PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 8 (CD) | 1104--1109
Tytuł artykułu

Wpływ wybranych zmian w postawach i zachowaniach konsumentów na rozwój turystyki XXI w

Warianty tytułu
The Impact of Selected Changes in the Attitudes and Behaviors of Consumers on Development of XXI Century Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono kierunki zmian w turystyce w kontekście oczekiwań turystów XXI w. oraz podjęto próbę identyfikacji najbardziej typowych rodzajów turystyki w odniesieniu do określonych grup konsumentów. Obserwowane w ostatnich latach zmiany w podejściu do turystyki wskazują, że bierny sposób wypoczynku, związany ze słońcem, plażą, morzem (3S) jest zastępowany aktywnym wypoczynkiem, połączonym z rozrywką, ekscytacją, edukacją (3E). Współczesny turysta przede wszystkim pragnie doświadczyć odmienności, przyjemności, aktywności, przygody, nie chcąc przy tym niszczyć środowiska. Odzwierciedleniem zmieniających się motywów zakupu usług turystycznych jest rozwój alternatywnych wobec turystyki masowej form, w tym zwłaszcza tanatoturystyki, turystyki ekstremalnej, questingu czy też turystyki zrównoważonej(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents trends in tourism in the context of XXI century tourists expectations and an attempt was taken in the study to identify the most common types of tourism in relation to specific groups of consumers. The changes observed in recent years in the approach to tourism indicate that passive form of rest, associated with sun, sand, sea (3S) is replaced with active relaxation, combined with entertainment, excitement and education (3E). The modern tourist primarily wants to experience the diversity, pleasure, activity, adventure, not wanting to spoil the environment at the same time. A reflection of the changing buying motives of tourism services is the development of forms chich are alternative to mass tourism, especially thanatourism, extreme tourism, questing or sustainable tourism.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1104--1109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 22-23.
 • M. Kozak, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 121
 • H. Hughes, Arts, entertainment and tourism. Butterworth - Heinemann, Oxford - Burlington 2003, s. 64 - 66
 • J. Krippendorf, Towards New Tourism Policies: Importance of Environmental and Socio-Cultural Factors, cyt. za. S. Ostrowski, Josta Krippendorfa wołanie o nową światową politykę turystyczną, "Problemy Turystyki‖ 1983, nr 1-2, s. 128-152.
 • Ą. Niezgoda, Rola różnych koncepcji i form rozwoju turystyki w dążeniu do celów rozwoju zrównoważonego, "Turyzm‖ 2008, nr 18/2, s. 79.
 • M. Kozak, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 122.
 • M. Jedlińska, Postmodernizm w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 237, Wrocław 2011, s. 109 - 118
 • M. Bassand, Sociologie des loisirs et du tourisme, cyt. za K. Przecławski, Człowiek a turystyka - zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1997, s. 38.
 • E. Kieżel (red.), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa 2004, s. 38
 • K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 22-23.
 • S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005, s. 228
 • G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, Wyd. Muza, Warszawa 2001, s. 313
 • E. Kieżel (red.), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa 2004, s. 181
 • Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 145.
 • A.Toffler, Trzecia Fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 245.
 • A. Niezgoda, Prosument na rynku turystycznym - próba zdefiniowania [w:] A. Rapacz (red.) Gospodarka turystyczna w regionie Rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 304, Wrocław 2013, s. 216
 • H. Hughes, Tourism. Sustainability and Social Theory [w:] A.A. Lew, C.M. Hall, A.M. Williams, A Companion to Tourism, Balckwell Publishing, Malden - Oxford - Carton 2004, s. 500.
 • B. H. Smith, Experiential Marketing: How to Get Customers to Sence, Feel, Think, Act and Relate to your Company and Brands, Free Press, New York 2000, s. 25-31.
 • S. Tanaś, Tanatoturystyka - kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, "Peregrinus Cracoviensis‖ 2006, Zeszyt nr 17, s. 85-86
 • L. Wojtasik, R. D. Tauber, Nowoczesna turystyka i rekreacja, Wydawnictwo WSGiH w Poznaniu, Poznań 2007, s. 85-87
 • K. Dziewianowska, A. Kacprzak, Marketing doświadczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 53-73
 • K. Zapędowska, Pozytywna starość, WN UM, Poznań, s. 61.
 • D. Tapscott, Growing Up Digital, Haw the Net Generation is Changing Our World, McGraw-Hill, New York 2008, s. 15.
 • B. Mróz, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 76
 • M. Kozak, Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionów? "Studia Regionalne i Lokalne‖ 2010, nr 4(42), s. 44
 • Bauman, Konsumenci w społeczeństwie konsumentów, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007, s. 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171300067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.