PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 (31) | 27--42
Tytuł artykułu

Budowanie wizerunku pracodawcy w sektorze ochrony zdrowia

Autorzy
Warianty tytułu
Employer Branding in Healthcare Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany jakie miały miejsce w sektorze ochrony zdrowia w Polsce od początku lat 90. sprawiły, że podmioty świadczące usługi medyczne, zwłaszcza te publiczne, zaczęły ada- ptować w swoją bieżącą działalność nowoczesne metody i narzędzia zarządzania. Niestety metody i narzędzia związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim zostały zepchnięte na margines zainteresowania kadr zarządzających, pomimo że kapitał ludzki - zwłaszcza w jednostkach świadczących usługi medyczne - stanowi kluczowe źródło pozyskiwania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Mając na uwadze strategiczną istotność kwe- stii zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach działających w sektorze ochrony zdrowia oraz zagrożeń, jakie wynikają z kształtowania się trendów na rynku pracy, tj. przede wszystkim niedobór personelu medycznego, celem niniejszego artykułu jest próba adaptacji koncepcji budowania marki pracodawcy do warunków działalności tychże orga- nizacji. Wspomniana próba poprzedzona została omówieniem takich kwestii, jak istota koncepcji BMP oraz przesłanki świadczące o potrzebie wdrożenia tej koncepcji w jednost- kach sektora ochrony zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
The changes that have taken place in the health sector in Poland since the early 90s made medical service providers, especially those public ones, adopt modern management methods and tools. Unfortunately, methods and tools related to the management of human capital have been disregarded, despite the fact that human capital especially in healthcare entities is a key source of obtaining and maintaining competitive advantage. Bearing in mind the strategic significance of the human capital management in organizations operating in the healthcare sector and the risks that result from the formation of labor market trends, above all the shortage of medical personnel, the aim of this paper is to adapt the concept of employer branding to the activities of these organizations. That attempt was preceded by a discussion on such issues as the nature of the EB concept and indication of the need to implement this concept in the healthcare sector entities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Backhaus, K., Tikoo S. (2004), Conceptualizing and researching employer branding, "Career Development International", 4(5).
 • Buchelt, B. (2008a), Rosnące znaczenie talentów w gospodarce, w: A. Pocztowski (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Buchelt, B. (2008b), Strategiczne aspekty zarządzania talentami, w: A. Pocztowski (red.)
 • Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Burgess, A. (2008), How to attract and retain talent using employer branding, "Playback: Canada's Broadcast and Production Journal", Toronto, Ont, Sep 15.
 • Cafolla, L. (2008), How to build an effective employer brand, "China Staff", Hong Kong, 14(9)
 • Capgemini: Employer Branding Award (2006), Personnel Today, Sep. 5.
 • Carey, D. (2007), Recruitment Branding: Attracting and Retaining Diverse Talent, The Diversity Factor, "The War for Talent", 15(2).
 • Cooper, N. (2008), Brand on the run, "Personnel Today", Jan 22.
 • Dyer, K.(2007/2008), Employer branding a vital tool for success, "Strategic Communication Management", 12(1).
 • Eisenberg, B., Kilduff, C., Burleigh, S., Wilson, K. (2001), The Role of the value Proposition and Employment Branding in Retaining Top Talent, Society for Human Resource Management, Alexandria, V.A.
 • Frook, J.E. (2001), Burnish your brand from the inside, "B to B", 86.
 • Herman, R.E., Gioia, J.L. (2001), Helping Your Organization Become an Employer of Choice, "Employment Relations Today", Summer.
 • Jończyk, J. (2011), Rozwój polskiej opieki zdrowotnej w kontekście potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, Optimum "Studia Ekonomiczne", 6.
 • Kunecka, D. (2012a), Aktualne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze usług medycznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Ekonomiczne Usług", 96.
 • Kunecka, D. (2012b), Konsekwencje stosowania elastycznych form zatrudniania w sektorze usług, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Ekonomiczne Usług", 229.
 • Kunecka, D. (2011), Usługi pielęgniarskie jako przykład branży przyszłości, w: P. Antonowicz (red.), Współczesne modele biznesu - diagnoza i perspektywy, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Licensed physicians per 100 000 inhabitants, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tps00167, dostęp dnia 01.01.2014.
 • Liczba zaświadczeń wydanych lekarzom ubiegającym się o uznanie kwalifikacji w innych krajach UE, stan na dzień 31 sierpień 2013 opublikowany przez Najwyższą Izbę Lekarską, http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0009/91944/Zestawienie-nr-06a.pdf, dostęp dnia: 17.09.2013.
 • Lisiński, M. (2004), Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
 • Minchington, B. (2007), Brand new plan, "Personnel Today", Jan. Monitorowanie migracji polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych po przystąpieniu polski do Unii Europejskiej. Raport z realizacji programu w 2006 r., Ministerstwo Zdrowia, http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=&ms=&ml=pl&mi-=565&mx=0&ma=7876, dostęp dnia: 28.08.2013.
 • Powers, E.L. (2000), Employee loyalty in the new millennium, S.A.M, "Advanced Management Journal", Summer, 65(3).
 • Prognoza ludności na lata 2003-2030, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_648_PLK_HTML.htm, dostęp dnia: 12.12.2013.
 • Sartain, L. (2006), Brand from the Inside, "Leadership Excellence", 23(12).
 • Sullivan, J. (2004), Eight elements of a successful employer brand: a costly proposition, "ER Daily", 23 February.
 • Turner, P. (2008), Recipe for success, "Personnel Today", Jan 22.
 • Willok, R. (2005), Employer branding is key in fight for talent, "Personnel Today", May 17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171301183

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.