PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | Systemy wspomagania organizacji SWO'2005 | 99--106
Tytuł artykułu

Nowoczesne koncepcje zarządzania i ich wsparcie informatyczne w jednostkach samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnych doktrynach administracji publicznej jednostka samorządu terytorialnego określana jest jako "związek prawa publicznego wyposażony w osobowość prawną, ludność, terytorium i określony zakres uprawnień". Z punktu widzenia teorii organizacji i zarządzania jednostkę samorządu terytorialnego można traktować jako organizację, którą stanowią "wyodrębnione z otoczenia, wewnętrznie uporządkowane i powiązane między sobą zbiory elementów". Sposób tego uporządkowania i powiązania przesądza o strukturze organizacji, dzięki której ten układ elementów może funkcjonować jako spójna całość. W Polsce podstawową jednostką samorządu terytorialnego a jednocześnie jednostką zasadniczą podziału administracyjnego państwa jest gmina. Stanowi ona "wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium", a jej zadaniem jest "zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Proces zarządzania gminą polega na "realizacji celów, jakie dana społeczność lokalna uznała w danym roku za priorytetowe i konieczne oraz którym władza lokalna w ramach swoich kompetencji stara się sprostać wykorzystując dostępne zasoby. Gminę można traktować więc jako organizację gospodarczą, której "celem funkcjonowania jest osiągnięcie określonego rezultatu ekonomicznego", przy czym "określony rezultat ekonomiczny" w przypadku gminy odnosi się do zapewnienia "korzyści dla całej społeczności lokalnej". Powinien on umożliwiać "bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Niezależnie od wielkości gminy ' związanej z tym skali zadań wykonywanie w jej ramach funkcji zarządczych wymaga wykorzystywania tych samych zasad, które stosuje się w każdej dobrze zarządzanej strukturze organizacyjnej dużego przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Domański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999
 • Długosz D., Mechanizmy tworzenia i wdrażania polityk publicznych w państwie współczesnym, w: Hausner J., Kukiełka M.(red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego: materiały seminarium naukowego nt. "Od idealnej biurokracji do współczesnego zarządzania publicznego", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej biznesie Krakowie, 2001, Kraków
 • Filas J., Piszczek M., Stobnicka I., Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury, ARK, Warszawa 1999
 • Ferlie E., AshbUrner L., Fitzgerald L., Pettigrew A., The New Public Man-agement in Action, Oxford University Press, 1996
 • Filipiak-Dylewska B., Szewczuk A., Zarządzanie strategiczne - narzędzia, scenariusze, procesy, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000
 • Gałązka A., Sierak J., Gospodarka budżetowa a potrzeby inwestycyjne gmin, Municipium, Warszawa 1998
 • Hood Ch., The "new public management" in the 1980s: variations on a theme, Accounting, Organizations and Society Volume: 20, Issue: 2-3, February 4, 1995
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna - zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2000
 • Joyce P., Management and innovation in the public services, Strategic Change, 7, 1998
 • Kaul M., The New Public Administration: management innovations in government, Public Administration and Development, Volume 17, 1997
 • Kieżun W., Sprawne Zarządzanie Organizacją, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 1997
 • Kudrycka B. (redakcja), Rozwój kadr administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok 2001
 • Löffler E., Best-practice cases reconsidered from an international perspec-tive, International Public Management Journal Volume: 3, Issue: 2, Winter, 2000
 • Loo R., Working towards best practices in project management, International Journal of Project Management Volume, 20, Issue: 2, February, 2002
 • Pakoński K., Pączek J., Gmina jako przedsiębiorstwo, Konferencja Zintegrowane zarządzanie efektywnością w gminie wyzwaniem XXI wieku, Warszawa, 16 maja 2000 r
 • Płoskonka J., Karaś K., Karliński W., Nelicki A., Polska administracja publiczna po reformie: ustrój - kompetencje - liczby, MSWiA, Standruk, Warszawa, grudzień 1999
 • Pracownia Badań Społecznych, Raport z badania jakościowego na temat wizerunku Służby Cywilnej, Sierpień 2001
 • Sejm RP, Ustawa o samorządzie terytorialnym, Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami
 • Saxena, K.B.C, Re-engineering public administration in developing countries, Long Range Planning, No. 29, 1996
 • Zaleski J., Kociński C., Solecki A., Turowski B., Wysocki S., Duda J., Skiba W., Szarycz A., Tomaszewski P., Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej, ISP, Raport Programu Reformy Administracji Publicznej, Warszawa, grudzień 2000
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171300125

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.