PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 5 | nr 2 | 58--74
Tytuł artykułu

Marital Quality in the Context of Interpersonal Dependency

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The survey presented in this paper partly proved the main hypothesis "Marital quality and the degree of interpersonal dependency are in inverse proportion, i.e. the higher marital quality, the lower the degree of interpersonal dependency". The phenomenon of interpersonal dependency is derived from the concept of codependency, which is mainly related to alcoholism, but also to other types of mental and physical dependence on the substance or process. (original abstract)
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
58--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Adamski, F. (1984), Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa: PWN.
 • Adamski, F. (1985), Duchowość życia małżeńsko rodzinnego. W: F. Adamski, (red.), Miłość, małżeństwo, rodzina. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, s. 183-199.
 • AL-ANON Grupy Rodzinne. (1994), Problemy w małżeństwie z alkoholikiem. Al-Anon Family Group Headquarters Inc.
 • Beattie, M. (1994), Koniec współuzależnienia. Poznań: Media Rodzina.
 • Ben-Ari, A., Winstok, Z., Eisikovits, Z. (2003), Choice Within Entrapment and Entrapment Within Choice: The Challenge Facing Battered Women Who Stay. Families in Society. 84, 4. Milwaukee, USA: ProQuest Social Science Journals, s. 539-546.
 • Bradshaw, J. (1994), Zrozumieć rodzinę. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, PTP.
 • Braun-Gałkowska, M. (2008), Psychologia domowa. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Braun-Gałkowska, M. (1992), Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Braun-Gałkowska, M. (1985), Miłość aktywna: psychiczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Cierpiałkowska, L. (1998), Współuzależnienie - choroba, zaburzenie osobowości, czy wzorzec zachowania? W: B. Waligóra (red.), Elementy psychologii klinicznej. T. V. Poznań: Wydawnictwo UAM, s. 75-93.
 • Cieślak, K. (1989), Polska Wersja Skali G. B. Spaniera służąca do pomiaru jakości związku małżeńskiego (DAS), Przegląd Psychologiczny. T. XXXII, 4, s. 1042-1049.
 • Doniec, R. (2001), Rodzina wielkiego miasta. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dziewiecki, M. (2000), Red. Nowe przesłanie nadziei. Warszawa: PARPA.
 • Forward, S. (1992), Toksyczni rodzice. Warszawa: J. Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
 • Grochola, K. (2008), Trzepot skrzydeł. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Grochola, K. (2003), Kot mi schudł. W: Podanie o miłość. Warszawa: Wyd. Prószyński i S-ka.
 • Halpern, H., M. (2009), Uzależnienie od partnera. Seria Psychologia. Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 • Henrich, T. (1987), Marital quality in later years of marriage: an ethnographic approach. A thesis in family studies. Texas Tech University, s. 1-108. Dostępne z dnia: 27.07.2010http://etd.lib.ttu.edu/theses/available/etd-05122009 31295000162577/unrestricted/31295000162577.pdf
 • Hemflet, R., Minirth, F., Meier, P. (2004), Miłość to wybór. Poznań: Wydawnictwo W drodze.
 • Hłasko, M. (2001), Pętla. W: Opowiadania, Warszawa: Wydawnictwo Da Capo.
 • Holmes, J. (2007), John Bowlby. Teoria przywiązania. Gdańsk: GWP.
 • Jan Paweł II. (2000), Familiaris Consortio. Warszawa: Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej.
 • Janicka, I., Niebrzydowski, L. (1994), Psychologia małżeństwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Jankowiak, B. (2007), Problematyka jakości i trwałości relacji partnerskich w teorii badaniach. W: Przegląd Terapeutyczny. 3, s. 1-25. Dostępne: 14.09.2010: http://www.ptt-terapia.pl/~ptt/przeglad/03/Jankowiak.pdf
 • Kisiel, M. (2001), Zajęcia psychoedukacyjne dla współuzależnionych. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, PTP.
 • Krawczinska, D. (2007), Choroba, zaburzenie osobowości, reakcja na stres, czy...? W poszukiwaniu definicji współuzależnienia. Biuletyn Informacyjny-Problemy Narkomanii. 4, s. 5-46.
 • Laskowski, J. (1987), Trwałość wspólnoty małżeńskiej: studium socjopsychologiczne. Warszawa: OdiSS.
 • Lee, G. R. (1988), Marital satisfaction in Later Life: The Effects of Nonmarital Roles. W: Journal of the Marriage and the Family. 50, s. 775 - 783.
 • Lewis R. A., Spanier, G. B. (1979), Theorizing about the Quality and Stability of Marriage. W: Contemporary Theories about the Family Research-Based Theories. Vol. 1. Red. W. R. Burr et al. New York, s. 276.
 • Levinger, G. (1979), A Social Exchange View on the Dissolution. An Integrative Review. W: Journal of Marriage and the Family. 27, s. 169-191.
 • Majchrzyk-Mikuła, J. (2006), Konsekwencje związku z osobą uzależnioną od alkoholu: współuzależnienie. Warszawa: PARPA
 • Margasiński, A. (2010), Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Mellody, P. (2008), Toksyczne związki. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
