PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 12 | nr 3 (47) Przedsiębiorczość i small business - badania jakościowe | 127--143
Tytuł artykułu

Projekt, co to jest? : etnografia architektów

Autorzy
Warianty tytułu
Project, What is It? : Ethnography of Architects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiona w artykule analiza jest częścią badań dotyczących kultury profesjonalnej architektów. Są to badania jakościowe prowadzone w nurcie teorii ugruntowanej. W pierwszej części artykułu opisano metodologię badań, w której przypadku głównym narzędziem badawczym był wywiad swobodny mało ukierunkowany. W drugiej części przytoczono wypowiedzi architektów opisujące określenie "projekt" i "projekt zakończony sukcesem" oraz dokonano krótkiego przeglądu literatury dotyczącej tych dwóch zagadnień. Przedstawiony fragment badania dowodzi, że projekt zakończony w zaplanowanym czasie, zrealizowany w zamierzonym budżecie i przy spełnieniu założonych wymagań niekoniecznie jest dla architektów równoznaczny z projektem zakończonym sukcesem. W końcowej części artykułu na podstawie wypowiedzi badanych i wybranego modelu teoretycznego zaproponowano nowy obraz sukcesu projektu, uwzględniający oddziaływanie projektu na interesariuszy, klienta i architekta. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is a part of research on the professional culture of architects. These are qualitative research based on the grounded theory. In the first part, the article describes the research methodology, where the main research tool was a unstructured interview. The second part presents the architects' perception of the term project and successful project and a brief review of the literature on these two issues. This research part presented shows that project completed on the scheduled time, on the intended budget and fullfilling the set requirements is not necessarily successful, according to the architects. In the final part of the article, on the basis of statements examined and the theoretical model proposed, a new picture of the project success was suggested, taking into account the impact of the project stakeholders, the client and the architect. (original abstract)
Rocznik
Tom
12
Strony
127--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Abbott, A. (1988). The System of Professions: An Essay on the Expert Division of Labor. Chicago: University of Chicago Press.
 • Andersen, E.S., Birchall, D. i Jessen, S.A. and Money, A.H. (2006). Exploring critical success factors. Baltic Journal of Management, 2, 127-147.
 • Baccarini, D. (1999). The logical framework method for defining project success. Project Management Journal, 30 (4), 25-32.
 • Barley, N. (1983). The Innocent Antropologist Notes from a Mud Hut. Illinois: Waveland Press.
 • Beger, P. i Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PIW.
 • Blau, J. (1984) Architects and Firms: A Sociological Perspective on Architectural Practice. Cambridge: MIT Press.
 • Bocheński, J.M. (1993). Logika i filozofia. Warszawa: PWN.
 • Brante, T. (1988). Sociological Perspectives of the Professions. Acta Sociologica, 31 (2).
 • Brante, T. (1990). Professional types as a strategy of analysis. W: M.M. Burrage i R. Torstendahl (red.), Professions in Theory and History. Rethinking the Study of the Professions (s. 75-93). London: Sage Publications.
 • Carr-Saunders, A.M. i Wilson, P.A. (1933). The Professions. Oxford.
 • Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Collins, R. (1990a). Changing conceptions in the sociology of the professions. W: R. Torstendahl i M. Burrage (red), The Formation of Professions. Knowledge, State and Strategy (s. 11-23). London: Sage Publications.
 • Collins, R. (1990b). Market closure and the conflict theory of the professions W: M. Burrage i R. Torstendahl (red.). Professions in Theory and History. Rethinking the Study of the Professions (s. 24-43). London: Sage Publications.
 • Coviello, N.E. i Jones, M. (2004). Methodological Issues in International Entrepreneurship Research. J Bus Venturing, 19, 485-508.
 • Cuff, D. (1992). Architecture: The Story of a Practice. Cambridge: MIT Press.
 • Czarkowska, L.D. (2010). Nowy profesjonalizm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Czarniawska-Joerges, B. (1992). Exploring Complex Organizations. Newbury Park-London-New Delphi: Sage.
