PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 22, iss. 2 | 30--40
Tytuł artykułu

Identifying Selected Behavioral Determinants of Risk and Uncertainty on the Real Estate Market

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Various market behaviors can be characterized as risky or uncertain, thus their observation is important to the real estate market system. The extensive use of behavioral factors facilitates their implementation and studies in relation to the real estate market system. The behavioral approach has established its own instrumentation which enables elements of risk and uncertainty to be quantified. The belief that behavioral determinants connected with risk and uncertainty occur in the real estate market system (REMS) is the research hypothesis of the present paper which aims to: 1) analyze risk and uncertainty in the REM system using the behavioral approach, 2) identify and systematize behavioral determinants of risk and uncertainly shaping the REM, 3) develop a methodology for measuring behavioral determinants of risk and uncertainty in the REM, 4) present the significance of behavioral determinants of risk and uncertainty on the example of the Olsztyn REM. The aims were realized by means of a laboratory experiment conducted on a representative sample, as well as through the statistical verification of the obtained results. The article builds on current knowledge regarding the mechanisms of how the REM operates by introducing new issues connected with the behavioral approach to the topic of risk and uncertainty.(original abstract)
Rocznik
Strony
30--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • BEŁEJ M., CELLMER R., 2006, Koncepcja oceny poziomów ryzyka na rynku nieruchomości i sposobów jego uwzględniania w procesie inwestycyjnym (Concept of assessing levels of risk on the real estate market and means of accounting for it in the investment process), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, no. 14 (1), pp. 13-26.
 • BERNOULLI D., 1738/1954, Exposition of a new theory on the measurement of risk, translated by Louise Sommer, Econometrica (pre-1986), no. 22, pp. 23-36.
 • BRUSS F. T., 2005., Jak przechytrzyć niepewność (How to fool uncertainty), Decyzje, no. 4, pp. 61-70.
 • BRZEZICKA J., WIŚNIEWSKI R., 2012, Behawioralne aspekty rynku nieruchomości (Behavioral aspects of the real estate market), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, no. 20 (2), pp. 21-31.
 • BRZEZICKA J., 2013, Sezonowość rynku nieruchomości (The seasonal character of real estate market), Świat nieruchomości, no. 84, pp. 26-31.
 • BRZEZICKA J., WIŚNIEWSKI R., 2013a, Ekonomia behawioralna a rynek nieruchomości - teoria i praktyka (Behavioral economics and real estate market - theory and empiricism), Psychologia ekonomiczna, no. 3, pp. 6-18.
 • BRZEZICKA J., WIŚNIEWSKI R., 2013b, Calendar Effects on the Real Estate Market, Real Estate Management and Valuation, no. 21 (2), pp. 13-21.
 • BRZEZICKA J., WIŚNIEWSKI R., 2014, Homo oeconomicus and Behavioral Economics, work under review in: Contemporary Economics.
 • BRZEZICKA J., RADZEWICZ A., KURYJ-WYSOCKA O., WIŚNIEWSKI R., 2013, Badanie efektu pewności i izolacji na rynku nieruchomości w kontekście teorii perspektywy (Certainty and Insulation Effects in the Real Estate Market in the Context of Prospect Theory), Studia ekonomiczne, no. 4, pp. 560-582.
 • BYRNE P. 1996., Risk, uncertainty and decision-making in property development, E & FN Spon, London.
 • CAMERER C. F., LOEWENSTEIN G., 2004, Behavioral Economics: Past, Present, Future., (in:) C. F. Camerer, G. Loewenstein, M. Rabin, Advances in Behavioral Economics (pp. 3-59)., Princeton and Oxford: Princeton University Press.
 • CZAJA J, 2006, Szacowanie wartości nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności kredytowych (Assessing real estate value for securing mortgages), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego nieruchomości, no. 14 (1), pp. 35-47.
 • DE FINETTI B. 1937/1980, La Prévision: Ses Lois Logiques, Ses Sources Subjectives. Annales de l'Institut Henri Poincaré, 7: 1-68; translated as: Foresight. Its Logical Laws, Its Subjective Sources. in: KYBURG, Jr. H.E. and SMOKLER, H.E. (eds.) Studies in Subjective Probability. New York: Robert E. Krieger Publishing Co.
 • DOMURAT K, 2008, Rola "subiektywnych" prawdopodobieństw w decyzjach z ryzykiem (Role of "subjective" probabilities in risky decisions), Decyzje, no. 10, pp. 5-26.
 • FORLICZ S., 2001, Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych (Imperfect knowledge of market participants), PWE, Warszawa.
 • HEILPERN S., 1998, Dynamika i niepewność w modelowaniu ekonomicznym (Dynamics and uncertainty in economic modeling), Wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław.
