PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 22, iss. 3 | 93--103
Tytuł artykułu

Information on the Environment and its Protection in Real Property Management

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A lack of communication and reference between these databases and systems can create confusion. Comparative data on the same subject often differs depending on the source (as concerns graphic presentation and, much less frequently, data attributes). For example, the course of the same river differs depending on which data resources are used (NAŁĘCZ 2007). There are several hundreds of databases and registers maintained in Poland, with almost 300 databases and registers controlled by the Ministry of Environment. Almost 60 such databases can be found in public administrative bodies alone. A portion of the data regarding this topic is openly available on the Internet. The aim of the paper is to present the existing information systems concerning environmental protection. The paper will also examine data obtained from these resources, as well as their availability and connections with real property management activities.(short original abstract)
Rocznik
Strony
93--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • ANDAM K.S., FERRARO P.J., PFAFF A., SANCHEZ-AZOFEIFA G.A., ROBALINO J.A., 2008, Measuring the effectiveness of protected area networks in reducing deforestation Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105 (42), pp. 16089-16094.
 • BARANOWSKI M. I INNI, 2009, Prace nad identyfikacją zbiorów i usług danych przestrzennych dla I i II grupy tematycznej INSPIRE, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.
 • BOROWIAK M., 2011, Wielopłaszczyznowość prawnej ochrony przyrody i jej wpływ na proces inwestycyjny. Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne. Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej pp. 21-33.
 • BERNAT S., 2011, Krajobraz dźwiękowy jutra. (Soundscape of tomorrow) Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych.( Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 15 Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, pp. 193-205.
 • BRUNER A.G., GULLISON R.E., RICE R.E., DA FONSECA G.A.B., 2000, Effectiveness of parks in protecting tropical biodiversity Science, 291 pp. 125-128.
 • CBD, 1992, Convention on biological diversity United Nations.
 • CHAPE S., BLYTH S., FISH L., FOX P., SPALDING M., 2003, United nations list of protected areas IUCN/UNEP-WCMC, Gland, Switzerland/Cambridge, UK (2003).
 • DAWIDOWICZ A., ŹRÓBEK R., 2012, Determination of model attributes of a cadastral system in the light of recent scientific advancements. Reports and materials of the Polish Real Estate Scientific Society. Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. 20/4, pp. 5-18.
 • DUDZIŃSKA M., 2011, Indicators for evaluating agricultural production areas. Infrastructure and Ecology of Rural Areas. 01/2011, pp. 173-185.
 • DUDZIŃSKA M., KOCUR-BERA K., 2013, Studium wariantów podziału nieruchomości szpitalnej. (Study variants estate division hospital.) Wycena-Obrót-Wartość-Zarzadzanie Nieruchomościami nr 2(103), pp. 23-35.
 • DUDLEY N., 2008, Guidelines for applying protected area management categories IUCN, Gland, Switzerland (2008).
 • DYREKTYWA 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). (Dz.U. L 108 z 25.4.2007).
 • DYREKTYWA 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
 • EKOPORTAL.GOV.PL - Witryna prowadzona przez Centrum Informacji o Środowisku. dostęp. 20.11.2013.
 • GASTON K.J., CHARMAN K., JACKSON S.F., ARMSWORTH P.R., BONN A., BRIERS R.A., CALLAGHAN C.S.Q., CATCHPOLE R., HOPKINS J.,. KUNIN W.E, LATHAM J., OPDAM P., STONEMAN R., STROUD D.A., TRATT R., 2006, The ecological effectiveness of protected areas: The United Kingdom Biological Conservation, 132 (2006), pp. 76-87.
 • HAYES T.M., 2006, Parks, people, and forest protection: An institutional assessment of the effectiveness of protected areas World Development, 34, pp. 2064-2075.
 • HOCKINGS M., STOLTON S., LEVERINGTON F., DUDLEY N., COURRAU J., 2006, Evaluating effectiveness: A framework for assessing management effectiveness of protected areas (2nd ed.)IUCN, Gland, Switzerland/Cambridge, UK (2006).
 • NAŁĘCZ T., 2007, Environmental spatial database integration. Challenge for the whole environmental trade? Roczniki Geomatyki., V/1, pp. 81-89.
 • KOPROWSKI A., 2012, Rola prawa ochrony środowiska w gospodarowaniu nieruchomościami (The role of environmental law in the management of real estate) http://czasopisma.beck.pl/nieruchomosci/artykul/rola-prawa-ochrony-srodowiska-wgospodarowaniu- nieruchomosciami/ dostęp. 20.01.2013.
 • KRUK H., 2011, Działalność parków narodowych i krajobrazowych w zakresie rozwoju zrównoważonego - wyniki badań (The activities of national parks and landscape in the field of sustainable development - the results of) - Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, pp. 143-150.
 • KRZYWORZEKA A., KRZYWORZEKA P., 2012, Etnografia w badaniu wiedzy ukrytej, "e-mentor" (Ethnography in the study of tacit knowledge, "e-mentor), nr 1 (43), pp. 66-69.
 • LACH Z., ŁASZCZUK A., 2003, Rola i znaczenie systemów informacji geograficznej w działalności na rzecz bezpieczeństwa polski.( The role and importance of geographical information systems in the activities to support the security of Poland) Roczniki Geomatyki 1/1, pp. 26-37.
 • LIPIŃSKI A., 2005: Ochrona przed hałasem - znowelizowane prawo ochrony środowiska. (Noise protection - an amendment of the environment protection law) Bezpieczeństwo Pracy 7-8, pp. 10-14.
 • MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005 Ecosystems and human well-being: Synthesis Island Press, Washington, DC (2005).
 • PIETRZYK-KASZYŃSKA A., CENT J., GRODZIŃSKA-JURCZAK M., SZYMAŃSKA M., 2012 Factors influencing perceptron of protected areas - The case of Natura 2000 in Polish Carpathian communities Journal for Nature Conservation, 20 , pp. 284-292.
 • POSKROBKO T. (red), 2011, Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. (Planning and implementing aspects of the development of valuable natural areas.) Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Tom 1. Białystok.
 • STOLL-KLEEMANN S., 2010, Evaluation of management effectiveness in protected areas: Methodologies and results Basic and Applied Ecology, 11 , pp. 377-382.
 • WALCZAK W., 2012, Czynniki i uwarunkowania wpływające na decyzje w zarządzaniu organizacją.( Factors and conditions influencing the decisions in the management of the organization) E-mentor nr 3 (45), pp. 35-45.
 • WWF, 2004, Are protected areas working? An analysis of forest protected areas by WWF Published by WWF for the Seventh Conference of Parties of the Convention on Biological Diversity, Gland, Switzerland.
 • USTAWA z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
 • USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
 • USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 • USTAWA z dnia 27 marca 2003 o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.( Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171300971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.