PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 354 Prace z zakresu socjologii | 19--35
Tytuł artykułu

Czy zmierzch socjalistycznego ideału organizacji społeczeństwa?

Autorzy
Warianty tytułu
The Decline of the Socialist Idea of a Social System - Is That So?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule starano się odpowiedzieć na sformułowane pytanie w tytule. Omówiono cały dorobek doświadczeń społecznych.
EN
The elements of the socialist idea go back to the works of Frichte, Herder and many other philosophers which precede the works of Marx. In fact, this idea resolves itself into the establishment of an associated society, which means that a society is to be self-organized. Instead, Lenin and Stalin established a dictatorship of the party and political apparatus which meant to get the society and the typical institutions totally subordinated. Thus, social self-organization remains an idea. It cannot be entirely realized but embodies people s dream of a more just social system. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Platon, Państwo, Warszawa 1958, s. 543.
 • J. Legowicz, Filozofia starożytna Grecji i Rzymu. Wybrane teksty z historii filozofii, Warszawa 1970. s. 174-175.
 • R. Pöhlmann, Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus, Munchen, Ed. l, 1893, Bd. 2, 1901.
 • Arystoteles, Polityka, Wrocław 1953, ks. II, r. V, s. 12, ks. I, r. I, s. 6, ks. IV, 11, 1298 .
 • Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Warszawa 1956 i 1982, s. 22-60.
 • K. Kautsky, Pochodzenie chrześcijaństwa (1908), Warszawa 1950, s. 297-299.
 • L. Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms (1862-71).
 • P. Pflüger, Socjalizm ojców kościoła: Dzieje Apostolskie, w: Pismo Święte, Poznań-Warszawa 1980, s. 1245 i 1247.
 • I.Kant, Uzasadnienie metafizyki moralnej (1785), Warszawa 1955, s. 38-41, 67-87
 • I.Kant, Idee zu einer allgemoinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht (1784),
 • I. Kant, Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre (1797).
 • I.Kant, Metaphysische Anfangsgrunde der Tugendlehre (1797).
 • I.Kant, Zum ewigen Frieden (1795), wg wyd. Insel-Verlag, Leipzig (nr.w.).
 • J.G, Herder, Ideen zur Philospophie der Geschichte der Menschheit, Riga und Leipzig 1784, w: Herders Sammtlichte Werke, Bd. 14, Berlin 1909, s. 39-55, 94-98, 230, 280-189.
 • J.G, Herder, Myśl o filozofii dziejów, Warszawa 1962, t. l, 354, 371-381, 414-424, 454, t. 2, s. 53, 68-71, 116 , 276, 330-331.
 • J.G. Fichte,Beitrag zur Berichtigung der Urtheile des Publicums uber der franzosische Revolution (1793). Fichtes Werke, Berlin 1971, Bd. 6 s. 102-104, 117-149, 157, 173-185, 233.
 • J.G. Fichte, Die Grundzuge des gegenwartigen Zeitalters (1804-1805), w: Fichtes Werke, Berlin 1971, Bd. 7, s. 149-156, 173-176, 207-225, 227-254.
 • E. Cabet, Le Voyage en Icarie (1839)
 • E. Cabet ,Comment je suis communist (1841)
 • E. Cabet ,Mon credo communist" (1842)
 • E. Cabet ,Toute la verite,au peuple (1842)
 • E. Cabet Le vrai christianisme (1846).
 • P. Dezamy, Code de la communauté (1841).
 • L. Reybaud, Études sur le réformateure ou socialistes modern" (1843).
 • M. Hess, Socialismus und Communismus (1845).
 • J.C. Blumtschli, Die Kommunisten in der Achweiz nach den bei Weitling vorgefundenen Papieren (1843).
 • K. Grun, Die socialistische Bewegung im Frankreich und Belgien (1845).
 • K. Grun, Feuerbach und Belgien (1845)
 • K. Grun, Feuerbach und Socialisten (1845).
 • K. Grun , Politik und Socialismus (1845).
 • Lorenz von Stein, Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs (1842.
 • H.T. Oelckers, Die Bewegung des Socialismus und Communismus (1844).
 • B. Bauer, Kritik der Geschichte der Offenbarung (1838).
 • B. Bauer, Kritik der evagelischen Geschichte des Johannes (1849).
 • D.F. Strauss, Das Leben Jesu (1835).
 • D.F. Strauss , Christliche Glaubenslehre (1849-1841).
 • J.P. Prooudhon, Qu'est-ce que la proprié te? (1840).
 • J.P. Prooudhon , Systemes de contradictions economiques ou Philosophie de la misére (1846).
 • W.T. Lenin, Dzieła, Warszawa 1956, t. 26, s.225.
 • W.I. Lenin, Dzieła, t. 35, Warszawa 1957, s. 326, 329, 330, 332, 333-335, 339, 363, 369, 372, 388 i 389.
