PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 334 Local and Regional Economy in Theory and Practice | 295--305
Tytuł artykułu

Socio-Economic Potential of Polish Voivodship Cities

Warianty tytułu
Potencjał społeczno-gospodarczy miast wojewódzkich w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem badań było oszacowanie różnic w poziomie potencjału społeczno-gospodarczego miast wojewódzkich w Polsce. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje pozytywna zależność między wartością wskaźnika opisującego ten potencjał a przebiegiem procesów gospodarczych w badanych miastach. Przyjęto założenie, że potencjał społeczno- gospodarczy może być opisany w czterech wymiarach: 1) poziomem rozwoju infrastruktury ekonomicznej, 2) poziomem rozwoju infrastruktury społecznej, 3) jakością kapitału ludzkiego i społecznego, 4) poziomem rozwoju gospodarczego. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że stolice województw charakteryzują się znacznym stopniem zróżnicowania poziomu potencjału społeczno-gospodarczego. Jednakże nie można zaobserwować bezpośredniego związku między poziomem potencjału społeczno-gospodarczego a poziomem rozwoju gospodarczego miast wojewódzkich.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was to evaluate the differences in the level of the socioeconomic potential of Polish voivodship cities. Also, an attempt was made to answer the question if there is a positive relationship between the level of this potential and the economic performance of the surveyed cities. It was assumed that socio-economic potential can be described in four dimensions: 1) development level of economic infrastructure, 2) development level of social infrastructure, 3) quality of human and social capital, and 4) economic development level. The obtained results indicate that voivodship cities are characterized by a significant variation of endogenous potential. However, one cannot observe a direct relationship between the level of the socio-economic potential and the economic development level of voivodship cities.(original abstract)
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Bogdański M., Economic potential of Polish cities - a regional approach, Bulletin of Geography. Socio-economic series, 2012, Vol. 17, pp. 13-20.
 • Chądzyński J., Nowe koncepcje rozwoju - w kierunku rozwoju lokalnego, [in:] Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki (eds.), CeDeWu.pl, Warszawa 2007.
 • Gorzelak G., Fakty i mity rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, 2009, Vol. 2(36), pp. 5-28.
 • Heller J., Fundusze europejskie w kształtowaniu rozwoju gospodarczego województw w Polsce, Samorząd Terytorialny, 2010, Vol. 7-8, pp. 28-37.
 • Jóźwik B., Wzrost gospodarczy i konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej, [in:] Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania, B. Jóźwik, M. Sagan (eds.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 • Juchnicka M., Skibicka-Sokołowska E., Analiza stanu struktury infrastruktury społecznej jako elementu układu instytucjonalnego województwa podlaskiego, [in:] Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarczego Polski północno-wschodniej, W. Kpoczuk, K. Meredyk (eds.), Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2001.
 • Korenik S., Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 • Kukliński A., O nowym modelu polityki regionalnej - artykuł dyskusyjny, Studia Regionalne i Lokalne, 2003, Vol. 4(14), pp. 5-15.
 • Myadzelets A.V., Modeling of the Socio-Economic Potential of the Siberian Regions with Consideration for their Economic-Geographical Position in the National Economic System of the Russian Federation, Mathematical Modeling of Natural Phenomena, 2009, Vol. 4 (5), pp. 158-175.
 • Nazarczuk J.M., Kisiel R., Postrzeganie pomocy publicznej w SSE jako instrumentu pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne-Ekonomia, 2013, Vol. XLIV (1), pp. 1-14.
 • Pociecha J., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008.
 • Sokołowska-Woźniak J., Regions based on knowledge in Poland, Studia Ekonomiczne, 2008, Vol. 1-2, pp. 101-120.
 • Sorensen J.F.L., Testing the Hypothesis of Higher Social Capital in Rural Areas: The Case of Denmark, Regional Studies, 2012, Vol. 46 (7), pp. 873-891.
 • Szlachta J., Ośrodki subregionalne w Polsce - identyfikacja, [in:] Subregionalne bieguny wzrostu, W. Dziemianowicz (ed.), Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2011.
 • Wanat S., Zeliaś A., Metody budowy syntetycznych mierników poziomu życia ludności, [in:] Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, A. Zeliaś (ed.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • World Development Report. Infrastructure for Development, World Bank, Washington 1994.
 • Wójcik M., Spatial diversity of Economic Potential and the Concept of Bipolar Development - The Case of Warsaw and Łódź, European Spatial Research and Policy, 2009, Vol. 16 (2), p. 93.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.