PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 (41) | 60--84
Tytuł artykułu

Wybrane elementy konstrukcji podatku od dochodów osobistych i ich znaczenie w realizacji polityki podatkowej

Warianty tytułu
Selected Elements of Personal Income Tax Construction and Their Importance for the Implementation of the Tax Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka podatkowa urzeczywistnia się poprzez obowiązujący na terenie danego kraju system podatkowy. Konstrukcja podatków, które go tworzą, w różnym stopniu umożliwia jej realizację. Celem artykułu jest przedstawienie, jak wybrane elementy konstrukcji podatku mogą być wykorzystane w tym zakresie przez ustawodawcę. Przedmiotem analizy jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest on bowiem konstrukcją najbardziej podatną na uwzględnianie w niej postulatów służących realizacji założonych celów fiskalnych oraz społeczno-gospodarczych. Mogą tu mieć zastosowanie wszystkie elementy konstrukcji, jednakże na niektóre z nich ustawodawca kładzie największy nacisk. Takimi elementami jest zakres przedmiotowy podatku, system preferencji podatkowych, jak również wysokość obowiązujących stawek. Jeżeli chodzi o zakres podmiotowy, ustawodawca stara się nim objąć jak największą liczbę jednostek, tak aby baza podatku była dostatecznie duża. Podkreślenia wymaga również fakt, że jedną z najważniejszych funkcji podatku dochodowego jest regulacja dochodu i majątku podatnika, a rozwiązania stosowane przy jego konstruowaniu niewątpliwie mają wpływ na stan finansów publicznych, poziom fiskalizmu czy funkcjonowanie danej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
Tax policy is implemented by the tax system that is in force in a particular state. The construction of taxes that create it makes it possible to implement that policy to a different extent. The article is aimed at presenting how some selected elements of the tax construction that the legislator can use do that. The subject matter of the analysis is the personal income tax. It is most susceptible to demands serving the assumed fiscal, social and economic targets. All elements of the construction can be used here but the legislator stresses some of them. They include the range of the tax, the system of tax preferences and the tax rates. As far as the range is concerned, the legislator tries to apply it to the possibly biggest number of entities so that the subjects to the tax form a big base. It is also worth highlighting that one of the most important functions of the tax is the regulation of the tax-payers' income and wealth, and the solutions used for its construction undoubtedly influence the state of public finance and the level of fiscalism, and the functioning of a particular economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
60--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bolkowiak I., Docelowy system podatkowy, "Przegląd Podatkowy", 1991, nr 2.
 • Bouvier M., Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, KIK Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2000.
 • Brzeziński B., Jezierski J., Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, [w:] Studia podatkowe, (red.) J. Głuchowski, UMK, Toruń 1991.
 • Dalton H., Zasady skarbowości, H. Rutski, Łódź 1948.
 • Głąbiński S., Nauka skarbowości. Uzupełnienie, Zmiany w polskim ustawodawstwie skarbowym w okresie od 1925 do marca 1927 r, wyd. nakł. autora, Warszawa 1925.
 • Gomułowicz A., Polityka podatkowa w Polsce i przesłanki jej kształtowania, "Monitor Podatkowy", 1996, nr 5.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, wyd. 3, Ars Boni et Aequi, Poznań 1998.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, wyd. 4, Ars Boni et Aequi, Poznań 2000.
 • Hall R.E., Rabushka A., Podatek liniowy, Wydawnictwo ABC, Warszawa 1998.
 • Jandy-Jendrośka K., Progresja w prawie podatkowym i jej zastosowanie przy opodatkowaniu dochodów w Polsce, seria Acta Universitas Wratislaviensis No. 182, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 1973.
 • Kabaj M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa 2000.
 • Komar A., Finanse publiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 • Krzyżanowski A., Nauka skarbowości, wyd. Fiszer i Majewski, Poznań 1932.
 • Kurowski P., Rola minimum socjalnego i minimum egzystencji w kształtowaniu kategorii dochodowych, "Polityka Społeczna", 2011, nr 5-6.
 • Lassotówna Z., Opodatkowanie rodziny w Polsce, Lublin 1937.
 • Litwińczuk H., Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych, KiK Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1996.
 • Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, wyd. 3, KiK Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001.
 • Mastalski R., Kierunki zmian ogólnego prawa podatkowego, "Glosa" 1995.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public finance In theory and practice, McGraw-Hill Book Company, New York 1980.
 • Muten L., Capital Gains Tax - Gaining Ground?, [w:] More key issues in tax reform, (red.) C. Sandford, Tobridge, Wiltshire 1995.
 • Purzyński J., Mechanizmy regulacji obciążeń podatkowych, "Przegląd Podatkowy", 1998, nr 10(90).
 • Radziszewski H., Nauka skarbowości, wyd. 2, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1919.
 • Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935.
 • Shehab F., Progressive taxation. A study in the development of the progressive principle in the British Income Tax, Oxford 1953.
 • Simons H.C., Personal Income Taxation. The definition of income as a problem of fiscal policy, The University of Chicago Press, Chicago-London 1965.
 • Smoktunowicz E., Glosa: zwolnienia i ulgi podatkowe, "Glosa", 1995, nr 3.
 • Smoleń P., Opodatkowanie dochodów rodziny w 1996 r., "Monitor Podatkowy", 1996, nr 4.
 • Stark G., Taxing Families, [w:] More key issues in tax reform, (red.) C. Sandford, Tobridge, Wiltshire 1995.
 • Weralski M., Współczesne systemy podatkowe. Zarys porównawczego prawa podatkowego, Wydawnictwo UW, Warszawa 1979.
 • Weralski M., Pojęcie podatku, [w:] System instytucji prawnofinansowych PRL, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, t. 3, Wrocław 1985.
 • Wojtowicz W., Kontrowersje wokół "prorodzinności" systemu podatkowego, "Kwartalnik Prawa Podatkowego", 2000, nr 2.
 • Zdzitowiecki J., Pojęcie dochodu w polskim podatku dochodowym, wyd. Gebethner i Wolff, Poznań 1939.
 • Żyżyński J., Sytuacja dochodowa pracowników i jej skutki dla rynku i finansów publicznych, "Problemy Zarządzania", 2003, nr 2 (2).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.