PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 8 | nr 1 (27) Polska w Unii Europejskiej | 175--198
Tytuł artykułu

Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej i dotychczasowej realizacji polityki spójności na podstawowe kategorie makroekonomiczne (w tym wzrost gospodarczy) i konwergencję makroekonomiczną Polski z UE-27 w latach 2004-2008

Warianty tytułu
Impact of Poland's Membership in the European Union and of the Hitherto Implementation of Cohesion Policy on Basic Macroeconomic Indicators (Including Economic Growth) and the Macroeconomic Convergence of Poland and EU-27 in the Period 2004-2008
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule podjęto próbę oceny korzyści, jakie członkostwo Polski w Unii Europejskiej (w tym również realizacja polityki spójności) przynosi naszemu krajowi, jak też korzyści, jakie kraje UE-15 odnoszą z tytułu realizacji polityki spójności w Polsce. Skoncentrowano się m.in. na ocenie wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na sytuację makroekonomiczną kraju ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania polityki spójności. W pracy oparto się na analizie literatury przedmiotu oraz na badaniach własnych wykorzystujących dane statystyczne Eurostatu i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Istotny fragment niniejszego opracowania stanowi analiza wpływu jednego z wymiarów członkostwa Polski w Unii, jakim jest możliwość korzystania ze środków dostępnych w ramach polityki spójności UE, na wybrane parametry makroekonomiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
In this study we attempt to assess both the benefits of Poland's membership in the EU (including those related to the cohesion policy's implementation) and the benefits of the EU-15 arising from the implementation of the said policy in Poland. We focus, inter alia, on assessing the impact of Poland's membership in the European Union on macroeconomic situation of the country. We have drawn both on the analysis of selected studies on the subject and on our own research based on statistical data presented by Eurostat and the International Monetary Fund. An important part of the study consists in the analysis of the influence of one of the dimensions of Poland's membership in the EU - that is the ability to make use of the funds available within the EU Cohesion Policy - on selected macroeconomic parameters. (original abstract)
Rocznik
Tom
8
Strony
175--198
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Bibliografia
 • Białek, J. i A. Oleksiuk 2009. Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat?, Warszawa: Difin.
 • Hardt, Ł. 2008. Rola funduszy pomocowych Unii Europejskiej w rozwoju Polski. Czasopismo Naukowe "Olympus", nr 3 (7).
 • IBnGR/Prevision 2009. Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - NPR 2004-2006 i NSS 2007-2013. Raport półroczny 2009.
 • Instytut Badań Strukturalnych 2009a. Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa LJE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce. Raport Końcowy.
 • Instytut Badań Strukturalnych 2009b. Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym. Raport półroczny 2009.
 • Karpiński, A. 2008. Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski. 1989-2003-2025, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kawończyk, A. 2008. Fundusze strukturalne a polityka regionalna Unii Europejskiej. Czasopismo Naukowe "Olympus", nr 3 (7).
 • Komisja Europejska 2009a. European Economic Forecast, Autumn.
 • Komisja Europejska 2009b. Five years of an enlarged EU - Economic achievements and challenges, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank, COM(2009)79/3.
 • Ładyka, S. 2009. 5 lat Polski w Unii Europejskiej. Czasopismo Naukowe "Olympus", nr 2 (10).
 • OECD 2009. Economic Outlook, nr 86.
 • UKIE 2009. 5 lat Polski w Unii Europejskiej, kwiecień.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171301255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.