PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | No. 22 | 81--95
Tytuł artykułu

Cartographic sSource Mmaterials and Cartographic Mmethod of Research in the Past Environment Analyses

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article reviews a methodology of using early maps and other cartographic materials in the past environment studies. The application of the cartographic method of research is presented on examples from different research fields, but cases from the Earth Science are analysed deeper - from hydrography, through geomorphology to many aspects of economic geography. What is broadly described is a detection of human interaction with the nature: all traces that are marked by settlement, land use, communication, etc. This paper shows that the past environment, with its ways of use and topology can be recreated using early maps. These materials help finding hidden marks from the past, saved in abandoned orchards, old roads composed into modern network, toponyms storing past spatial relations, etc. It is also shown that analyses of early maps have to be conveyed with great care and responsibility, especially when it comes to geometric properties of old cartographic materials. The Geographic Information System (GIS) is helpful in such a situation, but its use is more profound. In this paper GIS is described as a tool being a great step forward in the applications of cartographic method of research and many examples of such applications in the field of a landscape analyses are given - from simple yet informative numeric outcomes of research to 3D virtual creations of long-gone landscapes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
Bibliografia
 • Affek, A., 2011: Wartości krajobrazu opuszczonego przez ludność na przykładzie byłej rusińskiej wsi Borysławka (Values of landscape abandoned by people. A case study of former Ruthenian village Borysławka - in Polish). In: Bernat, S. editor, Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Numer 15, pp. 148-160.
 • Alexandrowicz, S., 2008: Wykorzystanie dawnych źródeł kartograficznych w badaniach nad historią Polski XVI i XVII wieku (Using the cartographic sources in researches on history of Poland in the 16th and 17th century - in Polish). In: Alexandrowicz, S. and Skrycki, R. editors, Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie, Z dziejów kartografii, Tom XIV, Szczecin: Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, pp. 29-50.
 • Baletti, C., 2006: Georeference in the analysis of the geometric content od early maps. In: e- Perimetron, Vol. 1, No. 1, pp. 32-42, available at: www.e- perimetron. org/Vol_1_1/Baletti.pdf, DoA: March 2012.
 • Batty, M., 2008: Virtual reality in Geographic Information Systems. In: Wilson, J.P. and Fotheringham, A.S. editors, The handbook of Geographic Information Science, Oxford: Blackwell Publishing, pp. 317-334.
 • Beineke, D., 2001: Verfahren zur Genauigkeitsanalyse für Altkarten (Methods of early maps analyses - in German), Schriftenreihe Studiengang Geodäsie und Geoinformation Universität der Bundeswehr Münchenn 71.
 • Benavides, J., 2004: El uso de metodos históricos de levantamiento topográfico y cartográfico en la elaboración de mapas confiables de ciudades: caso de estudio: Zwolle, Holanda (The use of historical land surveying and mapmaking methods in the making of reliable digital town maps. A case study: Zwolle, The Netherlands - in Spanish). In: Scripta Nova, Volumen VIII, Número 170(65), available at: www.ub.es/ geocrit/sn/sn-170-65.htm, DoA: March 2012.
 • Benavides, J. and Koster, E., 2006: Identifying surviving landmarks on historical maps. In: e-Perimetron, Vol. 1, No. 3, pp. 194-208, available at: www.e- perimetron. org/Vol_1_3/Benavides_Koster.pdf, DoA: March 2012.
 • Bielecka, E. and Ciołkosz, A., 2000: Zmiany użytkowania ziemi w dorzeczu Odry w świetle zdjęć satelitarnych i archiwalnych materiałów kartograficznych (Assessment of land use changes in the Odra river catchment on the basis of satellite image and historical maps - in Polish). In: Fotointerpretacja w Geografii, Tom 31, pp. 91-102.
 • Bigler, W., 2005: Using GIS to investigate fine-scale spatial patterns in historical American Indian agriculture. In: Historical Geography, 33, pp. 14-32.