 • Dunaj, B. (red.), (2003). Popularny Słownik Języka Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
 • Ellingson, L. i Ellis, C. (2008). Autoethnography as constructionist project. W: J.A. Holstein i J.E Gubrium (red), Handbook of Constructionist Research. New York: Guilford Press.
 • Foucault, M. (1963/1999). Narodziny kliniki Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Freidson, E. (1970). Profession of Medicine: A Study of the Sociology of Applied Knowledge. New York.
 • Freidson, E. (1994). Professionalism Reborn. Theory, Prophecy and Policy. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Gasparski, W. (red.), (1988). Projektoznawstwo. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
 • Geertz, C. (1998). "La description dense", Enquete [En ligne], 6. Pozyskano z: http:// enquete.revues.org/1443.
 • Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hammersley, M i Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Hatch, M.J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hayano, D. (1979). Auto-ethnography: Paradigms, problems and prospects. Human Organization, 38 (1), 99-104.
 • Jemielniak, D. (2008). Praca oparta na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Jemielniak, D. (2014). Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia. Stanford: Stanford University Press.
 • Jemielniak, D. (red.). (2012a). Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jemielniak, D. (red.). (2012b). Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Johnson, T.J. (1972). Professions and Power. London: Macmillan.
 • Kauffman, J.-C. (2010). Wywiad rozumiejący. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • KEZA. (2005). Kodeks etyki zawodowej architektów, Załącznik do Uchwały 01 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005 r.
 • Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kostera, M. (2003). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kostera, M. (1998). Opowieści o Ludziach, Zwyczajach i Organizacjach, czyli "WyMadki". Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 • Latour, B. (1987). Science in Action. Cambridge: Harvard University Press.
 • Lawson, B. (1990). How Designers Think: The Design Process Demystified. Oxford: Butterworth-Architecture.
 • Lee, A.S., Liebenau, J. i DeGross J.I. (red.), (1997). Information Systems and Qualitative Research Proceedings of the IFIP TC8 WG 8.2 International Conference on Information Systems and Qualitative Research. Philadelphia, http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387- 35309-8.
 • Lofland, J. (red.), (2009). Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Warszawa: Scholar.
 • Malinowski, B. (1922/1987). Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Warszawa: PWN.
 • Millerson, G. (1964). The Qualifying Associations: A Study in Professionalization. London.
 • Morgan, G. i Burrell, G. (1970). Sociological Paradigms and Organisational analysis. Brookfield: Ashgate Publishing.
 • Prasad, P. (1997). System of Meaning: Ethnography as a methodology for the study of information technologies. W: Lee, A., Liebenau, J. i Degross, J. (red.). Information System and Qualitive Research. London: Chapman & Hall.
 • Project Management Institue. (1996). A Guide to the Project Management Body of Kno- weldge. Newtown Square.
 • Rizal, S. (2005). The Interface between Design and Management. Design Issues, 21 (1), 81-93.
 • Sang, K.J.C., Ison, S.G. i Dainty, A.RJ. (2009). The job satisfaction of UK architects and relationships with work-life balance and turnover intentions. Engineering Construction and Architectural Management, 16 (3), 288-300.
 • Shenhar, A. J., Milosevic, D., Dvir, D. i Thamhain, H. (2007). Linking Project Management To Business Strategy. Pennsylvania: Project Management Institute.
 • Silverman, D. (2009). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Silverman, D. (2011). Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. Los Angeles: Sage.
 • Spałek, S. (2004). Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Spałek, S. i Bodych, M. (2012). PMO - praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji. Warszawa: Helion.
 • Strategor (2001). Zarządzanie firmą - strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Symes, M., Eley, J. i Seidel, A.D. (1995). Architects and their Practices: A Changing Profession. Oxford: Butterworth Architecture.
 • Torstendahl, R. (1990). Essential properties, strategic aims and historical development: three approaches to theories of professionalism. W: M. Burrage i R. Torstendahl (red.), Professions in Theory and History. Rethinking the Study of the Professions (s. 44-61). London: Sage Publications.
 • Trocki, M., Grucza, B. i Ogonek, K. (2009). Zarządzanie projektami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Winch, G. i Schneider, E. (1993). Managing the knowledge-based organisation: The case of architectural practice. Journal of Management Studies, 30 (6), 923-937.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171301835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.