
 • Zacher L. (2000), Trwały rozwój-utopia czy realna możliwość, "Problemy Ekorozwoju", Vol. 3, No. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.