 • W.I. Lenin, Dzieła, t. 36, Warszawa 1958, s. 501, 502, 512, 515, 534-540, 545, 557, 572 i 594.
 • F. Donocik, Marksizm a status quo społecznej rzeczywistości, s. 80-81.
 • F. Donocik, Ideały społeczeństw przyszłości, s. 708-709.
 • K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, Dzieła, t. 4, Warszawa 1962, s. 536.
 • K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, w: Dzieła, t. 3, Warszawa 1961, s. 35.
 • K. Marks, Rękopisy ekon.-filoz., "Dzieła, t. l, s. 575.
 • K. Marks, "Wojna domowa we Francji 1870-1871, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, Warszawa 1949, t. l, s. 488, 490-491, 494.
 • L. Krzywicki, Idea a życie (1988), w: L. Krzywicki, Dzieła, Warszawa 1959, t. 3, s. 525.
 • W.I. Lenin, Szkic projektu programu, VII Zjazd RKP (b), 9 III 1918, w: W.I. Lenin ,Dzieła, Warszawa 1954, t. 27, s. 275-282, 344-345.
 • W.I. Lenin, O lewicowej dziecinadzie i o drobnomieszczańskości (1918).
 • J. Stalin, zagadnienia leninizmu, Warszawa 1954, s. 170.
 • K. Marks, Wojna domowa we Francji, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. l, s. 488-495.
 • W.I. Lenin, O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji (10 V 1917 r.), w: W.I. Lenin ,Dzieła, Warszawa 1952, t. 24, s. 6, 55 i 56.
 • W.I. Lenin , Dzieła, t. 26, s. 375-377, 393-396, 420-422, 250-253.
 • W.I. Lenin, Referat o ziemi, 26 października 1917 r., w: W.I. Lenin, Dzieła, Warszawa 1956, t. 26, s. 251.
 • W.I. Lenin, Zadania proletariatu w naszej rewolucji (wrzesień 1917 r.)w: W.I. Lenin, Dzieła, t. 24, s. 56.
 • K. Marks, Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa (1843), w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Warszawa 1962, t. l, s. 278.
 • K. Marks, Wojna domowa we Francji , w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t., l, s. 487-491.
 • K. Marks, Nędza filozofii, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Warszawa 1962, t. 4, s. 198.
 • K. Marks, F. Engels, "Manifest komunistyczny", w: Dzieła, t. 4, s. 536.
 • W. I. Lenin, Do I.M. Swierdlowa (dyspozycja z l X 1918 r. w sprawie 10-krotnego zwiększenia rekrutacji do wojska, 3-milionowa armia winna nieść wyzwolenie spod starego porządku społeczeństwu polskiemu, fińskiemu, rumuńskiemu, gruzińskiemu, niemieckiemu, w: Dzieła, t, 35, s. 344-345, 364, 421, 422 oraz t. 36, s. 557, t. 26, s. 516-517 i 519.
 • W.I. Lenin, Listy z daleka (lit trzeci z Zurychu do"Prawdy", z 11 (24) marca 1917 r., w: Dzieła, t. 23, Warszawa 1951, s, 362-363.
 • W.I. Lenin, Słowo końcowe po dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Rady Komisarzy Ludowych, 12 (25) stycznia 1918 r., w: Dzieła, t. 26, s. 481-482.
 • K. Kautsky, Pochodzenie chrześcijaństwa, Warszawa 1950, s. 303-310.
 • K. Marks, Sprawy chińskie, w: Die Presse, 7 lipca 1862 r., przedruk w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Warszawa 1970, t. 15, s. 592-595.
 • W. I. Lenin, Wielki sukces Republiki Chińskiej (1913) Przebudzenie się Azji (1913), Zacofana Europa i postępowa Azja (1913), w: W.I. Lenin, Dzieła, Warszawa 1950, t. 19, s. 8, 36, 66-67; 82-83.
 • F. Engels, O stosunkach społecznych w Rosji (1875), w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, Warszawa 1949, t. 2, s. 43-51.
 • F. Engels, list do K. Kautsky'ego z 7 lutego 1882 r." w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Warszawa 1977, t. 35, s. 305-307.
 • W. I. Lenin, Program agrarny rosyjskiej socjaldemokracji (1902), Kwestia agrarna a krytycy Marksa (1901-1908), Program agrarny rosyjskiej socjaldemokracji w pierwszej rewolucji rosyjskiej lat 1905-1907 (1908 i 1917), w: Dzieła, t.40, Warszawa 1966.
 • T H. Hecht, Drei Dorfer der badischen Hard (1895)
 • A. Buchenbergeri , Agrarwesen und Agrarpolitik (1852-1893).
 • M. Sering, "Die Siedlungsgenossenschaft (1896).
 • F. Oppenheimer, Siedlungsgenossenschaft (1896)
 • F. Oppenheimer, Grosseigentum und soziale Frage (1898)
 • F. Oppenheimer, Wege zur Gemeinschaft (1894)
 • E. David, Sozialismus und Landwirtschaft (1903)
 • K. Kautsky, Die Agrafrage (1899);
 • L. Krzywicki, Kwestia rolna (1903).
 • W. Grabski, Kwestia rolna u p. L. Krzywickiego (1903).
 • W. Gumplowicz, Z powodu kwestii rolnej (1903).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171301697

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.