PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 120 | 125--144
Tytuł artykułu

Usługa jako kluczowy produkt współczesnego rynku - charakterystyka rynku usług w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat

Autorzy
Warianty tytułu
Service as the Key Product of the Modern Market. Characteristics of the Service Market in Poland in the course of Last 10 Years
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce, podobnie jak w innych krajach, nie tylko europejskich, od kilkunastu lat można zaobserwować ciągły rozwój sektora usług - tendencja ta występuje we wszystkich krajach, bez względu na poziom ich rozwoju. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w różnych danych, zarówno tych charakteryzujących gospodarkę narodową (np. udział sektora usług w tworzeniu dochodu narodowego, liczba zatrudnionych w tym sektorze), jak i działalność gospodarczą samych podmiotów usługowych (liczba zarejestrowanych podmiotów prowadzących działalność usługową). Tendencje rosnące wymienionych wskaźników stają się w następnej kolejności istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie, wpływają również na poprawę standardu i jakości życia społeczeństwa. Ponadto dobrze funkcjonujący sektor usług jest warunkiem rozwoju inwestycji, innowacyjności i rozwoju technologicznego, warunkiem dynamizacji handlu międzynarodowego oraz przede wszystkim warunkiem niezakłóconego funkcjonowania rynków oraz ich efektywnego rozwoju. Wszystkie te pozytywne zmiany związane są przede wszystkim ze zjawiskami, które zachodzą w całej gospodarce narodowej, ale również ze zmieniającymi się potrzebami i preferencjami usługobiorców (zarówno indywidualnych, jak instytucjonalnych). Mimo wymienionych barier rozwojowych oraz niebezpieczeństw dla sektora usług, zarówno ze strony czynników społeczno-ekonomicznych, technologiczno-cywilizacyjnych, czy polityczno-prawnych, należy oczekiwać dalszego, relatywnie stabilnego, choć umiarkowanego wzrostu sektora usług w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług biznesowych i opartych na zaawansowanej wiedzy (co jest tendencją uniwersalną również i w gospodarce światowej). Sektor usług stanowi bowiem coraz istotniejszy element gospodarki każdego kraju i bez jego prawidłowego oraz sprawnego działania żadna gospodarka, bez względu na poziom jej rozwoju, nie może się efektywnie rozwijać. (abstrakt autora)
EN
The study attempts to reveal a very significant role performed in every economy, and primarily in the Polish economy, by the service sector. It underlines the variety of definitions of the notion of services, its implications for statistics and also the image of the state of national economies. It also shows the tendencies to be seen within the Polish service sector in the course of the last 10 years and analyses its impact on the economy. The study reveals the service sector growth barriers as well as of the further development forecasts of the service market in Poland. (short original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
125--144
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ballantyne D., Christopher M., Payne A., Improving the quality of services marketing: Service (re)design is the critical link, "Journal of Marketing Management", 1995, Nr 11.
 • Berry L. L., Parasuraman A., Marketing services: Competing through quality, The Free Press, New York 1991.
 • Brown S. W., Gummesson E., Edwardsson B., Gustavsson B., Service quality, Lexington Books, New York 1991.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 • Czerwińska E., Usługi w gospodarce polskiej, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Informacja Nr 991, październik 2003 r.
 • Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Dołęgowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej. Implikacje dla sektora usług, SGH, Warszawa 2002.
 • Dolińska M., Koncepcja marketingu usług, "Przegląd Organizacji", 2000, Nr 3.
 • Ewolucja sektora usług w Polsce w latach 1995-2008, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa kwiecień 2010 r.
 • Grönroos Ch., Service management and marketing. A customer relationship management approach, J.Willey & Sons LTD, 2000.
 • Grönroos Ch., Service management and marketing. Managing the moments of truth in service competition, Maxwell Macmillan International Editions, Toronto 1990.
 • Jansson, The myth of the service economy - An update, Futures 41, 2009.
 • Januszkiewicz W., Usługi w Unii Europejskiej, Biblioteka Wiedzy Europejskiej, z. 4, SGH, Warszawa 1997.
 • Johnson R., Clark G., Service operations management, Pearson Education Limited, 2001.
 • Kierunek rozwoju marketingu usług. Teoria i praktyka, pod red. R. Czubały i J. Wiktora, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2002.
 • Kłosowski F., Możliwości rozwoju usług w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", luty 2002 r.
 • Kolman R., Tkaczyk T., Jakość usług, TNOiK, Bydgoszcz 1996.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 • Lovelock C. H., Wright L., Principles of services marketing and management, Prentice Hall 1999.
 • Lovelock Ch., Vandermerwe S., Lewis B., Services Marketing - an European Perspective, Prentice Hall, 1999.
 • Marketing usług na przykładach, pod red. K. Rogozińskiego i R. F. Nichollsa, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2001.
 • Marketing usług profesjonalnych, materiały konferencyjne, t. 2, Konferencja Poznań 22-23.05.2000 r., "Jakość usług profesjonalnych".
 • Marketing usług. Wybrane aspekty, pod red. J. Perenca, Szczecin 2005.
 • McKenna R., Relationship Marketing, Advision Wesley Publishing Co., London 1992.
 • OECD Economic Surveys, Poland OECD, kwiecień 2010 r.
 • Olearnik J., Styś A., Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym, PWE, Warszawa 1989.
 • Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1997.
 • Polska 2009 - raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 • Rathmell J. M., What is meant by services, "Journal of Marketing", 1966, Vol. 30, October.
 • Rocznik statystyki międzynarodowej 2009, GUS, Warszawa 2010.
 • Rogoziński K., Cywilizacja usługowa - samorealizujące się niespełnienie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Rogoziński K., Nowy marketing usług, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Rogoziński K., Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000.
 • Rynek wewnętrzny w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009.
 • Rynek wewnętrzny w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010.
 • Shostack G. L., Breaking free from product marketing, "Journal of Marketing", 1977, Vol. 41.
 • The Fontana Economic History of Europe: The Industrial Revolution, Glasgow 1973.
 • Velev M., Anguelov K., Assessment Approach Towards Compatibility of Services, "Economics and Organizations", 2003, Vol. 2, Nr 1.
 • Young S., Adopting Total Quality in the service-sector, w: The Total Quality Portfolio, Uster-Zurich, 1993.
 • Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 6 - Determinanty jakości a efektywność procesów, pod red. T. Wawaka, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.