PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 338 Społeczna odpowiedzialność organizacji Diagnoza i doskonalenie | 88--96
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo pracy - istotny element całościowej strategii działań CSR

Warianty tytułu
Occupational sSafety - an Important Element of the Overall Strategy of CSR
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W październiku 2011 r. Komisja Europejska opublikowała nową definicję i strategię CSR na lata 2011-2014. Zgodnie z nową definicją CSR to "odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo". Aby w pełni sprostać wyzwaniom CSR, zdaniem KE, w organizacjach powinien mieć miejsce proces włączania kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych i dotyczących praw człowieka do działań biznesowych i strategii, we współpracy z interesariuszami. Zanim organizacje będą mogły być jednak odpowiedzialne za ich wpływ na społeczeństwo ogółem, powinny wykazać odpowiedzialność za swoich pracowników, poprzez przestrzeganie zasad CSR w ramach polityki rekrutacji, zatrudnienia, wynagrodzenia czy awansu oraz zagwarantowanie szkoleń i rozwoju, a także bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Celem artykułu jest określenie, jak zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków pracy wpływa na kształtowanie społecznie odpowiedzialnych organizacji, a ponadto wskazanie dobrych praktyk i korzyści, jakie niesie ze sobą podejmowanie inicjatyw w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)
EN
In October 2011 the European Commission published a new definition of CSR as well as its strategy for 2011-2014. According to the new definition, CSR is "the responsibility of enterprises for their impact on society." To fully meet the challenges of CSR, according to the European Commission, in any organization there should be the process of integrating social, environmental, ethical and human rights implemented into business operations and strategy while working with stakeholders. However, before the organizations can be responsible for their impact on society in general, they should demonstrate the responsibility for their own employees, through the principles of CSR policy in recruitment, employment, remuneration and promotion, and ought to ensure training and development as well as health and safety in the workplace. The purpose of this article is to determine how ensuring proper and safe working conditions affects the development of socially responsible organizations. In addition, the paper identifies good practices and benefits posed by taking initiatives in this area.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Factsheet 54 - Odpowiedzialność społeczna firmy a bhp, European Agency for Safety and Health at Work, 2004.
 • Factsheet 77 - Korzyści przedsiębiorstw z odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, European Agency for Safety and Health at Work, styczeń 2008.
 • Kleniewski A., Norma SA 8000:2008 - wymagania, "Przemysł i Środowisko" 2008, nr 3.
 • Laszlo C., Firma zrównoważonego rozwoju: jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych, Studio EMKA, Warszawa 2008.
 • Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, opracowanie MillwardBrown SMG/KRC, PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) dla PARP, Warszawa 2011.
 • Reese C.D., Occupational Health and Safety Management: A Practical Approach, CRC Press, 2008.
 • Sanders K., Roefs M.A.J., De invloed van maatschappelijk verantwoord ondernemen, "Gids voor personeelsmanagement" 2001, vol. 80, no. 5.
 • Segal J.P., Sobczak A., Triomphe C.E., CSR and Working Conditions, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, 2003.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luksemburg 2006.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.
 • Zapłata S., Kaźmierczak M., Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • http://osha.europa.eu/pl/press/press-releases/dealing_psychosocial_risks_success_factors_obstacles.
 • http://www.ciop.pl/15841.html.
 • http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/strategia-csr.
 • http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171300221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.