 • de Boer, A., 2010: Processing old maps and drawings to create virtual historic landscapes. In: e-Perimetron, Vol. 5, No. 2, pp. 49-57, available at: www.e- perimetron. org/Vol_5_2/deBoer.pdf, DoA: March 2012.
 • Brumana, R. and Achille, C., 2007: E-historical sites. Georeferencing as availiability of space-temporal data: historical cartography towards advanced 3D view. In: e- Perimetron, Vol. 2, No. 3, pp. 134-159, available at: www.e- perimetron.org/Vol_2_3/Brumana_Achille. pdf, DoA: March 2012.
 • Chías, P. and Abad, T., 2009: GIS tools for comparing historical and contemporary landscapes through local map series. In: e-Perimetron, Vol. 4, No. 2, pp. 61-72, available at: www.e-perimetron.org/Vol_4_2/Chias_ Abad.pdf, DoA: March 2012.
 • Chojnacka, M. and Wilkaniec, A., 2009: Przekształcenia układów przesztrzennych wsi na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego (Transformation of spatial arrangement in the villages in the Lednica Landscape Park - in Polish). In: Kuriata, Z. editor, Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Numer 12, pp. 119-129.
 • Chylińska, D. and Kosmala, G., 2010: Analiza zmian nazw lokalnych Chełmska Śląskiego i Racławiczek w XX wieku jako przykład geograficznych badań przestrzeni toponimicznej Śląska (Changes of local names of Chełmno Śląskie and Racławiczki in 20th century as an example of geographical research of toponymic space of Silesia - in Polish). In: Polski Przegląd Kartograficzny, Tom 42, Numer 1, pp. 30-39.
 • Dawidek, J. and Turczyński, M., 2007: Dawne mapy topograficzne Lubelszczyzny w badaniach zmian stosunków wodnych (Former topographic maps of Lublin region in surveys of water conditions changes - in Polish). In: Michalczyk, Z., editor, Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym, Lublin: Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, pp. 175-184.
 • Dunajski, A. and Sieczka, M., 2008: The impact of rectification error on the analysis of landscape transformation based on archival maps. In: Plit, J. and Andrejczuk, W. editors, Methods of landscape reKamil search, Dissertation Commission of Cultural Landscape, No. 8, pp. 164-172.
 • van Eetwelde, V. and Antrop, M., 2004: Analyzing structural and functional changes of traditional landscapes - two examples from Southern France. In: Landscape and Urban Planning, Vol. 67, pp. 79-95.
 • Garbacz, K., 2009: Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży przydrożnych (The trail of roadside shrines and crosses of Biłgoraj region - in Polish), Zielona Góra: Agencja Wydawnicza "PDN".
 • Gaspar, J.F., 2010: From the portolan chart of the Mediterranean to the latitude chart of the Atlantic, Lisbon: Universidade Nova de Lisboa, doctoral dissertation, available at: www.ciuhct.com/online/docs/thesis_joaquim_ gaspar_2010-v2.pdf, DoA: March 2012.
 • Gołaski, J., 2011: Skąd wypływała Cybina? (Where was located the spring of Cybina river? - in Polish). In: Polski Przegląd Kartograficzny, Tom 43, Numer 4, pp. 399-402.
 • Gregory, I.N. and Healey, R.G., 2007: Historical GIS: structuring, mapping and analyzing geographies of the past. In: Progress in Human Geography, Vol. 31, I. 5, pp. 638-653.
 • Gregory, I.N. and Southall, H.R., 2002: Mapping British population history. In: Knowles, A.K. editor, Past time, past place. GIS for history, Redlands: ESRI Press, pp. 117-130.
 • Harris, T.M., 2002: GIS in archaeology. In: Knowles, A.K. editor, Past time, past place. GIS for history, Redlands: ESRI Press, pp. 131-144.
 • Hildebrandt-Radke, I. and Przybycin, J., 2011: Zmiany sieci hydrograficznej i zalesienia a melioracje regionu środkowej Obry (centralna Wielkopolska) w świetle danych historycznych i materiału kartograficznego (Changes of the hydrographic network and area under forest in the context of the Middle Obra melioration (central Wielkopolska region) in the light of historical data and cartographic material - in Polish). In: Przegląd Geograficzny, Tom 83, Numer 3, pp. 323-342.
