PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 65--83
Tytuł artykułu

Obligacje katastroficzne jako finansowy instrument zarządzania ryzykiem : perspektywy wykorzystania w sektorze rolnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Catastrophic Bonds as a Financial Instrument for Risk Management : Possibilities of Utilization in the Agricultural Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba oceny możliwości wykorzystania obligacji katastroficznych (catastrophic bonds, CAT) jako instrumentu zarządzania ryzykiem w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji tego sektora w Polsce. W ramach realizacji celu głównego przyjęto następujące zadania robocze: (1) uwypuklenie zadań współczesnej polityki rolnej w procesie zarządzania ryzykiem katastroficznym w rolnictwie, (2) zaprezentowanie mechanizmu działania obligacji katastroficznych, (3) rozpoznanie możliwości wykorzystania obligacji katastroficznych w rolnictwie w świetle wyników zagranicznych badań empirycznych. Osią rozważań jest następująca teza: obligacje katastroficzne, jako rynkowe instrumenty finansowe, nie wypierając dotychczasowych narzędzi, umożliwiają - na poziomie mikro - silniejsze zaangażowanie rolników w procesy zarządzania ryzykiem, przy zmniejszonej skali interwencjonizmu finansowego państwa. Artykuł ma charakter rozważań teoretycznych, wspartych elementami koncepcyjnymi (np. w zakresie porównania różnych instrumentów zarządzania ryzykiem). Całość opracowania kończą wnioski i rekomendacje dotyczące możliwości zaadaptowania obligacji katastroficznych do polskiego rolnictwa. Artykuł stanowi przyczynek do dalszych badań empirycznych nad aspektami finansowymi zarządzania ryzykiem katastroficznym w rolnictwie.(fragment tekstu)
EN
The issue of risk management is important in agriculture because production variability of the results is dependent on several natural factors. Given the negative implications of the financial interventionism, associated with subsidizing agricultural business insurance, or ..offering" disaster compensations (ad hoc), a deeper utilization of market or quasi-market risk management instruments, including catastrophic bonds (CAT) may be noted. This article assesses the potential utilization of CAT as instruments for risk management in agriculture, with a particular attention to the situation of the sector in Poland. The research objectives are as follows: (1) to discuss tasks of modern agricultural policy in the process of catastrophic risk management in agriculture, (2) to presence of mechanism of CAT, (3) to evaluate possibilities of utilization of CAT in agriculture in the light of the results of foreign empirical studies. Sustainable development of the agricultural sector is possible, among others, due to its link to financial infrastructure. Promoting risk management tools offered by the private sector or the form of public-private partnerships should be recommended. The underdevelopment of the financial infrastructure, offering innovative risk management instruments (including CAT) indicates the urgent need to introduce regulatory changes (including the area of good governance), to facilitate the introduction of new tools on free-market principles. Prudent utilization of innovative financial instruments should be regarded as a positive quality change. This forms an incentive for further structural changes in the Polish countryside. Through a deeper networking between research institutes operating for agriculture and its surroundings, as well as the entities constituting the infrastructure risk management in agriculture, the process of collecting and analyzing the data necessary for the pricing financial instruments related to, catastrophic risk management in agriculture (including CAT) would be possible.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--83
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Agriculture and Agri-Food Canada, AgriRecovery; http://www.agr.gc.ca/eng/?id= 1387 480598562 (data dostępu: 8.05.2014).
 • 2. Bac M.: Ryzyko katastroficzne jako przedmiot regulacji w ustawodawstwie polskim [w:] Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne (red. W. Sułkowska). Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • 3. Bantwal V., Kunreuther H.: Cat bond premium puzzle? Journal of Psychology and Financial Markets, vol. 1(1), 2000.
 • 4. Catastrophe Modeling: A New Approach to Managing Risk (e-Book Google) (red. P. Grossi, H. Kunreuther). Springer Science & Business Media, 2006.
 • 5. Chavas J.-R, Boumara-Mechemache Z.: The significance of risk under incomplete markets [w:] A comprehensive assesment of the role of risk in U.S. agriculture (red. R.E. Just, R.D. Pope). Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 2002.
