PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 (32) | 11--20
Tytuł artykułu

Sektorowe badania podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje

Warianty tytułu
Sectoral Research on Supply of and Demand for Qualifications and Competences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest uzasadnienie potrzeby prowadzenia cyklicznych badań podaży i popytu na kwalifikacje w ujęciu sektorowym. Zasadniczym powodem prowadzenia takich badań jest konieczność poprawy stanu zatrudnialności. Warunkiem osiągnięcia tego efektu jest, między innymi, stworzenie Sektorowych Ram Kwalifikacji. SRK to narzędzie służące do badania oczekiwań kompetencyjnych uczestników rynku pracy, które umożliwi dostosowanie systemu i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, lepszą porównywalność świadectw i dyplomów w skali europejskiej oraz stworzy warunki do uznawania kompetencji uzyskanych w drodze uczenia się pozaformalnego i niefor- malnego. Sektorowe Ramy Kwalifikacji są niezbędne do budowy systemu Krajowych Ram Kwalifikacji, jako części europejskiej przestrzeni uczenia się przez całe życie (Eurpean Area of Lifelong Learning), spójnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji. Opracowanie takiego systemu wymaga zobiektywizowanych, prawdziwych informacji o podaży i popy- cie na kwalifikacje i kompetencje. Artykuł przedstawia założenia projektu badawczego, którego celem była charakterystyka podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje w pię- ciu celowo wybranych sektorach. Badanie naukowe "Bilans kwalifikacji i kompetencji w wybranych sektorach" zostało przeprowadzone w latach 2012-2014 przez pracowników Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH w Warszawie na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. W Polsce projekt ten ma charakter pilotażowy. Jego koncepcja może być inspiracją do kontynuowania badań w kolejnych sektorach polskiej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to justify the need of conducting regular research on supply of and demand for qualifications from a sectoral perspective. The main reason is the need to improve the level of employability. The required condition for achieving this result is, among others, the creation of the sectoral qualifications frameworks. The SQF is a tool of communication of competence expectations for participants in the labour market, which will allow to adapt the system and education programs to the needs of the labour market, create better comparability of certificates and diplomas on a European scale, and set the conditions for the recognition of competences acquired through non-formal learning and informal learning. Sectoral Qualifications Frameworks are necessary to build a system of National Qualifications Frameworks, as part of a European Area of Lifelong Learning consistent with the European Qualification Framework. The development of such tools requires objective and realistic information about the supply and demand for skills and competences. The article presents the assumptions of a research project whose aim was to characterize the supply of and demand for skills and competences in five intentionally selected sectors. Scientific research, entitled 'The balance of skills and competences in the selected sectors', was conducted within years 2012-2014 by Department of Human Capital Development employees of the Warsaw School of Economics, commissioned by the Institute for Educational Research. It is a pilot project in Poland. The project idea may serve as an inspiration to continue research in other sectors of the Polish economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--20
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Banaszak B. (2012), Zatrudnialność absolwentów w procesie bolońskim, http://forumakademickie.pl/fa/2012/09/
  • E-Dialog, IPiSS (2011), Uczelnia Przyjazna Pracodawcom 2010, raport UPP 2011, www.uczelniaprzyjaznapracodawcom.pl
  • European Working Conditions Survey (2010), www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/ewcs/results.htm
  • KPRM (2011), Strategia rozwoju kapitału ludzkiego, http://www.zds.kprm.gov.pl, Warszawa, 15 listopada.
  • MPiPS (2010), Klasyfikacja zawodów i specjalności, Warszawa.
  • Sienkiewicz Ł. (red.) (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, IBE, Warszawa.
  • Sławiński S. (red.) (2011), Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji, IBE, Warszawa.
  • Turek D., Wojtczuk-Turek A. (2010), Kompetencje transferowalne. Przegląd definicji, modeli i stanowisk teoretycznych, w: Kompetencje transferowalne. Diagnoza. Kształtowanie. Zarządzanie, S. Konarski, D. Turek (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171301561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.