 • Ichikawa, K., Okubo, N., Okubo, S. and Takeuchi, K., 2006: Transition of the satoyama landscape in the urban fringe of the Tokyo metropolitan area from 1880 to 2001. In: Landscape and Urban Planning, Vol. 78, pp. 398-410.
 • Janicki, G., 2011: Toponimy dorzecza Giełczwi - zapis historii krajobrazu kulturowego (Toponyms of the Giełczew river catchment - record of the history of cultural landscape - in Polish). In: Bernat, S., editor, Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Numer 15, pp. 75-90.
 • Jop, R., 2011: Niematerialne wartości krajobrazu kulturowego w badaniach historycznych. Przykład granic i przestrzeni (Non-material values of the cultural landscape in historical research as exemplified by boundaries and space - in Polish). In: Bernat, S. editor, Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Numer 15, pp. 91-102.
 • Kaim, D. and Kolecka, N., 2010: Zmiany pokrycia terenu w Tatrach Polskich określone na podstawie powtórzonej fotografii naziemnej (Land cover changes in the Polish Tatra Mountains using ground-based repeat photography - in Polish). In: Prace Geograficzne UJ, Zeszyt 123, pp. 31-45.
 • Knowles, A.K., 2005: Emerging trends in historical GIS. In: Historical Geography, Vol. 33, pp. 7-13.
 • Kociuba D., 2003: Zmiany funkcji dolin rzecznych na obszarze Lublina (Changes in the functions of river valleys in the Lublin area - in Polish). In: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, Vol. LVIII, No. 5, pp. 121-137.
 • Kowalik, K. and Suchożebrski, J., 2011: Wykorzystanie archiwalnych map i planów do analizy zmian starorzeczy Wisły w okolicach Warszawy (The use or archival maps and plans for the analysis of changes in old river-beds of the Vistula River in the vicinity of Warsaw - in Polish). In: Ostrowski, J. and Weszpiński, P.E. editors, Dawna kartografia miast. Z dziejów kartografii, Tom XV, Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, pp. 455-464.
 • Kozak, J. and Troll, M., 1994: Wykorzystanie zdjęć satelitarnych do badania deforestacji w Beskidzie Śląskim (Use of satellite images in the study of deforestation in the Silesian Beskid Mts - in Polish). In: Fotointerpretacja w Geografii, Tom 24, pp. 82-89.
 • Kozieł, M., 2010: Ewolucja krajobrazu doliny Wieprza w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym w XX wieku (Landscape evolution of the river Wieprz valley in Nadwieprzański Landscape Park in the 20th century - in Polish). In: Plit, J. editor, Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Numer 13, pp. 41-53.
 • Krawczyk, J., 1993: Wykorzystanie metody fotointerpretacyjnej do badania zmian powierzchni lasu w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego (Application of aerial photographs for examinig forest change for the Białowieża National Park - in Polish). In: Fotointerpretacja w Geografii, Tom 23, pp. 153-160.
 • Lipińska, B., 2003: Kultura użytkowania przestrzeni - degradacja krajobrazu wiejskiego (The culture of landscape usage - degradation of a rural landscape - in Polish). In: Liżewska, I. and Knecer, W. editors, Zachowane - ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania, Olsztyn: Wspólnota Kulturowa "Borussia", pp. 128-137.
 • Makarski, W., 2005: Rola mikrotoponimii i hydronimii w badaniach osadniczych na przykładzie materiałów z pogranicza polsko-ruskiego (The role of microtoponymy and hydronymy in settlement researches on the example of materials from Polish-Russian boundary - in Polish). In: Łesiów, M. and Olejnik, M. editors, Mikrotoponimia na pograniczach językowokulturowych, Lublin: Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej, pp. 115-124.
 • Marszałek, E., 2008: Leśne ślady wiary (Marks of faith in forests - in Polish), Krosno: Ruthenus.
