PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 10 (59) | 402--421
Tytuł artykułu

Ekologizacja Wspólnej Polityki Rolnej - zagadnienia prawne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pierwotne cele Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) pozostają niezmienne od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Jednakże w odniesieniu do polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz artykułujących ją założeń prawnych zauważalne jest zintegrowane z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania podstaw prawnych włączenia instrumentów ochrony środowiska do regulacji normującej założenia WPR, ukazanie ewolucji rozwiązań prawnych w tym zakresie oraz na podstawie przeprowadzonej analizy dokonanie oceny założeń kolejnego etapy programowania tej polityki. (abstrakt oryginalny)
EN
The original objectives of the Common Agricultural Policy (CAP) have remained unchanged since the fifties of the last century. However, with regard to rural development policy and implementing it legal assumptions the integration of the concept of sustainable development is noticeable. The purpose of this paper is to indicate the legal basis for the inclusion of environmental instruments regulating the establishment of the CAP, presenting the evolution of legal solutions and under conducted analysis to assess the assumptions of the future CAP reform. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • G. Biovora, Rolnictwo i środowisko w politykach Unii Europejskiej, "Przegląd Prawa Rolnego" 2007, t. II.
 • Z. Brodecki, Ochrona środowiska, Warszawa 2005
 • A. Buckwell, The Country Land and Business Association (CLA) [w:] Workshop "The future of CAP 2013" Elements of the post 2013 CAP, European Parliament PE431.572, November 2009
 • R. Budzinowski, Międzynarodowy czynnik rozwoju prawa rolnego, "Przegląd Prawa Rolnego" 2007, z. 2
 • J.Ch. Bureau, L.P. Mahe, CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view, Notre Europe, Study and Research nr 64, May 2008
 • A. Chlebicka, Koncepcja społecznej odpowiedzialności; wkład do debaty nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej, "Przegląd Rolnictwa Światowego" 2010, z. 4
 • A. Chlebicka, J. Fałkowski, T. Wołek, Ocena poprawności sposobu zdefiniowania celów Wspólnej Polityki Rolnej, FAPA/SEAPR, Warszawa, styczeń 2009 r., tekst analizy: http://www.fapa.org.pl/seapr
 • W. Chmielewska-Gill, A. Chlebicka, A. Poślednik, I. Pomianek, Przyszłość WPR - najważniejsze głosy w dotychczasowej dyskusji, Fundacja Programów pomocy dla rolnictwa FAPA/SEAPR, Warszawa 2010, tekst analizy: http://www.fapa.org.pl/seapr
 • L. Costato, Wpływ wspólnotowego prawa rolnego na prawo rolne wewnętrzne, "Przegląd Prawa Rolnego" 2007, z. 1
 • W. Czubak, W. Poczta, A. Sadowski, Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpośrednich po 2013 r. na sytuację polskiego rolnictwa "Wieś i Rolnictwo" 2011, z. 4
 • A. Germano, Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w 2003 r. i reżim płatności jednolitej, "Przegląd Prawa Rolnego" 2007, z. 1
 • M. Górski, M. Michalak, Komentarz do art. 11 TFUE [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. I (art. 1-89), red. tomu D. Miąsik, N. Półtorak, Warszawa 2012
 • G. Grabowska, Europejskie prawo środowiska, Warszawa 2001
 • S. Hambura, M. Muszyński, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, t. I, Bielsko-Biała 2002
 • I. Heuser, Bodenschutz als Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik [w:] Jahrbuch des Agrarrechts, red. C. Calliess i in., Köln 2006
 • J. Jahns -Böhm, Komentarz do art. 6 pkt 10 TWE [w:] EU - Kommentar, red. J. Schwarze, Baden Baden 2008
 • J. Jendrośka, Prawo gospodarcze i ochrony środowiska: Ocena strategiczna w Polsce: odrębna procedura czy integralna część procesu planowania? Obowiązująca regulacja prawna w świetle doświadczeń z oceną strategiczną Narodowego Planu Rozwoju, "Problemy Ocen Środowiskowych" 2004, nr 1
 • J. Jendrośka [w:] M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011
 • B. Jeżyńska, Proekologiczne instrumenty wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, "Studia Iuridica Agraria" 2012, t. X, red. tomu St. Prutis
 • B. Jeżyńska [w:] B. Jeżyńska, R. Pastuszko, Pakiet legislacyjny WPR 2020 w świetle podstaw prawa UE i prawa międzynarodowego. Kompleksowa analiza prawna, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, Opinie i Ekspertyzy OE - 186
 • A. Jurcewicz, Charakterystyka wspólnej polityki rolnej [w:] A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa, Warszawa 1995
 • A. Jurcewicz, Komentarz do art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [w:] Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, red. Wróbel, t. I (art. 1-89), red. tomu D. Miąsik, N. Półtorak, Warszawa 2012
 • A. Jurcewicz [w:] A. Jurcewicz (red.) Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, System prawa Unii Europejskiej. Podręcznik, tom XXVI, Warszawa 2010
 • M.M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2011
 • P. Korzeniowski, Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź 2010
 • M.A. Król, Przejawy europeizacji w prawie rolnym, "Studia Iuridica Agraria", t. VII, red. tomu St. Prutis, T. Kurowska, Białystok 2009
 • M.A. Król, Rola programów rolnośrodowiskowych w ochronie obszarów cennych pod względem przyrodniczym, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2012, t. 86
 • M.A. Król, Sytuacja prawna prowadzącego działalność rolniczą na obszarach Natura 2000 [w:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M.A. Król, Szczecin-Łódź- Poznań 2013
 • A. Lichorowicz, Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej, Kraków 1996
 • A. Lichorowicz, Wspólna Polityka Rolna [w:] J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2004
 • G. Lyon, Projekt sprawozdania w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., (2009/2236(INI)), Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Parlament Europejski PE439.972v01-00, Bruksela marzec 2010
 • W. Łuczka-Bakuła, W kierunku rolnictwa zrównoważonego - od programów rolnośrodowiskowych do cross-compliance, ZNARW 2006, t. XXXVII Rolnictwo, nr 540
 • A New Approaches of Economic Challenges OECD, Environmental Directorate, ENV/EPOC (2013)3, Issues Paper for Session 1: Costs for inaction, consequences for growth, 13 February 2013
 • Ochrona środowiska - przedsiębiorcy, opracowanie Jendrośka, Jerzmański, Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrona środowiska sp. z o.o., Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010
 • B. Oleszko-Kurzyna, Rozwój zrównoważony rolnictwa wobec wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, ZN SGGW "Problemy Rolnictwa Światowego" 2008, t. 4
 • Raport Polska 2011, Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony, dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011
 • A. Wasilewski, Prawna problematyka ochrony środowiska w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Kwestia granic związania Państwa Członkowskiego prawem WE, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2004, z. 2
 • J. Wilkin, Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWIR PAN, Warszawa 2010
 • J. Wilkin, Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony, "Wieś i Rolnictwo" 2011, z. 4
 • A. Woś, J. St. Zegar, Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa 2002
 • E. Tomkiewicz, M. Bocheński, Polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie lat 2014-2020 w kontekście nowych wyzwań, "Studia Iuridica Agraria" 2012, t. X, red. tomu St. Prutis
 • V. Zahrnt, Public Money for Public Goods: Winners and Losers from CAP Reform, European Centre for International Political Economy, ECIPE Working Paper 2009, nr 8
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171300605

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.