PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 6A tom 1 | 319--327
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty metodologiczne wskaźników zrównoważonego rozwoju transportu na poziomie regionalnym

Warianty tytułu
Regional Sustainable Transport Development Indicators
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System zrównoważonego transportu powinien uwzględniać kryterium dostępności do usług transportowych w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego, zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej, efektywności ekonomicznej, optymalnego wykorzystania przestrzeni oraz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Zjawisko zrównoważenia w transporcie jest oceniane przy użyciu różnych wskaźników. Wśród nich są jednak wskaźniki stosowane przy każdym dokonywaniu pomiaru. Kompleksowy, systematyczny i sprawny system monitoringu może przyczyniać się do zobiektywizowania wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w sferze realnej na poziomie regionalnym. Istnieje pilna potrzeba upublicznienia tego typu danych i dostępu do nich, by można było prowadzić monitoring oraz rzetelne badania naukowe w tym obszarze. Celem publikacji jest przedstawienie wybranych aspektów metodologicznych związanych z tą problematyką oraz propozycji wskaźników zrównoważonego rozwoju transportu na poziomie regionalnym w oparciu o cztery kapitały: środowiskowy (naturalny), ludzki, ekonomiczny (gospodarczy) i społeczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The system of sustainable transport should take into account the criterion of transport services accessibility in the aspect of health safety, the principle of intergenerational equity, economic effectiveness, optimum use of the space, and reducing the negative impact on the environment. The phenomenon of sustainability in transport is assessed with the use of various indicators. However, among them, there are the indicators used during every measurement being made. A complex, systematic and efficient system of monitoring may contribute to objectification of implementation of the sustainable development in the real sphere at the regional level. There is the urgent need to publicise such data and access to them in order to conduct monitoring and fair research in this area. An aim of the article is to present some methodological aspects related to these issues as well as proposals of indicators of the sustainable development of transport at the regional level based on the four capital-based approaches: natural, human, economic, and social. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
319--327
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Borys T. (2008), Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia, Raport z realizacji pracy badawczej, Ministerstwo Infrastruktury, Jelenia Góra, Warszawa.
 • EPOMM, the European Platform of Mobility Management (2013), http://www.epommweb.org [dostęp: 27.02.2013].
 • Hart M. (1997), Evaluating Indicators: A Checklist for Communities, Johnson Foundation, http://www.johnsonfdn.org/spring97/indicators.html
 • Marsden G., Kelly C. and Snell C. (2006), Selecting Indicators For Strategic Performance Management, TRB Annual Meeting, 2006; http://www.mdt.mt.gov/research/docs/trb_cd/Files/06-0378.pdf
 • La mobilité urbaine en France, Mobilités et transports, Editions du CERTU (2012), collection Essentiel, février.
 • Litman T. (2012), Well Measured. Developing Indicators for Sustainable and Livable Transport Planning, 27 December 2012, http://www.vtpi.org/wellmeas.pdf [dostęp: 25.10.2012].
 • Medhurst J. (2003), A Thematic Evaluation of the Contribution of Structural Funds to Sustainable Development: Methods and Lessons, materiały konferencyjne REGIONET Network of Excellence Workshop, Manchester.
 • Nicolas J.P., Pochet P. and Poimboeuf H. (2003), Towards Sustainable Mobility Indicators: Application To The Lyons Conurbation, "Transport Policy", Vol. 10, http://www.elsevier.com/locate/tranpol.
 • Nicolas J.P. (2010), SIMBAD: un outil pour intégrer le développement durable dans les politiques publiques, (w:) Antoni J.P. (ed.), Modéliser la ville. Forme urbaine et politiques de transport. Paris : Economica, coll. Méthodes et Approches.
 • Przybyłowski A. (2013), Inwestycje transportowe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo AM w Gdyni, Gdynia.
 • Putnam R.D. (2003), Better together. Restoring the American community, Simon & Schuster, New York.
 • Putnam R.D. (2008), Samotna gra w kręgle: Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Rifkin J. (2000). The Age of Access. How the Shift from Ownership to Access is Transforming Modern Life, Penguin Books, London.
 • Sustainable Transportation Indicators A Recommended Program To Define A Standard Set of Indicators For Sustainable Transportation Planning (2008), By the Transportation Research Board (TRB) Sustainable Transportation Indicators (STI).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299445

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.