PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 (41) | 17--30
Tytuł artykułu

Współczesne stadium kapitalizmu a liberalizm gospodarczy

Warianty tytułu
Present-Day Stage of Capitalism and Economic Liberalism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do podstawowych zagrożeń bezpośrednich, podważających współczesny kapitalizm, autorzy zaliczają z jednej strony słabość instytucji państwowych oraz wynikające z niej wadliwości regulacyjne wobec rynków, a z drugiej - deformacje rynkowe związane z utratą prawidłowej samoregulacji poszczególnych rynków, zwłaszcza finansowych. Autorzy stoją na stanowisku, że istotne źródło tych zagrożeń tkwi w sferze zmian ustrojowych. Posługując się zestawem współczesnych doktryn ustrojowych, pośrodku którego jest umiejscowiony ustrój liberalizmu gospodarczego oparty na liberalizmie filozoficznym, wykazują skutki rzeczywistego przejścia po 1980 r. przez USA, a w ślad za nimi Europy wraz z Polską od początku transformacji i innych państw, do ustroju nazywanego neoliberalizmem. Zdaniem autorów, najlepszym rozwiązaniem dla świata byłoby ponowne wejście w ustrój liberalny, w którym relacje między państwem a rynkami miałyby charakter współdziałania umożliwiającego osiąganie efektów synergicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
According to the authors, the major direct threats that undermine the present-day capitalism are the weakness of state institutions and, as a result, defects of market regulations on the one hand, and market deformations connected with the loss of appropriate self-regulation of particular markets, especially the financial one, on the other hand. The authors believe that the substantial reason of those threats lies in the sphere of the political system transformation. With the use of the political doctrines set, in the middle of which there is the economic liberalism based on the philosophic liberalism, the authors point out the consequences of the transformation in the USA after 1980, followed by Europe and Poland from the very beginning of the transformation, and other states, to the system called neo-liberalism. In the authors' opinions, the best solution for the world would be a re-entry into the liberal system, in which the relations between the state and markets would be of a cooperative character making it possible to achieve synergic effects. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--30
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bielecki J., Śmiertelne zaciskanie pasa, "Dziennik Gazeta Prawna", 8.III.2013.
 • Dahlberg-Acton J., Historical Essays and Studies, 1907.
 • Dahlberg-Acton J., The History of Freedom and Other Essays, 1907.
 • Guzek M., Makroekonomia i polityka po neoliberalizmie, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2011.
 • Hayek F., Indywidualizm i porządek ekonomiczny, ZNAK, Kraków 1998.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria procentu, zatrudnienia i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Konkin S.E., New Libertarian Manifesto. Strategy of the New Libertarian Alliance, N.Y. 1981.
 • Łazarski K., Power Tends to Corrupt. Lord Acton's Study of Liberty, DeKalb, Illinois 2012.
 • Mises L., Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Warszawa 2007.
 • Olechowski A., Nie pasuję do Europy Plus, "Rzeczpospolita", 4.III.2013.
 • Rothbard M.N., Ekonomia wolnego rynku, Warszawa 2007.
 • Rothbard M.N., For a New Liberty. The Libertarian Manifesto, N.Y. 1973.
 • Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 • Soros G., Kryzys światowego kapitalizmu. Zagrożenia dla społeczeństwa otwartego, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.