PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 23 (3) | 65--88
Tytuł artykułu

Gender analysis jako narzędzie statystycznej oceny realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn w państwach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Gender analysis as the Tool for Statistical Assessment of Equal Opportunities for Women and Men Rule Implementation in the European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza i ocena zróżnicowania państw członkowskich Unii Europejskiej z punktu widzenia równych szans kobiet i mężczyzn w latach 2006-2010. Przeprowadzone badania skupiają się na analizach przestrzennych i czasowo-przekrojowych z wykorzystaniem wskaźników gender stosowanych w statystyce międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the study is to analyse and assess the diversification among the European Union countries in terms of equal opportunities for women and men in the period of 2006-2010. The conducted research is focused on spatial and temporal cross-section analyses using gender indicators applied in an international statistics. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • Bardhan K., Klasen S., UNDP's Gender-Related Indices: A Critical Review, "World Development", 1999, 27 (6), s. 985-1010.
 • Branka M., Polityka równości płci w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Polityka równości płci na poziomie lokalnym, Ośka, Warszawa 2005, s. 25.
 • Branka M., Rawłuszko M., Siekiera A., Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, maszynopis powielony, s. 63.
 • Dijkstra A.G., Revisting UNDP's GDI and GEM: Toward an alternative, "Social Indicators Research" 2002, 57, s. 301-338.
 • Dokument Komisji Europejskiej DG EMPL A1 D/(2006) ESF (2007-2013) wspiera równość płci.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji, KOM (2010) 2020, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 • Hausmann R., L.D. Tyson, S. Zahidi, The Global Gender Gap Report 2010, World Economic Forum, Genewa 2010.
 • Hausmann R., Tyson L.D., Zahidi S., The Global Gender Gap Report 2006, Word Economic Forum, Genewa 2006.
 • Human Development Report 2010. 20th Anniversary Edition. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development, UNDP, New York 2010.
 • Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Komunikat Komisji Europejskiej z dn. 21/02/1996
 • Lopez-Carlos A., Zahidi S., Women's Empowerment: Measuring the Global Gender Gap, World Economic Forum, Genewa 2005.
 • Mietlewski Z., Equal Gender Index. Wprowadzenie do ekonomii płci, Wydawnictwo Foto Press, Olsztyn 2009, s. 13.
 • Rawłuszko M., Gender Index a inne wskaźniki równościowe [w:] Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, red. E. Lisowska, GenderIndex, Warszawa 2007.
 • Schüler D., The uses and Misuses of the Gender-related Development Index and the Gender empowerment Measure: A review of literature, "Journal of Human Development" 2006, 7, s. 161-181.
 • Social Watch Report 2007 in dignity and rights, Instituto Del Tercer Mundo, Montevideo 2007.
 • Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Rada Europejska, Lizbona 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.