 • Maruszczak, H., 1997: Changes of the Vistula river course and development of the flood plain in the border zone of the South-Polish upland and Middle- Polish lowlands in historical times. In: Landform Analysis, Vol. 1, pp. 33-39.
 • Meksuła, M., 2001: Kartograficzne sposoby prezentacji dynamiki zjawisk (Cartographic presentation methods of dynamic phenomena - in Polish). In: Polski Przegląd Kartograficzny, Tom 33, Numer 4, pp. 328-338.
 • de Mezer, E., 2009: Konsekwencje zmiany rangi dawnych traktów we współczesnym układzie komunikacyjnym na przykładzie wsi Raczkowo (Consequences of changes in the rank of former routes in the contemporary road system, based on the village of Raczkowo - in Polish). In: Kuriata, Z. editor, Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Numer 12, pp. 150-157.
 • Micalizzi, P., Magaudda, S., Buonora, P. and d'Elia, L.S., 2012: A GIS for the city of Rome: archives, architecture, archeology. In: e-Perimetron, Vol. 7, No. 1, pp. 28-35, available at: www.e-perimetron.org/ Vol_7_1/Micalizzi et al.pdf, DoA: April 2012.
 • Nasiłowska, S., 2008: Zmiany użytkowania ziemi zlewni górnej Narwi w XIX-XX wieku (Land use changes in the basin of upper Narew, in 19th-20th century - in Polish). In: Teledetekcja Środowiska, Tom 40, pp. 53-68.
 • Nieścioruk, K., 2005: Palcem po planie (With finger on a plan - in Polish). In: Scriptores, Numer 29, pp. 52-58.
 • Nieścioruk, K., 2011a: Analysis and evaluation of the 18th century plan of Lublin as an example of a comprehensive approach in the research of early cartographic materials. In: e-Perimetron, Vol. 6, No. 3, pp. 138-151, available at: www.e- perimetron.org/ Vol_6_3/Niescioruk.pdf, DoA: February 2012.
 • Nieścioruk, K., 2011b: Archiwalne materiały kartograficzne jako źródło informacji o przekształceniach przestrzeni dawnej strefy podmiejskiej (Cartographic archive materials as a source of information about space transformation in former suburban areas - in Polish). In: Ostrowski, J. and Weszpiński, P.E. editors, Dawna kartografia miast. Z dziejów kartografii, Tom XV, Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, pp. 445-453.
 • Nita, J. and Myga-Piątek, U., 2012: Rola GIS w ocenie historycznych opracowań kartograficznych na przykładzie Wyżyny Częstochowskiej (Landscape consequences the growth of forests of the Czestochowa Upland - in Polish). In: Plit, J. and Nita, J. editors, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Numer 16, pp. 116-135.
 • Nowakowska, P., 2008: Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Służewca Przemysłowego w latach 1976-2001 (Functional structure changes of Służewiec Przemysłowy in year 1976-2001 - in Polish). In: Teledetekcja Środowiska, Tom 40, pp. 69-84.
 • Nowocień, J., 2011: Zmiany struktury przestrzennej Białegostoku w latach 1967-2006 na podstawie analiz zdjęć lotniczych (Changes in the spatial structure of Bialystok in 1967-2006 based on an analysis of aerial photographs - in Polish). In: Teledetekcja Środowiska, Tom 45, pp. 51-65.
 • Oleński, W., 2012: Cyfrowa panorama miasta. GIS w analizach krajobrazu Warszawy (Digital panorama of town. GIS in landscape analyses of Warsaw - in Polish). In: ArcanaGIS, Numer 3, pp. 27-30.
 • Pabjanek, P., 1999: Zmiany użytkowania ziemi na Polanie Białowieskiej do 1989 roku (Land-use change on the Białowieża Cleaning (until 1989) - in Polish). In: Fotointerpretacja w Geografii, Tom 30, pp. 3-28.
 • Pawłowski, A., 2011: Trzy krzyże nad Parchatką - symbol w krajobrazie kulturowym Małopolskiego Przełomu Wisły (Three crosses over Parchatka - a symbol in the Malopolski Vistula Gap cultural landscape - in Polish). In: Bernat, S. editor: Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Numer 15, pp. 54-63.