 • 6. Coble K.H., Knight Th.O.: Crop insurance as a tool for price and yield risk management [w:] A comprehensive assesment of the role of risk in U.S. agriculture (red. R.E. Just, R.D. Pope). Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 2002.
 • 7. Doluschitz R., Morath C, Pape J.: Agrarmanagement - Grundwissen Bachelor. Verlag Evgen Ulmer, Stuttgart 2011.
 • 8. Epperson J.E.: Securitizing peanut production risk with catastrophe (CAT) bonds. Paper provided by University of Georgia, Department of Agricultural and Applied Economics in its series Faculty Series with number 44512.
 • 9. Frentrup M., Heyder M., Theuvsen L.: Risikomanagement in der Landwirtschaft. Edmund Rehwinkel-Stiftung, R+V Versicherung, 2011.
 • 10. Garrido A., Bielza M.: Evaluating EU risk management instruments: policy lessons and prospects for the future [w:] Income stabilisation in European agriculture. Design and economic impact of risk management tools (red. M.P.M. Meuwissen, MA .P.M. van Asseldonk, R.B.M. Huirne). Wageningen Academic Publishers, Wageningen 2008.
 • 11. Glauber J.W., Collins K.J.: Risk management and the role of the federal government [w:] A comprehensive assesment of the role of risk in U.S. agriculture (R.E. Just, R.D. Pope). Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 2002.
 • 12. Hardle W.K., Lopez Cabrera B.: Calibrating CAT bonds for Mexican earthquakes. Paper prepared for presentation at the 101st EAAE Seminar "Management of Climate Risks in Agriculture". Berlin, Germany, July 5-6, 2007.
 • 13. Hommel U., Ritter M.: New approaches to managing catastrophic insurance risk (red. M. Frenkel, U. Hommel, M. Rudolf) - Springer Berlin-Heildelberg, 2005.
 • 14. Irish Potato Famine. Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica Inc.; http://www.britannica.com/EBchecked/topic/294137/ Irish-Potato-Famine (data dostępu: 01.07.2014).
 • 15. Jajuga K., Jajuga T: Wprowadzenie - badania w zakresie inwestycji i finansów [w:] Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa (red. K. Jajuga, T. Jajuga). PWN, Warszawa 2008.
 • 16. Jajuga K.: Rynki i instrumenty finansowe [w:] Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa (red. K. Jajuga, T. Jajuga). PWN, Warszawa 2008.
 • 17. Just R.E., Calvin L., Quiggin J.: Adverse selection in crop insurance: actuarial and asymmetric information incentives. American Journal of Agricultural Economics, vol. 81,1999.
 • 18. Kaliński J.: Historia gospodarcza XIX i XX w. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • 19. Klimkowski C: Innowacyjne instrumenty ubezpieczenia rolnictwa. Komunikaty Raporty Ekspertyzy, nr 524. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 • 20. Kowalski A.: Perspektywy rozwoju rolnictwa europejskiego [w:] Znaczenie rolnictwa - perspektywa historyczna i międzynarodowa (aut.: B. Klepacki, A. Kowalski. F. Tomczak, J. Wilkin, J.St. Zegar). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 • 21. Kunreuther H., Heal G.: Managing catastrophic risk. NBER Working Paper No. 18136 June 2012.
 • 22. Landreth H., Colander D.C.: Historia myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa 2005.
 • 23. Lewis Ch., Murdock K.C.: Alternative means of redistributing catastrophic risk in a national risk-management system [w:] The financing of catastrophe risk (red. K.A. Froot). University of Chicago Press, 1999.
 • 24. Litzenberger R.H., Beaglehole D.R., Reynolds C.E.: Assessing catastrophe-reinsurance--linked securities as a new asset class [w:] Fixed income research. Goldman, Sachs, New York, July 1996.
 • 25. Mahul O.: Managing catastrophic risk through insurance and securitization. American Journal of Agricultural Economics, vol. 83,2001.
