PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 6A tom 2 | 30--42
Tytuł artykułu

Determinanty różnicujące wiedzę i postawy w zakresie zrównoważonego rozwoju a jakość i poziom życia

Warianty tytułu
Determinants of Quality of Life in the Aspect of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest identyfikacja i ustalenie ważności czynników wpływających na subiektywnie oceniany poziom wiedzy i postawy w zakresie wybranych aspektów zrównoważonego rozwoju wśród mieszkańców wybranych województw Polski. W pracy do pozyskania i analizy danych wykorzystano metody analizy ilościowej i jakościowej, między innymi syntetyczny miernik poziomu życia i metodę drzew klasyfikacyjnych. Przeprowadzono analizę zmiennych wpływających na wiedzę i postawy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Samoocena poziomu wiedzy i postaw odpowiedzialnych społecznie jest jednym z elementów świadczących o jakości życia. Jako zmienne niezależne wybrano między innymi poziom życia i miejsce zamieszkania. Na podstawie wyników można stwierdzić, że postawy prospołeczne, sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, łączą się ze sobą. Ludność na obszarach wiejskich w porównaniu z mieszkańcami miast różnej wielkości nie różni się istotnie pod względem wiedzy oraz prezentowanych postaw w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Poziom życia również okazał się zmienną nie istotną. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article was to identify and determine the validity of the factors affecting the subjectively assessed level of knowledge and attitudes of selected aspects of sustainable development among residents of selected Polish regions. Quantitative and qualitative analysis methods have been used to acquire data and analysis thereof in the paper; among others, the synthetic measure of standard of living and a method of classification trees. An analysis of variables that affect the knowledge and approaches to sustainable development has been conducted. Self-assessment of knowledge and attitudes of social responsibility is one of the elements that provide the quality of life. As independent variables there have been selected, among others, the standard of living and place of residence. Based on the results it can be concluded that pro-social attitudes, which are fostering sustainable development, too, are linked together. Population in rural areas compared with residents of towns of different sizes do not differ significantly in terms of knowledge and attitudes presented in the aspect of sustainable development. The standard of living also proved to be not a significant variable. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
30--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Allardt E. (1993), Having, loving, being. An alternative to the Swedish model of welfare research, (w:) Nussbaum M., Sen A., The quality of life, Oxford, Clarendon press, Oxford.
 • Berbeka J. (2006), Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Gotowska M. (2013 w recenzji), Współczesne badania poziomu i jakości życia ludzi w Polsce, Wydawnictwo UTP, Bydgoszcz.
 • Gotowska M., Jakubczak A., (2013), Analysis of selected Groups of indicators to assess the standard of living of the Polish population, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, Bydgoszcz - w druku.
 • Jaros B. (2012), The importance of consumption in a sustainable quality of life, Conference Proceedings: Quality of Life and Sustainable Development, Wrocław Uniwersity of Economics, Wrocław.
 • Jakubczak A., Karaszewski R., Hoppe G., Gotowska G., Dudziński P. (w redakcji 2013), The importance of measuring CnSR for the implementation of CSR into business strategy.
 • Kurowski P. (2013), Informacja o wysokości minimum socjalnego w grudniu 2012 r. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Ocena warunków i jakości życia mieszkańców województwa pomorskiego i ich postrzeganie przyszłości (2011), Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A. (2010), Zróżnicowanie obszarowe obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych, Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Rogala P. (2009), Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach, ZMP, Jelenia Góra-Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171300455

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.