PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 338 Społeczna odpowiedzialność organizacji Diagnoza i doskonalenie | 141--155
Tytuł artykułu

Wychodząc poza CSR, czyli jak tworzyć wartość w relacji firmy z interesariuszami, wykorzystując hybrydowe łańcuchy wartości

Autorzy
Warianty tytułu
Moving Beyond CSR, That is How to Create Value Between Company and Stakeholders Using Hybrid Value Chains
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Hybrydowe łańcuchy wartości stają się koniecznością w dzisiejszych czasach, gdy przedsiębiorstwa lepiej sobie radzą z rzeczywistymi problemami społecznymi niż organizacje rządowe i pozarządowe. Niniejszy artykuł poświęcony jest dwóm uzupełniającym się kwestiom, a mianowicie: (1) określeniu, czym może być wartość wspólna (ekonomiczna i społeczna) w relacji firmy z jej interesariuszami, (2) integracji wartości wspólnej w ramach hybrydowego łańcucha wartości. Autor podkreśla możliwości, jakie dają pozornie niedochodowe rynki i klienci (tzw. BoP), powołując się na doświadczenia z rynku innowacji społecznych i działań świadczonych przez różne organizacje, pokazując, jak wiele innowacji może przynieść firmom zmiana sposobu myślenia i działania, zrywająca ze standardowym podejściem do tworzenia wartości. Firmy, tworząc nowatorskie rozwiązania przynoszące wartość wspólną, tj. ekonomiczną i społeczną, pomagają rozwiązywać problemy społeczne lepiej niż działalność CSR, jednocześnie budując przewagę konkurencyjną na nowych przesłankach nawiązujących do idei "strategii błękitnego oceanu" i koncepcji "korporacyjnych innowacji społecznych".(abstrakt oryginalny)
EN
Hybrid value chains are becoming a necessity in these days when companies tend to do better with social problems than governmental and non-governmental organizations. This article is devoted to two complementary issues, namely: (1) to determine what may be a shared value (economic and social) in the company's relations with its stakeholders, (2) to integrate a shared value in the hybrid value chain. The author emphasizes the opportunities offered by seemingly unprofitable markets and customers (Bottom of the Pyramid), referring to the experience of social innovation and market activities provided by different organizations and showing how much innovation can bring businesses to change the way of thinking and acting breaking with the standard approach to value creation. Companies by creating innovative solutions bringing shared value help solve social problems better than the CSR activities while building a competitive advantage in the new premises referring to the idea of a "blue ocean strategy" and the concept of "corporate social innovations".(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bishop M., Green M., Philanthrocapitalism. How giving can save the world, A&C Black, London 2010.
 • Caulier-Grice J., Davies A., Patrick R., Norman W., Defining Social Innovation. A deliverable of the project: "The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe" (TEPSIE), European Commission - 7th Framework Programme, European Commission, DG Research, Brussels 2012.
 • Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, tłum A. Doroba, MT Biznes, Warszawa 2010.
 • Drayton B., Budinich V., A new alliance for global change, "Harvard Business Review" 2010, September, s. 56-64.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela, 25.10.2011, KOM (2011) 681 wersja ostateczna.
 • Loew T., Clausen J., Hall M., Loft L., Braun S., Case Studies on CSR and Innovation: Company Cases from Germany and the USA, Berlin, Münster 2009.
 • Marom I.Y., Toward a unified theory of the CSP-CFP link, "Journal of Business Ethics" 2006, vol. 67, s. 191-200.
 • Mashelkar R.A., Prahalad C.K., Złote runo innowatorów, "Harvard Business Review Polska" 2012, nr 108, s. 106-116.
 • McWilliams A., Siegel D., Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective, "Academy of Management Review" 2001, vol. 26, s. 117-127.
 • Nidumolu R., Prahalad C.K., Rangaswami M.R., Why sustainability is now the key driver of innovation, "Harvard Business Review" 2009, September, s. 57-64.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych, podręcznik wizjonera, Helion, 2010
 • Porter M.E., Kramer M.R., Creating shared value. How to reinvent capitalism - and unleash a wave of innovation and growth, "Harvard Business Review" 2011, January-February, s. 62-77.
 • Porter M.E., Kramer M.R., Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility, "Harvard Business Review" 2006, December, s. 78-92.
 • Preston L.E., O'Bannon P.O., The corporate social-financial performance relationship: A typology and analysis, "Business and Society" 1997, vol. 36, s. 419-429.
 • Saul J., Book highlight - Corporate Social Innovation, "Global Business and Organizational Excellence" 2011, vol. 30, no. 5, s. 78-87.
 • Sisodia R.S., Understanding the performance drivers of conscious firms, "California Management Review" 2013, vol. 55, no. 3, s. 87-96.
 • Wood D.J., Corporate Social Performance revisited, "The Academy of Management Review" 1991, vol. 16, no. 4, s. 691-718.
 • http://www.pdsc.pl/images/stories/publikacje/raporty/Zrownowazone_produkty_raport_19-12-2008. pdf.
 • http://poland.ashoka.org.
 • http://www.pkn.pl/iso-26000.
 • http://www.danone.pl/Spoleczna-odpowiedzialnosc/Spoleczenstwo/Mleczny-start-marka-misja-spoleczna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171301025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.