 • 26. Mechler R.: Natural disaster risk management and financing disaster losses in developing countries. Ph.D. dissertation. Verlag fiir Versicherungswissenschaft, Karlsruhe 2004.
 • 27. Miranda M.J.. Glauber J.W.: Systemic risk, reinsurance,and the failure of crop insurance markets. American Journal of Agricultural Economics, vol. 79, no. 1, February 1997.
 • 28. Morawski W: Socjologia ekonomiczna. PWN, Warszawa 2011.
 • 29. Nell M., Richter A.: Catastrophic events as threats to society: private and public risk management strategies and risk management: challenge and opportunity (red. M. Frenkel, U. Hommel, M. Rudolf). Springer Berlin-Heildelberg, 2005.
 • 30. OECD: Nahrungsmittel und Landwirtschaft Aktuelle Themen und Ergebnisse, 2010.
 • 31. Ogurtsov V.A., van Asseldonk M.P.A.M, Huirne R.B.M.: Assessing and modelling catastrophic risk perceptions and attitudes in agriculture: a review. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, 56(1-2), October 2008.
 • 32. Pawłowska-Tyszko J.: Aktualne problemy zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Komunikaty Raporty Ekspertyzy, nr 535. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 • 33. Pollner J.D.: Managing catastrophic disaster risks using alternative risk financing and pooled insurance structures. World Bank Publications, 2001.
 • 34. Preś J.: Zarządzanie ryzykiem pogodowym. CeDeWu, Warszawa 2007.
 • 35. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; http://www.minrol.gov.pl/pol/ Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020 (data dostępu: 8.05.2014).
 • 36. Qi L., Xian Ch.: Research on dynamie relationship between agricultural insurance and agricultral disaster degree .Asian Agricultural Research 2013, vol. 5 (12), 2013.
 • 37. Ronka-Chmielowiec W.: Zarządzanie ryzykami przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego [w:] Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki (red. J. Handschke, J. Monkiewicz). Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 • 38. Shen Z., Odening M.: Coping with systemic risk in index-based crop insurance. Paper prepared for the 123rd EAAE Seminar: Price Volatility and Farm Income Stabilisation. Modelling Outcomes and Assessing Market and Policy Based Responses. Dublin, February 23-24,2012.
 • 39. Skees J.R., Barnett B.J., Murphy A.G.: Creating insurance markets for natural disaster risk in lower income countries: the potential role for securitization. Agricultural Finance Review, vol. 68, 2008.
 • 40. Smith V., Glauber J.: Agricultural insurance in developed countries: where have we been and where are we going? Applied Economics Perspectives and Policy, vol. 34, no. 3, Autumn 2012.
 • 41. Soliwoda M.: Rolnicze ubezpieczenia gospodarcze w Kanadzie i USA jako składnik systemu zarządzania ryzykiem w nowoczesnym agrobiznesie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4,2013.
 • 42. Sulewski P, Majewski E., Meuwissen M.: Fundusze ubezpieczeń wzajemnych jako forma ograniczania ryzyka w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, 2014.
 • 43. Theuvsen L., Frentrup M., Bronsema H., Pohl Ch.: Risikotragfahigkeit im Risiko-managementprozess: Konzeption und praktische Anvvendung eines kennzahlengestiitz-ten Scoringsystems zur Analyse landwirtschaftlicher Familienbetriebe. Berichte iiber Landwirtschaft, Band 92, Heft 1, Mai 2014.
 • 44. Turvey C.G.. The pricing, structure, and function of weather-linked bonds, mortgages, and operating credit. Agricultural Finance Review, vol. 68,2008.
 • 45. Vedenov D.V., Epperson J.E., Bamett BJ.: Designing catastrophe bonds to securitize systemic risks in agriculture: the case of Georgia cotton. Journal of Agricultural and Resource Economics,vol. 31(02), 2006.
 • 46. Wilkin J.: Współczesna kwestia agrarna. PWN, Warszawa 1986.
 • 47. Zaleśkiewicz T.: Psychologia ekonomiczna. PWN, Warszawa 2012r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171301901

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.