PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 18 (XVIII) | nr 20 (1) | 79--86
Tytuł artykułu

Wybrane instytucje Unii Europejskiej w publicystyce "Najwyższego Czasu!"

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Institutions of the European Union in Journalism of "Najwyższy Czas!"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ten jest próbą przedstawienia poglądów autorów publikujących na łamach tygodnika "Najwyższy Czas!" na temat wybranych instytucji Unii Europejskiej, takich jak Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejski Bank Centralny czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Większość materiału badawczego pochodzi z czasopisma "NCz!". Wykorzystane zostały również nie opublikowane w wydaniu papierowym materiały pochodzące ze strony internetowej tygodnika, felietony Stanisława Michalkiewicza zamieszczone na jego stronie internetowej oraz dokumenty uchwalone przez instytucje UE, czyli "Traktat Lizboński" i "Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego". Autorzy kręgu tygodnika byli zgodni w ocenie instytucji UE, jednak różnili się w ocenie szkodliwości działań poszczególnych organów UE. Wszystkie z wymienionych, poza ETS, ocieniane były jednoznacznie negatywnie. Wskazywane były przykłady nieprzejrzystości i niedemokratyczności procedur, takich jak wybór komisarzy unijnych, uzależnienia , w przypadku EBC, od poszczególnych państw członkowskich czy wreszcie marnotrawienia publicznych pieniędzy na bezsensowne czy wręcz szkodliwe cele. Równolegle podnoszone były obawy dotyczące wzrostu znaczenia KE, gdyż mogłoby to prowadzić do zredukowania roli władz wykonawczych poszczególnych państw członkowskich. ETS oceniany był niejednoznacznie, z jednej strony publicyści wskazywali na jego zbyt mocną pozycję w stosunku do sądownictwa państw członkowskich oraz długi czas oczekiwania na wyrok, z drugiej jednak strony podkreślali fakt, iż ETS działał w ramach stworzonych przez inne instytucje i w pełni wywiązywał się ze zleconych mu zadań. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is an attempt to present views of the authors published in the weekly "Najwyższy Czas!" on selected EU institutions such as the European Commission, the European Parliament, the European Central Bank or the European Court of Justice. Most of the research material originated from magazine "NCz." Used were also not published in the paper edition material from the website weekly, columns Stanisław Michalkiewicz posted on his website and the documents enacted by the EU institutions, the "Lisbon Treaty" and the "Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank. " The authors belonging to social circle of "NCz!" agreed in the evaluation of the EU institutions, but they differed in the adverse effects of the activities of individual bodies. All of these, except the ECJ, shaded by were clearly negative. Indicated are examples of opacity and undemocratic procedures, such as the selection of EU commissioners, addictions, in the case of the ECB, from individual Member States and finally wasting public money on useless or even harmful purposes. At the same time raised were concerns about the growing importance of the European Commission, which could lead to reducing the role of the executive authorities of the Member States. ECJ was evaluated ambiguous, with one hand, journalists pointed to the very strong position in relation to the judiciary of the Member States and a long time to wait for judgment, on the other hand, they emphasized that the ECJ acted within the framework created by other institutions and had complied fully with the tasks attributed to him. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Cukiernik T., Zabawa Unii w pomoc, "Najwyższy Czas!", nr 29-30/2010.
 • Domino O., Hulaszczy żywot komisarzy, "Najwyższy Czas!", nr 25/2011.
 • Domino O., Znachor od homofobii, "Najwyższy Czas!", nr 25/2011.
 • Łangalis M., Upadek UE według Hayeka, "Najwyższy Czas!", nr 51-52/2011.Mak A., Gazprom na celowniku, "Najwyższy Czas!", nr 42/2011.
 • Mieszalski M., Śladami Meyera Rothschilda..., "Najwyższy Czas!", nr 1-2/2012.
 • Mysłek T., Będzie euro - Ordnung!, "Najwyższy Czas!", nr 14/2011.
 • Mysłek T., Odwlekanie eurokrachu, "Najwyższy Czas!", nr 41/2011.
 • Pazio P., Pakiet klimatyczny spowolni gospodarkę, "Najwyższy Czas!", nr 17-18/2011.
 • Sommer T., Siła Polski w Unii - wywiad ze Stanisławem Michalkiewiczem, "Najwyższy Czas!", nr 26-27/2011.
 • "Najwyższy Czas!", http://www.nczas.com, Niekorzystne dla Polski głosowanie w komisji PE (13 XII 2012).
 • "Najwyższy Czas!", http://www.nczas.com, B. Górski, Polska coraz częściej na unijnej wokandzie (14 XII 2012).
 • "Najwyższy Czas!", http://www.nczas.com, D. Kos, Polaku, lecz się za granicą (13 XII 2012).
 • "Najwyższy Czas!", http://www.nczas.com, D. Kos, Chęć zabójstwa promowana w sądach (13 XII 2012).
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Lizbona 2007.
 • Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, strona internetowa Europejskiego Banku Centralnego (12 XII 2012).
 • Strona internetowa Ministerstwa Spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, http://polskawue.gov.pl, Instytucje Unii Europejskiej (12 XII 2012).
 • Strona internetowa Stanisława Michalkiewicza, http://http://www.michalkiewicz.pl, S. Michalkiewicz, Klasa próżniacza podjudza, (12 XII 2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.