PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 23 (3) | 161--181
Tytuł artykułu

Znaczenie strategii gminy w zarządzaniu rozwojem lokalnym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Significance of Community Strategy in the Management of Local Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest przedstawienie roli jaką ogrywa strategia gminy w zarządzaniu rozwojem lokalnym. W pierwszej części pracy przedstawiono charakterystykę samorządu terytorialnego w Polsce, a także gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Następnie podkreślono istotę zarządzania strategicznego w rozwoju samorządu lokalnego i regionalnego. W drugiej części pracy zaprezentowano istotę i zakres strategii rozwoju lokalnego. Ponadto opisano podstawowe rodzaje strategii wyznaczające sposób realizacji koncepcji strategicznej na poziomie lokalnym. W ostatniej części artykułu za pomocą metody case study dokonano charakterystyki i oceny założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do 2013 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper is to present the role that community plays in the management strategy of local development. In the first part of this paper the characteristics of local government in Poland is presented, as well as the municipality as the basic unit of local government. Subsequently, the essence of strategic management in the development of local and regional government was emphasized. In the second part of the paper the idea and scope of local development strategies were presented. Furthermore, the work describes the basic types of strategy setting out the way for strategic concept at the local level. In the last part of the article using case study method the characterization and evaluation of the Strategy for Sustainable Development of Wałbrzych until 2013 were made. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Biniecki J., Szczupak B., Strategia rozwoju lokalnego, [w:] Klasik A., Kuźnik F., (red.) Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 • Brola R., Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Chandler A. D., Strategy and Structure, Mit Press. Cambridge 1972.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • Grzymała Z., Podstawy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej, [w:] (red.) Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Grzymała Z., Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce, [w:] (red.) Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne. Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Harańczyk H., Samorząd terytorialny. Organizacja i gospodarka. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Kłosowski S. R., Adamski J., Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin, Międzykomunalna spółka Municipium S.A., Warszawa 1999.
 • Krupski R., Zarządzanie strategiczne - koncepcje, metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Nogalski B., Szreder J., Walentynowicz P., Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa rozwoju lokalnego, bariery i korzyści, [w:] Oliński M., (red.) Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2006.
 • Nowińska E., Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Olesiński Z., Zarządzanie w regionie. Polska - Europa - Świat, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 • Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie i systemowe działanie, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2002.
 • Pomykalski A., Nowoczesne strategie marketingowe, Wydawnictwo Infor, Warszawa 2003.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do 2013 roku, Urząd Miejski w Wałbrzychu, s. 5.
 • Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego w teorii i praktyce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 • Sztando A., Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach, [w:] Dylewski M., (red.) Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura, Zeszyty Naukowe nr 502, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Szypliński M., Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, Wydawnictwo "Dom organizatora", Toruń 2011.
 • Trojanek M., Instrumenty sterowania rozwojem lokalnym w wybranych gminach pogranicza polsko-niemieckiego, [w:] Gruchman B. i in. (red.), Strategia rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 • Zalewski A., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej, Monografie i opracowania, nr 381, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1994.
 • Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] Zalewski A., (red.) Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Ziółkowski M., Goleń M., Zarządzanie strategiczne w rozwojem lokalnym, [w:] Sochacka-Krysiak H., (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie województwa, (Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1590).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu trójstopniowego podziału państwa (Dz. U. z 1997 r. Nr 79, poz. 483).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171300443

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.