 • Pearson, A.W., 2006: Digitizing and analyzing historical maps to provide new perspectives of the agricultural landscape of England and Wales. In: e-Perimetron, Vol. 1, No. 3, pp. 178-193, available at: www.e-perimetron. org/Vol_1_3/Pearson.pdf, DoA: March 2012.
 • Pearson, A.W. and Collier, P., 2002: Agricultural history with GIS. In: Knowles, A.K. editor, Past time, past place. GIS for history, Redlands: ESRI Press, pp. 105-116.
 • Plit, J., 2007: Analiza starych map jako źródło informacji o przemianach środowiska geograficznego (Analysis of early maps as a source of information about the environment changes - in Polish). In: Sołtysik, R. and Suligowski, R. editors, Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych, Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, Tom I, Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, pp. 197-203.
 • Plit, J., 2010: Zmiany koryta Niemna w ciągu 200 lat (na odcinku od Hożej do Mielnika) (Changes in the riverbed of Neman over 200 years (over the segment from Hoża to Mielnik) - in Polish). In: Plit, J. editor, Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Numer 13, pp. 78- 87.
 • Plit, J., 2011: Piętno władzy i właścicieli odciśnięte w krajobrazie kulturowym (The bands of the authority and owners in cultural landscape - in Polish). In: Bernat, S. editor, Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Numer 15, pp. 125-138.
 • Pradela, A. and Solarski M., 2010: Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej do badań przemian powierzchniowej sieci hydrograficznej w XIX i XX wieku na przykładzie bytomskiego rejonu złożowego (Use of the Geographical Information System to researches of surface hydrographic network changes in 19th and 20th century on the Bytom deposit area example - in Polish). In: Ciupa, T. and Suligowski, R. editors, Woda w badaniach geograficznych, Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, pp. 231-241.
 • Przewodniki Lublin 2.0 (Lublin 2.0. guides - in Polish), Lublin: Ośrodek Brama Grodzka - "Teatr NN", www. przewodniki.teatrnn.pl, DoA: June 2012.
 • Ray, B.C., 2002: Teaching Salem witch trials. In: Knowles, A.K. editor, Past time, past place. GIS for history, Redlands: ESRI Press, pp. 19-34.
 • Rumsey, D. and Williams, M., 2002: Historical maps in GIS. In: Knowles A.K. editor, Past time, past place. GIS for history, Redlands: ESRI Press, pp. 1-18.
 • Saliszczew, K.A., 1998: Kartografia ogólna (Cartography - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sanecki, J. editor, 2006: Teledetekcja. Pozyskiwanie danych (Remote sensing. Data collecting - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 • Skaloš, J., Weber, M., Lipský, Z., Trpáková, I., Šantrůcková, M., Uhlířová, L. and Kukla P., 2011: Using old military survey maps to analyse long-term land cover changes - Case study (Czech Republic). In: Applied Geography, Vol. 31, pp. 426-438.
 • Skocki, K., 2001: Zmiany pokrycia terenu przygranicznych obszarów Polski i Rosji na terenie b. Prus Wschodnich od lat trzydziestych XX w. (Land cover changes in Polish- Russian border region (former East Prussia) since 30's XX century - in Polish). In: Teledetekcja Środowiska, Tom 32, pp. 87-105.
 • Skrycki, R., 2011: Rękopiśmienne plany Szczecina Gerharda Corneliusa von Walrave z pierwszej połowy XVIII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie (Manuscript maps of Stettin (Szczecin) by Gerhard Cornelius von Walrave from the first half of the eighteen century - in Polish). In: Ostrowski, J. and Weszpiński, P.E. editors, Dawna kartografia miast. Z dziejów kartografii, Tom XVI, Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, pp. 95-111.
 • Sobala, M., 2012: Zastosowanie austriackich map katastralnych w badaniach użytkowania ziemi w połowie XIX wieku (Application of Austrian Cadastral Maps in research on land use in the middle of 19th century - in Polish). In: Polski Przegląd Kartograficzny, Tom 44, Numer 4, pp. 324-333.