 • HOLT CH. A., LAURY S.A., 2002, Risk aversion and incentive effects, American Economic Review, no. 92, pp. 1644-1655.
 • KAHNEMAN D., 2012, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym (Mind traps. On thinking slowly and quickly), Media Rodzina, Poznań.
 • KAHNEMAN D., TVERSKY A., 1974, Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science 185 (4157), pp. 1124-1131.
 • KAHNEMAN D., TVERSKY A., 1979, Prospect theory: An analysis of Decision under risk, Econometrica, vol. 47 (2), pp. 263-292.
 • KAHNEMAN D., TVERSKY A., 1992, Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty, Journal of Risk and Uncertainty, no. 5, pp. 297-323.
 • KAHNEMAN D., KNETSCH J. L., THALER R. H., 1991, Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias, The journal of economic perspectives, 5(1), 193-206.
 • KATONA G., 1980, Essays on Behavioral Economics, University of Michigan Press, Ann Arbor, MI.
 • KRAWCZYK M., 2012, Ekonomia eksperymentalna (Experimental economics), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • KUCHARSKA-STASIAK E., 2005, Uncertainty of Valuation in the Emerging Markets, The Polish Case. ERES Conference 2005.
 • KUCHARSKA-STASIAK E., 2006a, Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości (Risk of investing on the real estate market), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, no. 14 (1), pp. 107-122.
 • KUCHARSKA-STASIAK E., 2006b, Nieruchomość w gospodarce rynkowej (Real estate in the market economy), PWN, Warszawa.
 • KUCHARSKA-STASIAK E., 2008, Uncertainty of Valuation in Expropriation Processes - the Case of Poland, Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, Special Series, vol. 3, pp. 83-92.
 • KUCHARSKA-STASIAK E., SCHNEIDER B., ZAŁĘCZNA M., 2009, Methodology for local and regional real estate market, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • KUCHARSKA-STASIAK E., 2013, Uncertainty of property valuation as a subject of academic research, Real Estate Management and Valuation, no. 21(4), pp. 17-25.
 • RADZEWICZ A., RENIGIER-BIŁOZOR M., WIŚNIEWSKI R., 2011, From uncertainty to the efficiency of the real estate market, 18th Annual European Real Estate Society Conference in Eindhoven, the Netherlands.
 • RADZEWICZ A., WIŚNIEWSKI R. 2011, Niepewność rynku nieruchomości (Uncertainty of the real estate market), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, no. 19(1), pp. 47-57.
 • RAMSEY F.P. 1931, Truth and Probability, w: Ramsey F.P. 1931. The Foundations of Mathematics and other Logical Essays, Chapter VII, pp. 156-198, New York: Harcourt, Brace and Company.
 • SAVAGE J.L., 1954, The foundations of statistics, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • SIEMIŃSKA E., 2007, Globalizacja a system finasowania rynku nieruchomości (Globalization and the system of financing the real estate market), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, no. 15 (1-2), p. 95-102.
 • SIEMIŃSKA E., 2013, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności (Risks of investing and financing on the real estate market in the context of ethics and social responsibility), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • SIMON A.H., 1955, A behavioral model of rational choice, Quarterly Journal of Economics, no. 69, p. 99-118.
 • THALER R. H., SUNSTEIN C. R., 2012, Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia (Impulse. How to make the right decisions regarding health, well-being and happiness), Zysk i Ska, Poznań.
 • TYSZKA T., 1999, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji (Psychological traps of assessing and making decisions), Gdańskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Gdańsk.
 • TYSZKA T., 2004, Psychologia ekonomiczna (Economic psychology), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • TYSZKA T, 2010, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna (Decisions. Psychological and economic perspective), Wyd. Scholar.
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T., 2001, Racjonalność decyzji (Rationality of decisions), PWE, Warszawa.
 • VON NEUMANN J., MORGENSTERN O., 1944/1990, Theory of games and economic behavior, Princeton University Press, Princeton.
 • WÄRNERYD K.E., 1988, Risk attitudes and risky behavior, Journal of Economic Psychology, no. 17, p. 749- 770.
 • WIŚNIEWSKI R., 2007, Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości (Multidimensional forecasting of real estate value), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • WOLSKI R., ZAŁĘCZNA M., 2007, Mieszkanie jako alternatywna inwestycja (Housing as an alternative investment), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, no. 15 (3-4), pp. 105-119.
 • ZALEŚKIEWICZ T., 2011, Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa.
 • ZIĘBA M., 2006, Identyfikacja i ograniczenie ryzyka w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi (Identifying and limiting risk in commercial real estate management), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, no. 14 (1), pp. 246-258.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171301017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.