PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 2 | 9--28
Tytuł artykułu

Przesłanki pozytywne umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Positive Prerequisites for the Use of Reliefs in the Payment of Dues on Social Insurance Contributions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dopuszczalne jest stosowanie ulg w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne, które polegają albo na definitywnej rezygnacji wierzyciela z całości lub odpowiedniej części należnej kwoty (umorzenie częściowe lub całkowite), albo jedynie na czasowej rezygnacji z takich kwot (odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie płatności na raty). Zastosowanie takich ulg możliwe jest po zaistnieniu przesłanek określonych w ustawie, np. w przypadku całkowitej nie-ściągalności składek, ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego. Wyżej wymienione przesłanki mają charakter klauzul generalnych, pozwalających na ich elastyczne dostosowanie do konkretnych sytuacji. Podmioty uprawnione do udzielania ulg w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne działają w granicach uznania administracyjnego. Nie jest to jednak działanie w pełni swobodne, ponieważ skutki ekonomiczne wynikające z zastosowania takich ulg mają bezpośredni wpływ na stan równowagi finansowej funduszy celowych, z których finansowane są świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego, w szczególności emerytury, renty oraz zasiłki.(abstrakt oryginalny)
EN
It is permissible to use reliefs in the payment of social security contributions, based either on a definitive waiver by the creditor of the whole or relevant part of the amount due (partial or complete remission) or only a temporary waiver of such amounts (payment deferral or payment in installments). The use of such reliefs is possible upon the occurrence of conditions laid down in the Act, for example, in the case of total non-recovery of contributions, for economic or other reasons worth considering, if justified by important interests of the person concerned. The prerequisites mentioned above have a nature of general clauses, allowing for their flexible adjustment to specific situations. Entities authorized to grant reliefs in the payment of social security contributions act within the limits of administrative discretion. But it is not a fully free operation, because the economic impact resulting from the use of such reliefs has a direct impact on the financial balance of earmarked funds which finance social security benefits, in particular pensions, disability allowances and other benefits.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
9--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Antkowiak L., Demografia wymusza zmiany na rynku pracy, "Ubezpieczenia Społeczne" 2011, nr 4 s. 9-13.
 • Bartoszewicz M., Zakolska J., Glosa do wyroku SO we Wrocławiu z 20.05.2003 r., IV Ka 893/02, "Przegląd Legislacyjny" 2003, nr 5, s. 115-120.
 • Bień-Kacała A., Daniny publiczne. Próba rekonstrukcji pojęcia na tle postanowień Konstytucji RP z 1997 r., "Prawo i Administracja" 2003, t. 2, s. 99-112.
 • Bień-Kacała A., O definiowaniu danin publicznych raz jeszcze. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2011 r. (P 9/09), [w:] R.M. Czarny, K. Spryszak (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań, t. 3.
 • Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2012, s. 517-529.
 • Jonik A., Umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników w świetle kodeksu postępowania administracyjnego, "Ubezpieczenia w Rolnictwie" 2007, nr 30, s. 32-41.
 • Koperkiewicz-Mordel K., Stanowienie przez rady gmin zwolnień i ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych, "Finanse Komunalne" 2005, nr 1-2, s. 58-74.
 • Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne - podstawowe pojęcia konstytucyjne, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2011, nr 2, s. 47-58.
 • Ruśkowski E., Salachna J.M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2013.
 • Wantoch-Rekowski J., Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 3, s. 33-42.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.