PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 23 (3) | 111--135
Tytuł artykułu

Przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi w aktach prawa międzynarodowego w kontekście ochrony praw człowieka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
International Law Aspects of Countering Trafficking in Human Beings - in the Context of Countering Universal Human Rights
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza tematykę współczesnych prób normatywnego uregulowania zjawiska handlu ludźmi w aktach prawa międzynarodowego, w kontekście ochrony praw podstawowych człowieka zagwarantowanych poprzez Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Poprzez omówienie procesu skodyfikowania oraz egzekwowania podstawowych praw i wolności człowieka w oparciu o akta prawa (w kontekście idei humanistycznych przyświecających ich twórcom oraz napotykanych przez nich przeszkód na drodze ku legitymizacji powyższych praw) Autorki wskazują analogię do problematyczności stworzenia skutecznego narzędzia prawnego do walki z handlem ludźmi na gruncie prawa międzynarodowego. Omówiony jest proces implementacji zagadnienia w poczet polityki międzynarodowej oraz intensyfikacji działań na rzecz zwalczania powyższego zjawiska, jak również związek pomiędzy dynamicznym i niekontrolowanym wzrostem handlu ludźmi jako formy przestępczości zorganizowanej, a rozwojem technologii i nowym podziałem geopolitycznym świata po upadku obowiązującego bipolarnego porządku od zakończenia II w. św. W omówieniu problematyki handlu ludźmi - jako współczesnego kontinuum zjawiska niewolnictwa oraz eksploatacji prostytucji, zawiera się również kwestia obowiązków jakie nakłada obecnie na państwo społeczność międzynarodowa w związku z koniecznością ochrony obywateli - potencjalnych ofiar handlu ludźmi, przed wiktymizacją ze strony sprawców. Oprócz naświetlenia międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących zjawiska handlu ludźmi, zwłaszcza wieńczącego wcześniejsze inicjatywy legislacyjne Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 roku, w ramach artykułu poruszone zostały kierunki, w których zmierza obecnie tok prac legislacyjnych. Przybliżona zostaje koncepcja zwiększenia wymiaru i form współpracy podmiotów międzynarodowych w prewencji i zwalczaniu procederu handlu ludźmi, jak również utworzenia systemowych rozwiązań w zakresie szeroko zakrojonej pomocy ofiarom handlu ludźmi i zapobiegnięciu zjawisku tzw. "wtórnej wiktymizacji". (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the subject of contemporary attempts towards international normative regulations of issues combined with Trafficking in Human Beings, in the context of universal Human Rights guaranteed by Universal Declaration of Human Rights. By analyzing the process of codification and enforcing the Fundamental Rights in the international law (in the context of their humanistic ideals and faced obstacles on the way to final legitimization) the Authoresses provide the analogy to current obstacles toward formulating effective international legal tools for preventing and counteracting human trafficking. There is discussed the process of implementation the mentioned above question into international law and its intensification (and dynamic, uncontrolled growth) as the form of organized crime, especially in relation with technological development and ending the Soviet sphere of influence after Eastern Bloc being fallen apart. There is also concerned the fact of human trafficking's being the modern continuum of the historical slavery and exploitation of the prostitution and what kind of obligations does it place on the governments to protect the citizens (not only rescue) from being trafficked. Apart from seeing through currently in force international regulations concerning trafficking in human beings (especially Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime adopted by the United Nations in Palermo in 2000) there are mentioned main directions of preparing law regulations, thus the readers have a chance to get information of proposed or just made improvements towards best training for law, enforcement, immigration and other relevant officials in the prevention of trafficking in persons and their post-crime victimization. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Baily B., The Ideological Origins of the American Revolution, wyd. poszerzone Cambridge, Harvard University Press, 1992.
 • Bassiouni M.Ch., Ensvement as an International Crime, New York University International Law and Policy, New York 1990-1991.
 • Compagnoni F., Prawa człowieka. Geneza, historia i zaangażowanie chrześcijańskie, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2000.
 • Freeman M., Prawa człowieka, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
 • Goździak E.M., Bump M.N., Data and Research on Human Trafficking; Bibliography of Research-Based Literature, Institute for the Study of International Migration, Walch Schhol of Foreign Service, Georgetown University, Georgetown 2008.
 • Howard R., Human Rights and the Search for Community, Boulder, CO:Westview Press 1995.
 • Jurewicz J., Handel ludźmi w polskim prawie karnym i prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 • Menefee S.P., The Smuggling of Refugees by Sea: a Modern Day Maritime Slave Trade, Regent Journal of Internationa Law nr 2, 2003-2004.
 • Michałowska G., Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, WAiP, Warszawa 2007.
 • Nelson K.E., Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches, Houston Journal of International Law nr 24, 2001-2002.
 • Safjan M., Państwo a wartości etyczne. Prawo i Polityka, Monitor Prawniczy nr 6/2006.
 • Swaak-Goldman O., Crimes against Humanity[w:] McDonald&Swaak- Goldman, Substantive and Procedural Aspects of International Criminal Law, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston 2000.
 • Tokarczuk R., Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli i rycin, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2008.
 • Weissbrodt D., Anti-Slavery International. Abolishing Slavery and its Contemporary Forms, UN (OHCHR) New York and Geneva 2002.
 • Zielińska E., Handel ludźmi jako naruszenie praw kobiet [w:] Z. Lasocik [red.] Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Wydawnictwo Ośrodka Badań Praw Człowieka, Instytut Prawa Sądowego i Resocjalizacji UW, Warszawa 2006.
 • [http://eurohelp.com.pl/nie-niewolnictwu/], dostęp w dniu 10.06.2013 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171300423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.