PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 338 Społeczna odpowiedzialność organizacji Diagnoza i doskonalenie | 40--51
Tytuł artykułu

Rola skutecznej komunikacji z interesariuszami jako narzędzie kształtowania polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni

Autorzy
Warianty tytułu
The Role of Effective Communication Policy as a Tool for Social Responsibility of University
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Każda organizacja dąży do właściwego ukształtowania własnego wizerunku. Sprzyjać on powinien rozwojowi organizacji, a przede wszystkim być w pełni spójny i zgodny z przyjętą strategią działania. Zbiór podejmowanych działań pozostanie jednak bez oddźwięku społecznego, jeżeli priorytetowo nie zostanie potraktowany system przekazu informacji. W badaniach ilościowych i jakościowych prowadzonych wśród interesariuszy uczelni właściwe informowanie o podejmowanych aktywnościach instytucji edukacyjnych plasuje się na wysokiej pozycji. Jest to jedna z istotniejszych potrzeb grup interesariuszy. Uczelnie nie mogą pominąć czynnika tworzenia dobrych relacji dzięki sprawnemu komunikowaniu się z otoczeniem. Właściwa komunikacja staje się zatem jednym z podstawowych narzędzi kształtowania zestawu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności.(abstrakt oryginalny)
EN
Every organization aims at shaping its own image. It should promote the development of the organization and, above all, be fully coherent and consistent with the strategy of action. A set of taken actions, however, remains without social response if not treated as a priority system for the communication of information. In the quantitative and qualitative research conducted among university stakeholders adequate informing about the undertaken activities of educational institutions ranks high in importance. It is therefore one of the most important needs of the stakeholders. Schools cannot ignore the factor of creating good relationships through efficient communication with the environment. Therefore good communication is one of the basic tools of shaping a set of measures of Corporate Social Responsibility.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Ackermann F., Eden C., Strategic management of stakeholders: Theory and practice, "Long Range Planning" 2011, vol. 44.
 • Arvidsson S., Communication of Corporate Social Responsibility: A study of the views of management teams in large companies, "Journal of Business Ethics" 2010, vol. 96.
 • Barski R., Cook T., Metodyka identyfikacji projektów do komercjalizacji na wyższych uczelniach, PARP, Zielona Góra-Oxford 2011.
 • Benjamin C., Lewis A.T., Thompkins G., Communicating stakeholder expectations in planning a supply chain management curriculum, "Review of Business Research" 2009, vol. 9, no. 5.
 • Benneworth P., Jongbloed B.W., Who matters to universities? A stakeholder perspective on humanities, arts and social sciences valorisation, "Higher Education" 2010, vol. 59.
 • Bowd R., Bowd L., Harris P., Communicating Corporate Social Responsibility: An exploratory case study of a major UK retail centre, "Journal of Public Affairs" 2006, vol. 6, no. 2.
 • Burchell J., Cook J., Sleeping with the enemy? Strategic transformations in business-NGO relationships through stakeholder dialogue, "Journal of Business Ethics" 2013, vol. 113.
 • Chakravorti B., Stakeholder marketing 2.0., "Journal of Public Policy & Marketing" 2010, vol. 29, no. 1.
 • Douglass J.A., Higher education budgets and the global recession. Tracking varied national responses and their consequences, "Research & Occasional Paper Series" 2010, CSHE.4.10, http:// eric.ed.gov/PDFS/ED511965.pdf (12.11.2011).
 • Driessen P.H., Kok R.A.W., Hillebrand B., Mechanisms for stakeholder integration: Bringing virtual stakeholder dialogue into organizations, "Journal of Business Research" 2013, vol. 66.
 • El Alaoui Amine M., Chakor A., Mdaghri Alaoui A., Corporate ethical and social responsibility and relationship marketing: A content analysis of the websites of Maroccan commercial banks, "International Journal of Business and Management" 2013, vol. 8, no. 3.
 • Eldridge J., Mason L., Communicating with stakeholders, "New Directions for Student Services" 2010, no. 129.
 • Fieseler C., Fleck M., Meckel M., Corporate Social Responsibility in the blogosphere, "Journal of Business Ethics" 2010, vol. 91.
 • Geryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.
 • Geryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.
 • Greenwood M., Van Buuren III H.J., Trust and Stakeholder Theory: Trustworthiness in the organisation- stakeholder relationship, "Journal of Business Ethics" 2010, vol. 95.
 • Harrison J.S., Bosse D.A., How much is too much? The limit to generous treatment of stakeholders, "Business Horizons" 2013, vol. 56.
 • Hennig-Thurau T., Klee A., The impact of customer satisfaction and relationship quality on customer retention: A critical reassessment and model development, "Psychology & Marketing" 1997, vol. 14, no. 8.
 • Kaczmarczyk M., Web 2.0 w służbie uczelni, [w:] Sójkowska I. (red.), Otwarta nauka i edukacja, Materiały Konferencyjne EBIB, nr 22, 2012, http://www.ebib.pl/?page_id=489 (14.02.2014).
 • Kamińska A., Skonieczny J., Transfer technologii z uniwersytetu do biznesu, [w:] Knosal R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Wydawnictwo PTZP, Opole 2012.
 • Kim S., Park J-H., Wertz E.K., Expectation gaps between stakeholders and web-based corporate public relations efforts: Focusing on Fortune 500 corporate web sites, "Public Relations Review" 2010, vol. 36.
 • Knox S., Maklan S., French P., Corporate Social Responsibility: Exploring stakeholder relationships and programme reporting across leading FTSE companies, "Journal of Business Ethics" 2005, vol. 61.
 • Lorencowicz E., Kocira S., Ocena wykorzystania technologii informacyjnych w procesie kształcenia studentów, "Inżynieria Rolnicza" 2010, nr 7.
 • Lehtimäki H., Kujala J., Heikkinen A., Corporate responsibility in communication: Empirical analysis of press releases in a conflict, "Business Communication Quarterly" 2011, vol. 74, no. 4.
 • Levin L.A., Behrens S.J., From swoosh to swoon: Linguistic analysis of Nike's changing image, "Business Communication Quarterly" 2003, vol. 66, no. 3.
 • Mahin L., Critical thinking and business ethics, "Business Communication Quarterly" 1998, vol. 61, no. 3.
 • Marklein M.B., Economy shuffles Princeton review's best value colleges, "USA Today" 2011, February 22, http://www.usatoday.com/news/education/2011-02-22-1Aprinceton22 ST N.htm (11.12.2011).
 • McAllister S.M., How the world's top universities provide dialogic forums for marginalized voices, "Public Relations Review" 2012, vol. 38.
 • Pastoors M.A., Poos J.J., Kraak S.B.M., Machiels M.A.M., Validating management simulation models and implications for communicating results to stakeholders, "International Council for the Exploration of the Sea Journal of Marine Science" 2007, vol. 64.
 • Perks K.J., Farache F., Shukla P., Berry A., Communicating responsibility-practicing irresponsibility in CSR advertisements, "Journal of Business Research" 2013, vol. 66.
 • Pluta-Olearnik M., Relacje uczelni z otoczeniem biznesowym, [w:] Pluta-Olearnik M. (red.), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa 2009.
 • Pluta-Olearnik M., Uczelnia jako instytucja edukacji wyższej i podmiot rynkowy, [w:] Pluta-Olearnik M. (red.), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa 2009.
 • "Sprawy Nauki", Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007, nr 3 (124).
 • Stephens K.K., Callish Malone P., Bailey C.M., Communication with stakeholders during a crisis. Evaluating message strategies, "Journal of Business Communication" 2005, vol. 42, no. 4.
 • Stříteská M., Bartáková K., Assessement of communication of socially responsible activities in selected companies, "Scientific Papers of the University of Pardubice" 2012, vol. 3, Series D.
 • Vaughn J., The future of scholarly communication: US efforts to bring warring factions to common purpose in support of scholarship, "Information Services & Use" 2013, vol. 33.
 • Walker M., Kent A., Vincent J., Communicating socially responsible initiatives: An analysis of U.S. professional teams, "Sport Marketing Quarterly" 2010, vol. 19, no. 4.
 • Wright D.K., Hinson M.D., Examining how public relations practitioners actually are using social media, "Public Relations Journal" 2009, vol. 3, no. 3.
 • Zimny A., Rola i znaczenie współpracy z otoczeniem gospodarczym w procesie zarządzania uczelnią, [w:] Fimińska-Banaszyk R. (red.), Prace Instytutu Ekonomicznego, cz. 3, Wydawnictwo PWSZ, Konin 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299861

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.