PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 (32) | 109--125
Tytuł artykułu

Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE

Autorzy
Warianty tytułu
Efficiency of Matching Mechanism in the EU Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Relacja pomiędzy liczbą wakatów a bezrobociem, przedstawiona na podstawie krzywej Beveridge'a, wykazała, iż na unijnym rynku pracy nastąpił wzrost nieefektywności funk- cjonowania mechanizmu dopasowań w porównaniu z okresem sprzed kryzysu. Krzywa Beveridge'a przesunęła się w prawo, co oznacza, że mógł się ukształtować nowy krótko- okresowy punkt równowagi rynkowej, charakterystyczny dla okresu spowolnienia gospo- darczego, determinowany w znacznej mierze przez czynniki realne o charakterze niecy- klicznym. Przyczynami występującego niedopasowania na rynku pracy UE są głównie niewłaściwe przygotowanie zawodowe pracowników, stosunkowo sztywne ramy prawne regulujące funkcjonowanie polityki rynku pracy, a także niska mobilność wewnątrzunijna mieszkańców. (abstrakt oryginalny)
EN
The relationships between the number of vacancies and unemployment expressed on the basis of the Beveridge curve showed that inefficiency of the mechanism of matches in the EU labor market has increased compared with the period before the crisis. The Beveridge curve was shifted to the right, which means that it could set a new short-term market equilibrium characteristic for a period of economic slowdown largely determined by real non-cyclical factors. The reasons for the mismatch in the EU labour market are mainly described by inadequate professional training of employees, relatively rigid legal framework for labour market policy and the low mobility of intra-EU residents. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--125
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Alogoskoufis G., Manning A. (1988), On the Persistence of Unemployment, "Economic Policy", No. 7.
 • Białowąs S., Buttler D., Klimanek T., Szwarc K. (2012), Monitorowanie losów absolwentów. Zarys metodologii i metodyki badania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 3 (25).
 • Bouvet F. (2012), The Beveridge Curve in Europe: New evidence using national and regional data, "Applied Economics", Vol. 44, No. 27.
 • Cedefop (2012), Skill mismatch. The role of the enterprise, Research Paper, No. 21.
 • Cedefop (2014), Niedopasowanie umiejętności - problem bardziej złożony niż mogłoby się wydawać, nota informacyjna.
 • Constant A., Tien B. (2011), Germany's Immigration Policy and Labor Shortages, IZA Research Report, No. 41, Bonn.
 • Daly M., Hobijn B., Şahin A., Valletta R. (2012), Rynki pracy w modelu poszukiwań i dopasowań: czy naturalna stopa bezrobocia rzeczywiście wzrosła?, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12 (255-256).
 • Darvas Z., Wolff G. (2014), Europe's social problem and its implications for economic growth, Bruegel Policy Brief, Issue 03.
 • Diamond P. (2011), Unemployment, Vacancies, Wages, referat wygłoszony z okazji przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych, Sztokholm, http://economics.mit.edu/files/6574 (dostęp: 8.05.2014).
 • Eichhorst W., Hinte H., Rinne U. (2013), Youth unemployment in Europe: What to do about it?, IZA Policy Paper, No. 65.
 • Elmeskov J., MacFarlan M. (1993), Unemployment persistence, "OECD Economic Studies", No. 21,
 • Eurobarometer (2010), Employers' perception of graduate employability. Analytical report, Flash Eurobarometer, No. 304.
 • European Commission (2012a), EU Employment and Social Situation, Quarterly review, March.
 • European Commission (2012b), Long-term Unemployment, European Employment Observatory Review, Luxembourg.
 • European Commission (2013a), Skills mismatches and labour mobility, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/27_skills_gaps_and_labour_mobility.pdf (dostęp: 11.04.2014).
 • European Commission (2013b), EU Employment and Social Developments, Quarterly Review, Special edition: Annual review, Brussels.
 • European Commission (2013c), "European Vacancy Monitor", Issue 10.
 • European Commission (2013d), Labour Market Developments in Europe 2013, "European Economy", No. 6.
 • Eurostat (2013), Euro area and EU27 GDP both up by 0.3%, Newsrelease, No. 122.
 • Eurostat (2014a), Euro area unemployment rate at 12,0%, Eurostat Newsrelease, No. 30, 28.02.2014.
 • Eurostat (2014b), Job vacancy statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Job_vacancy_statistics (dostęp: 22.04.2014).
 • Friedman M. (1975), Rola polityki pieniężnej, w: Teoria i polityka stabilizacji koniunktury. Wybór tekstów, A. Szeworski (opr.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Godłów-Legiędź J. (2008), Strukturalistyczna teoria zatrudnienia Edmunda Phelpsa, "Gospodarka Narodowa", nr 9 (205).
 • Hippach-Schneider U., Krause M., Woll Ch. (2007), Vocational education and training in Germany - Short description, Cedefop, http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/5173_EN.PDF (dostęp: 14.05.2014).
 • Hobijn B., Şahin A. (2013), Beveridge Curve Shifts across Countries since the Great Recession, "IMF Economic Review", Vol. 61, No. 4.
 • Idczak P. (2012), Geograficzny wymiar luki kompetencyjnej na rynku pracy UE, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 3 (25).
 • Jaimovich N., Siu H. (2012), The trend is the cycle: Job polarization and jobless recoveries, NBER Working Papers 18 334, National Bureau of Economic Research, Inc., http://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/18334.html (dostęp: 6.05.2014).
 • Kołodziejczak W., Wysocki F. (2013), Identyfikacja charakteru bezrobocia w Polsce w latach 2006-2009, "Gospodarka Narodowa", nr 9 (265).
 • Manpower (2013), Talent shortage survey. Research results, Milwaukee.
 • OECD (2011), Learning for Jobs, OECD reviews of vocational education and training, Pointers for policy development, Paris.
 • Peschner J., Fotakis C. (2013), Growth potential of EU human resources and policy implications for future economic growth, DG EMPL Working Paper, No. 03.
 • Pissarides C. (2000), Equilibrium Unemployment Theory (2nd ed.), MIT Press, London.
 • Ruppenthal S., Lück D. (2009), Jeder fünfte Erwerbstätige ist aus beruflichen Gründen mobil, ISI, Ausgabe 42.
 • Socha M., Sztanderska U. (2002), Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • World Economic Forum (2014), Matching Skills and Labour Market Needs Building Social Partnerships for Better Skills and Better Jobs, Global Agenda Council on Employment, Switzerland.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171301577

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.