PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | No. 21 | 111--124
Tytuł artykułu

The Upper-Silesian Conurbation on the Path Towards the "Silesia" Metropolis

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In its methodological context, the article, expands on the idea of the organization of the "Silesia" superstructure. The idea of establishing a common urban organism emerged with the local governments of the Upper Silesian conurbation cities and was dictated by the need to find a way to change the traditional image of the Silesian region and its post-industrial role in the economic space of the country, as well as Europe. Therefore, in 2009, the Metropolitan Association of Upper- Silesia, an association for the initial institutionalization of "Silesia", was registered, because "Silesia" does not hold any administrative or legal force. Such an organizational "revolution" of the Upper Silesian conurbation initiated a wide social debate, in which the arguments of both supporters and opponents of such an enterprise in the Silesian region became apparent, together with misunderstandings related to the term "metropolis", and the idea of establishing "Silesia". Representatives of local governments chose the more prestigious term "metropolis" as if a complex metropolisation had taken place in the Upper Silesian conurbation. It would be adequate, however, to look only for the first features of metropolitan functions in this de-industrialized and restructured region, which are going to shape the longlasting metropolisation process under the influence of globalisation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland
 • University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland
Bibliografia
 • Bahlcke, J., 2011: Górny Śląsk - studium przypadku powstania: regionów historycznych, wyobrażeń o obszarach kulturowych, historycznych koncepcji przestrzeni. (Upper Silesia - a case study the emergence of regions of historical, and concepts of cultural and historical space images of areas of cultural, historical concepts of space - in Polish). In: Bahlcke, J., Gawrecki, D. and Kaczmarek, R. editors, Historia Górnego Śląska, Gliwice: Dom Wspólnoty Polsko- Niemieckiej, Muzeum Śląskie, pp. 17-39.
 • Bassand, M., 1997: Metropolisation et ingalites sociale (Metropolisation and social inequalities - in French), Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, pp. 45-51.
 • Bondaruk, J. editor, 2011: Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym (Vision of the future of metropolitan public services in the Upper Silesian Metropolitan Area - in Polish), Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 • Chmielewska, M. and Szajnowska-Wysocka, A., 2010: Metropolia "Silesia" - aspiracje konurbacji górnośląskiej (Metropolis "Silesia" - Silesian conurbation aspirations - in Polish). In: Acta Geographica Silesiana, nr 7, pp. 5-10.
 • Dulias, R. and Hibszer, A. editors, 2008: Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys Geograficzny (Metropolitan Association of Upper Silesia. Geographical Outline - in Polish), Sosnowiec: PTG Oddział Katowicki, pp. 9-15.
 • Jałowiecki, B., 1999: Współczesne przekształcenia struktury osadniczej i przestrzeni miejskiej (Contemporary transformations of settlement structure and urban space - in Polish). In: Kołodziejski, J. and Partyka, T. editors, Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich, Biuletyn KZK PAN, z. 186, pp. 27-76.
 • Jałowiecki, B., 2000: Społeczna przestrzeń metropolii (Metropolitan social space - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 29-59.
 • Jałowiecki, B. and Szczepański, M., 2002: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej (City and space in sociological perspective - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 214-279.
 • Kamiński, Z., 1971: Próba opracowania miernika statystycznego do badań nad hierarchią funkcjonalną sieci osadnictwa wiejskiego (An attempt to develop a statistical measure to study the functional hierarchy of rural settlement network - in Polish). In: Miasto, nr 6, pp. 18-23.
 • Klasik, A. editor, 2008: Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich (Entrepreneurial activity and economic competitiveness of cities in the process of urban restructuring - in Polish), Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Klasik, A. editor, 2009: Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja (Creative city - creative agglomeration - in Polish), Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Klasik, A., 2010: Sektor kultury i przemysły kreatywne nowym fundamentem rozwoju dużych miast i aglomeracji miejskich (Cultural and creative industries: a new foundation for the development of large cities and metropolitan regions - in Polish). In: Klasik, A. editor, Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, pp. 11-39.
 • Liszewski, S., 2008: Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich (Form and spatial structure of the inner city - in Polish). In: Liszewski, S. editor, Geografia urbanistyczna, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 187-233.
 • Markowski, T. and Marszał, T., 2006: Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy podstawowe (Metropolises. Metropolitan areas. Metropolization. Basic problems - in Polish). Warszawa: KPZK PAN.
 • Petryszyn, J., 2005: Instytucyjne podstawy ośrodków centralnych poziomu powiatowego w Polsce (Institutional base of poviat level centers in Poland - in Polish), Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
 • Petryszyn, J., 2011: Główne centra metropolii "Silesia" (Major centres of the "Silesia" metropolis- in Polish). In: Acta Geographica Silesiana, 10, Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, pp. 36-44.
 • Sobala-Gwosdz, A. editor, 2010: Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji (The study of development trends in Silesia by designating growth centers and areas of stagnation - in Polish), Bielsko-Biała: Projekt zlecony przez WUS Katowice.
 • Sokołowski, D., 2006: Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce (Central functions and functional hierarchy of cities in Poland - in Polish), Toruń: Wyd. UMK.
 • Soldato, S.P., 1987: La nouvelle generation des villes internationals (The new generation of international cities - in French), Montreal, pp. 7-117.
 • Szajnowska-Wysocka, A., 1999: Wprowadzenie (Introduction - in Polish). In: Szajnowska-Wysocka, A. editor, Studium wiedzy o regionie śląskim, Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, pp. 7-14.
 • Szajnowska-Wysocka, A., 2003: Ethnic problems of Upper Silesia. In: Koter, M. and Heffner, K. editors, The role of ethnic minorities in border regions, Region and Regionalism, pp., 82-88.
 • Szajnowska-Wysocka, A., 2006: Europeanisation of the cultural space of Upper Silesia. In: Szymańska, D. and Hołowiecka, B. editors, Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No. 6, pp. 145-164.
 • Szajnowska-Wysocka, A., 2008: Rewitalizacja obszarów pogórniczych (na przykładzie KWK "Katowice-Kleofas") (Revitalisation of mining areas on th example of the "Katowice-Cleophas" coal mine - in Polish). In: Geograficzne aspekty antropopresji, Sosnowiec: PTG Oddział Katowicki, pp. 115-120.
 • Szajnowska-Wysocka, A., 2009: Technopolia w konurbacji górnośląskiej (Technopark Gliwice) (Technopolises in the Upper Silesian conurbation (Technopark Gliwice - in Polish). In: Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, Katowice- Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, pp. 180-187.
 • Szajnowska-Wysocka, A., 2011: Od konurbacji górnośląskiej do metropolii "Silesia" (From Upper Silesia conurbation to the "Silesia" metropolis - in Polish). In: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław: Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 20, t. 2, pp. 119-132.
 • Szymańska, D., 2009: Geografia osadnictwa (Settlement Geography - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tkocz, M., 2001: Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego (Industry restructuring of a traditional region - in Polish), Katowice: Uniwersytet Śląski, pp. 126-154.
 • Zuzańska-Żyśko, E., 2011: Entre la coopération et la concurrence (Between cooperation and competition - in French). In: Pyka, R. editor, La gouvernance et le development équilibré des espases métropolitains francaisconclusions pour la Pologne, Katowice: RSS MSNP Uniwersytet Śląski, GZM - "Metropolia Silesia", pp. 185-206.
 • Zuzańska-Żyśko, E., 2012: Funkcje metropolitalne w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym (Metropolitan functions in the Upper Silesian Metropolitan Area - in Polish). In: Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, pp. 39-61.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171301613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.