 • Miklasiewicz, M. (2007), Związek samoświadomości z nadzieją podstawową i stylami radzenia sobie ze stresem u współuzależnionych kobiet będących w początkowej i zaawansowanej fazie terapii. Studia Psychologica, 7. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, s. 37-62.
 • Miller, K., Cichocka, T. (2008), Bajki rozebrane. Seria: Psychologia i dusza. Łódź: Wydawnictwo JK.
 • Nęcki, Z. (1990), Wzajemna atrakcyjność. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Norwood, R. (1993), Kobiety, które kochają za bardzo i ciągle liczą na to, że on się zmieni. Warszawa: Wydawnictwo Folium.
 • Pawlikowska, B. (2008), W dżungli miłości. Michałów - Grabina: Wydawnictwo Latarnik.
 • Plopa, M. (2008), Psychologia rodziny: teoria i badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Pulikowski, J. (2008), Ewa czuje inaczej. Poznań: Wydawnictwo Jerozolima.
 • Rembowski, J. (1989), Empatia. Warszawa: PWN.
 • Rogers, S. J., May, D. C. (2003), Spillover Between Marital Quality and Job Satisfaction: Long-Term Patterns and Gender Differences. W: Journal of the Marriage and the Family. 65, s. 482-495.
 • Rostowski, J. (1987), Zarys psychologii małżeństwa. Warszawa: PWN
 • Rothenberg, B. (2003), We don't have time for social change. Cultural Compromise and the Battered Woman Syndrome. W: Gender & Society. 17, 5, s. 771-787.
 • Ryś, M. (2008a), Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików. Warszawa: PWN.Ryś, M. (2008b), Skala Uzależnienia Interpersonalnego. Pracownia Testów Psychologicznych, Instytut Psychologii. Warszawa: UKSW.
 • Ryś, M. (2005), Zmodyfikowana Skala Jakości Związku Małżeńskiego. Pracownia Testów Psychologicznych, Instytut Psychologii. Warszawa: UKSW.
 • Ryś, M., Wódz, E. (2003), Role podejmowane w rodzinie alkoholowej a struktura potrzeb u dorosłych dzieci alkoholików. Studia Psychologica. Nr 4. Warszawa: UKSW, s. 107122.
 • Ryś, M. (1999), Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: CMPP-P.
 • Ryś, M. (1996), Jakość małżeństwa a komunikowanie się i sposoby rozwiązywania wzajemnych konfliktów. W: Problemy Rodziny. Nr 4, s. 5-8.
 • Ryś, M. (1994), Jakość i trwałość małżeństwa. Propozycja skali. W: Problemy Rodziny. Nr 4, s. 19-24.
 • Sagadyn, L. (1996), Nerwica czy życie z alkoholikiem? Świat Problemów, 1/2, s. 17-21.
 • Słownik Współczesnego Języka Polskiego (1996), Dunaj, B. (red.), Warszawa: Wydawnictwo WILGA, s. 337 i 495.
 • Słownik Języka Polskiego (1988), Szymczak, M. (red.), T. 1 i 2. Warszawa: PWN, s. 820, 100.
 • Sobolewska, Z. (2001), Wprowadzenie. W: M. Kisiel, Zajęcia psychoedukacyjne dla współuzależnionych. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, PTP, s. 5-15.
 • Sobolewska, Z., Mellibruda, J. (1997), Koncepcje i terapia współuzależnienia. Alkoholizm i narkomania, 3/28, s. 24.
 • Sujak, E. (1988), Poradnictwo małżeńskie i rodzinne. Katowice: Księgarnia Sw. Jacka.
 • Szczepańska, H. (1996), Trening asertywności dla współuzależnionych. Instytut Psychologii Zdrowia, PTP.
 • Sztander, W. (2006a), Poza kontrolą. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. PTP.
 • Sztander, W. (2006b), Pułapka współuzależnienia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, PTP.
 • Sztander, W. Instytut Psychologii Zdrowia. Współuzależnienie. Dostępne: 14.01.2009: http://www.psychologia.edu.pl/index.php?dz=slownik&op=spis&id=206
 • Ścibor-Marchocka, M. (2007), Taniec z gronostajem. Poznań: Media Rodzina.
 • Tokarczyk, E. (1999), Małżeństwo i rodzina w świetle prawa. W: K. Ostrowska, M. Ryś (red.), Wychowanie do życia w rodzinie. Warszawa: CMPP-P MEN, s. 72-99.
 • Trawińska, M. (1997), Bariery małżeńskiego sukcesu. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Turowski J. (1960), Sytuacja małżeństwa w Polsce i na świecie. W: Znak. Nr 77, s. 3-45.
 • Tyszka, Z. (1993), Rodzina. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna. Warszawa: Fundacja Innowacja, s. 253-262.Wesołowska, A., Wasilewska-Śpioch A. (2004), Buty mojego męża. Poznań: Media Rodzina.
 • Wisłocka, M. (1985), Sztuka kochania. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.
 • Wobiz, A. (2001), Współuzależnienie w rodzinie alkoholowej. Warszawa: Wydawnictwo Akuracik.
 • Woititz, J. G. (1994), Małżeństwo na lodzie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, PTP.
 • Wojciszke, B. (2005), Psychologia Miłości. Gdańsk: GWP.
 • Vedfelt, O. (2004), Kobiecość w mężczyźnie. Seria: Biblioteka jungowska. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 • Zarembowie, A. i B. (2007), Szkoła miłości. Lublin: Wydawnictwo Gaudium.
 • Zaworska-Nikoniuk, D. (2000), Zjawisko współuzależnienia w rodzinie. W: A. Margasiński, B. Zajęcka, (red.) Psychapatologia i psychoprofilaktyka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Zienkiewicz, A. (1988), Miłości trzeba się uczyć. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Ziemska, M. (1975), Rodzina a osobowość. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Zubrzycka-Nowak, M., Czym jest uzależnienie od drugiej osoby? Dostępne: 25.01.2008: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=111
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171301481

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.