PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 2 | 91--111
Tytuł artykułu

Okoliczności ekskulpujące odpowiedzialność za nieterminową lub w kwocie niższej od wymaganej zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Circumstances which Exculpate Responsibility for Delayed or Lower than Required Payment of the Social Insurance Contributions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu omówiono naruszenie dyscypliny finansów publicznych z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tj. spoczywający na jednostkach sektora finansów publicznych obowiązek terminowego i w ustalonej ustawowo wysokości opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, w szczególności zaś zakres podmiotowy i przedmiotowy ww. czynu. Autor omawia okoliczności ekskulpujące odpowiedzialność za czyn z art. 14 pkt 1 ww. ustawy i dokonuje analizy różnych stanów faktycznych, rozpoznawanych przez właściwe komisje orzekające oraz przez sądy administracyjne. Celem, jaki przyświeca niniejszemu opracowaniu, jest ukazanie złożoności analizowanego zagadnienia i różnorodności czynników decydujących o ukaraniu lub o odstąpieniu od zarzutu popełnienia czynu z art. 14 pkt 1 ww. ustawy.(abstrakt oryginalny)
EN
Author of the study attempts to show the area of protection of Polish public finances before the violations in discipline of the public finance in the area of social insurance contributions paid by the public sector unit. The analysis of subjective and objective scope of the act specified in Art. 14 of the Act of 17th December 2004 on the liability for violation of public finance discipline, in line with the course of the discussion on the advisability of establishing obligations under that provision. The author analyzes the legal status on 24th June 2014, using not only the basic acts of financial law, but also referring to the doctrine and judicature, which refer factually to the subject of this study. Main aim of the study is to show the complexity of the issue that is analyzed and the diversities of factors that determine the punishment or the withdrawal objection of committing an act of Art. 14 point 1 of the above-mentioned the Act.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
91--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Borowska K., Komentarz do art. 14 u.o.n.d.f.p., [w:] K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Bożek W., Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie Finansami. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65.
 • Cholewa-Klimek M., Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2010.
 • Czyżak M., Działanie na polecenie przełożonego jako okoliczność uchylająca odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Finanse Komunalne" 2011, nr 6, s. 11-19.
 • Drążkiewicz M., Dyscyplina finansów publicznych, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" 2007, nr 2, s. 14.
 • Dziedzic A., Naruszenia z art. 14 i 15 ustawy, "Kontrola Finansowa" 2012, nr 9, s. 26-31.
 • Godoń R., Odpowiedzialność kierownika jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, [w:] T. Bojkowski, J. Przybylska (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Zasady Odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Kowalczyk E., Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej, ODDK, Gdańsk 2012.
 • Lipiec-Warzecha L., Egzekwowanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wybrane problemy, "Finanse Komunalne" 2007, nr 9, s. 5-12.
 • Lipiec-Warzecha L., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Motowilczuk I., Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" 2010, nr 2, s. 65-66.
 • Ofiarski Z., Komentarz do art. 46 u.f.p., [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2010.
 • Ofiarski Z., Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Puchacz K., Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki, ODDK, Gdańsk 2012.
 • Salachna J.M., Trykozko R., W jakich przypadkach popełnienie czynu określonego w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie będzie wywoływać odpowiedzialności?, [w:] C. Kosikowski, K.M. Salachna (red), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Smaga M., Winiarz M., Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, Kraków 2013.
 • Strąk T., Zmiany w orzekaniu o odpowiedzialności kierownika, "Kadra Kierownicza w Administracji", 2012, nr 3, s. 32-34.
 • Szyburska-Walczak G., Ubezpieczenia Społeczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Sprawozdania z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdania z działalności komisji orzekających I instancji w latach 2006-2013, www.mf.gov.pl, dostęp: 24 czerwca 2014 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.