PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktorskie '06 | 369--377
Tytuł artykułu

Zagrożenia w projektach inwestycyjnych gospodarki wodno-ściekowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces analizy i oceny ryzyka dla projektów wodno-ściekowych współfinansowanych z Funduszu Spójności należy rozpocząć na etapie przygotowaniu inwestycji. Brak funkcjonujących systemów zarządzania ryzykiem w wielu jednostkach samorządu terytorialnego utrudnia przeprowadzenie analizy zagrożeń, nie powinien jednak jej uniemożliwiać. Konsekwencją są w wielu przypadkach zmniejszenia poziomu dofinansowania na skutek dyskwalifikacji części wydatków. Analizę ryzyka należy przeprowadzić m.in. pod względem możliwości wystąpienia rozbieżności w zakresie rzeczowym projektu w stosunku do zapisów we wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy beneficjent nie ma projektów budowlanych dla całej inwestycji, zapisy dotyczące obiektów technologicznych powinny być ogólnikowe i nie powinny obejmować szczegółowych parametrów urządzeń. Długości sieci należy podawać z tolerancją w zależności od szczegółowości posiadanych koncepcji. Bezwzględnie należy pamiętać o wykazaniu we wniosku wszystkich kategorii wydatków, które mogą wystąpić podczas realizacji. Konieczne jest również przeanalizowanie pod względem prawnym własności terenów, na których powstanie inwestycja, ze względu na potencjalną konieczność wykupu gruntów. Założenie, że wszystkie wydatki powiązano z osiągnięciem wykazanego efektu ekologicznego zostaną uznane za kwalifikowane, jest założeniem błędnym i może doprowadzić do utraty płynności finansowej w projekcie. Kwalifikacja wydatków jest najtrudniejszym elementem realizacji projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności. (fragment tekstu)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant
Bibliografia
  • Aneks II do "Ogólnych wytycznych kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych przez Fundusz Spójności. Doświadczenia Grecji i Irlandii w obszarze kwalifikowalności wydatków". Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, sierpień 2005.
  • Materiały źródłowe, w tym przede wszystkim korespondencja bieżąca miasta Racibórz.
  • Rozporządzenie (WE) 16/2003 z 6 stycznia 2003 r, ustanawiające specjalne szczegółowe zasady dla wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/1994 w zakresie kwalifikowania wydatków w kontekście środków częściowo finansowanych przez Fundusz Spójności.
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1386/2002 z 29 lipca 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie systemów zarządzania i kontroli pomocy przyznanej z Funduszu Spójności i procedury dokonywania korekt finansowych.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. nr 283, poz. 2841).
  • Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 z późn. zm.).
  • Wytyczne do przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności w sektorze ochrony środowiska w zakresie struktury instytucjonalnej, ekologiczno-technicznym i analiz ekonomiczno-finansowych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299755

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.