 • Sochacka, E., Pabjanek, P. and Olędzki, J., 2008: Analiza zmian użytkowania ziemi zlewni Strugi Toruńskiej na podstawie wieloczasowych zdjęć lotniczych (Analysis of land use changes in the Struga Toruńska basin using multitemporal aerial photo - in Polish). In: Teledetekcja Środowiska, Tom 39, pp. 67-85.
 • Solarski, M. and Pradela, A., 2010: Przemiany wybranych form rzeźby Wyżyny Miechowickiej w latach 1883-1994 (Changes of the selected land relief forms of the Miechowicka Upland in 1883-1994 years - in Polish). In: Machowski, R. and Rzętała, M.A. editors, Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, Tom XI, Sosnowiec: Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, pp. 78-92.
 • Soszyński, D., 2012: Krajobraz opuszczonych wsi Polesia w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych (Polesie desserted villages landscape in the light of the archival cartographic materials - in Polish). In: Plit. J. and Nita, J. editors, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Numer 16, pp. 219-228.
 • Szady, B., 2008: Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej (Application of the systems of geographic information in historic geography - in Polish). In: Polski Przegląd Kartograficzny, Tom 40, Numer 3, pp. 279-283.
 • Szady, B., 2010: Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII wieku (Geography of religious and confessional structures in Crown Poland in the second half of 18th century - in Polish), Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Szaryk, E., 1983: Zmiany użytkowania ziemi na terenie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego w świetle interpretacji zdjęć lotniczych (Changes in the land utilization structure of the Bełchatowski Okręg Przemysłowy based on air photographs interpretation - in Polish). In: Fotointerpretacja w Geografii, Tom 16, pp. 63-73.
 • Szczypek, T. and Wika S., 1990: Przekształcenia krajobrazów na obszarze Olkusza w świetle fotointerpretacji i badań terenowych (Transformations of landscapes in the Olkusz city area based on photointerpretation and field investigations - in Polish). In: Fotointerpretacja w Geografii, Tom 20, pp. 73-92.
 • Visintini, D., Guerra, F., Adami, A. and Vernier P., 2007: A 3D virtual model of the Gorizia downtown., Italy: by matching historical maps with aerial and terrestial surveying techniques. In: e-Perimetron, Vol. 2, No. 3, pp. 117-133, available at: www.e-perimetron. org/Vol_2_3/Visintini_etal.pdf, DoA: March 2012.
 • van der Wal, D. and Pye, K., 2003: The use of historical bathymetric charts in a GIS to assess morphological change in estuaries. In: The Geographical Journal, Vol. 169, I. 1, pp. 21-31.
 • Wilson, J.W., 2005: Historical and computational analysis of long-term environment change: forest in the Shenandoah Valley of Virginia. In: Historical Geography, Vol. 40, pp. 33-53.
 • Wnuk, R., Poleszak, S., Jaczyńska, A. and Śladecka M., 2007: Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 (The atlas of the independence underground in Poland 1944-1956 - in Polish), Warszawa - Lublin: Instytut Pamięci Narodowej.
 • Wolak, B., 2008: Badanie dynamiki zjawisk na podstawie kart katastralnych i map ewidencyjnych (Research of the phenomena dynamics on the basis of collected cadastral maps - in Polish). In: Alexandrowicz, S. and Skrycki, R. editors: Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie. Z dziejów kartografii, Tom XIV, Szczecin: Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, pp. 61-70.
 • Zachariasz, A., 2012: Przydatność archiwalnych źródeł kartograficznych dla współczesnych badań krajobrazowych (The value of archival cartographic sources for contemporary landscape research - in Polish). In: Plit, J. and Nita, J. editors, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Numer 16, pp. 63-83.
 • Zachwatowicz, M., 2012: Detekcja historycznych przemian pokrycia terenu z zastosowaniem elementów logiki rozmytej (Detection of historical land cover changes with the use of fuzzy logic - in Polish). In: Plit, J. and Nita, J. editors, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Numer 16, pp. 84-94.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171300717

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.