PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 6A tom 1 | 264--275
Tytuł artykułu

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w województwie śląskim

Warianty tytułu
Sustainable Management of Water Resources in the Silesian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ważnym zagadnieniem związanym ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami wodnymi jest ich efektywne wykorzystanie, które powinno łączyć cele środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Korzystanie z tych zasobów nie powinno przyczyniać się do degradacji środowiska oraz powinno być poprzedzone rzetelną analizą ekonomiczną. Przykładem takich działań, służących racjonalnej gospodarce wodnej jest budowa małych zbiorników retencyjnych. W artykule podjęto próbę oceny gospodarowania zasobami wodnymi w województwie śląskim na przykładzie budowy i eksploatacji wybranych, małych zbiorników retencyjnych. Przedstawiono podstawowe zasady i uwarunkowania prawne zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej a także planowane oraz obecne wykorzystanie omawianych zbiorników retencyjnych. Celem pracy jest ocena efektywności wykorzystania małych zbiorników retencyjnych od oddania do użytkowania do chwili obecnej. Uwzględnienie przedstawionych wniosków może przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania omawianych zbiorników oraz maksymalizacji korzyści, wynikających z ich funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The efficient use of waters resources, which should combine environmental, social and economic objectives, is an important issue related to the sustainable management. Using these resources should not contribute to environmental degradation and should be preceded by a reliable economic analysis. An example of such activities for sustainable water management is building small retention reservoirs that do not generate such a significant negative impact on the environment and social protests as big reservoirs. The main issue of the article is assessment of the management of water resources in the Silesian Voivodeship and the evaluation of effectiveness of the use of small reservoirs. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
264--275
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Dixon J. A., Talbot L. i in. (2013), Dams and the Environment, Considerations in World Bank Projects, "World Bank Technical Paper Number", No. 110, http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1999/12/02/000178830_98101904134910/Rendered/PDF/multi_page.pdf [dostęp: 30.04.2013].
 • Halama A. (2011), Ocena efektywności ekonomicznej budowy i eksploatacji małych zbiorników retencyjnych, "Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach", nr 89, Transformacja Gospodarki - Konsumenci Przedsiębiorstwa, Regiony.
 • Halama A. (2013), Ocena efektywności ekonomicznej zbiornika retencyjnego "Słupsko", "Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach", nr 136, Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych.
 • Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm [dostęp: 29.03.2013].
 • Karta informacyjna zadania "Budowa zbiornika retencyjnego Kobiór w dolinie rzeki Korzeniec", materiały niepublikowane.
 • Lorek E. (2002), Budowa programów zrównoważonego rozwoju regionu w warunkach gospodarki polskiej, (w:) Zagórska A., Malik K., Miszewski M. (red.), Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wokół zbiornika wodnego "Ostrowy" w gminie MIEDŹNO (2007), MIEDŹNO, Uchwała Nr 83/XII/2007 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 28.09.2007 r., http://www.bip.miedzno.akcessnet.net [dostęp: 30.04.2013].
 • Opinia efektywności ekologicznej i ekonomicznej zadania inwestycyjnego Budowa zbiornika retencyjnego "Słupsko" (1999), HYDROconsult, materiały niepublikowane.
 • Porozumienie z dnia 21.12.1995 roku zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej a Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
 • Projekt wykonawczy, Zbiornik wody "OSTROWY" (1998), Promel Biuro Projektów Wodnych Melioracji, materiały niepublikowane.
 • Strategia Rozwoju Gminy Miedźno (2013), Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 31-148 Kraków, ul. Helclów 11/3, http://www.bip.miedzno.akcessnet.net /upload/20030717150711skanhep84ggx.doc [dostęp: 29.03.2013].
 • STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOBIÓR II Edycja (2008), Terplan Katowice, http://bip.kobior.pl [dostęp: 29.03.2013].
 • UCHWAŁA Nr XXV/249/04 RADY GMINY RUDZINIEC z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO TERENY SOŁECTW: PONISZOWICE, NIEKARMIA I SŁUPSKO, http://www.biuletyn.net [dostęp: 30.04.2013].
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), http://isap.sejm.gov.pl [dostęp: 30.04.2013].
 • Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w latach 2004-2006 i w latach następnych na terenie gminy Kobiór w ramach Planu Rozwoju Lokalnego (2004), http://bip.kobior.pl [dostęp: 29.03.2013].
 • Zestawienie rzeczowo-finansowe podstawowego zakresu robót związanych z zagospodarowaniem zbiorników wodnych w Kobiórze (1999), Zarząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5, materiały niepublikowane.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.