PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 15 Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej | 77--91
Tytuł artykułu

Niektóre aspekty roli rachunkowości finansowej w kryzysie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Some Aspects of Financial Accounting at a Time of Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rachunkowość finansowa to elastyczny system informacyjny przedsiębiorstwa, który powinien odpowiadać współczesnym wymogom życia gospodarczego. Najważniejszym wymogiem jest wiarygodność osnowy tego systemu - informacji, najczęściej o charakterze finansowym, do czego potrzebne jest bezwzględne stosowanie zasady realnego i wiernego obrazu. W artykule zwrócono uwagę na konieczność realistycznego podejścia do tworzenia prawa rachunkowego, stosownie do funkcji pełnionych przez rachunkowość, w obliczu postępującej globalizacji procesów ekonomicznych i związanych z nimi zjawisk kryzysowych. Szczególne znaczenie należy przypisać zasadom wyceny aktywów i pasywów. Przyjęte zasady nie mogą zaciemniać właściwego obrazu sytuacji majątkowo-finansowej jednostek. W przypadku pojawienia się sprzeczności w stosowaniu zasad rachunkowości priorytet w wycenie powinno mieć wykazanie konkretnego stanu faktycznego w jej zakresie, a nie szacowanie kwot na podstawie rynkowo niepewnego kształtowania się ich wielkości. Jednak w czasach kryzysu rachunkowość musi też pełnić rolę stosownie do swoich możliwości, przede wszystkim metodycznych. Oznacza to, że stosowanie zasad prowadzenia rachunkowości musi uwzględniać godzenie różnych zawiłości i sprzeczności, aby dyscyplina ta zachowała wiarygodność.(abstrakt oryginalny)
EN
Financial accounting is often described as a company's flexible information system that must keep pace with contemporary business practice. The central requirement that it has to meet is, therefore, to supply credible information - most of which is, understandably, of financial nature. This cannot be guaranteed unless the system embraces the fundamental principle demanding that it provide a true and factual picture. This paper emphasizes the need to adopt a realistic approach towards the making of accounting law, never losing sight of the purpose and functions of accounting, and allowing for the advancing globalization of economic processes and of economic crises. Special attention should be given to the pricing of assets and liabilities, with much stress placed on the observance of relevant standards. One should follow such principles that will not blur the true picture of an entity's assets and its finances. Where discrepancies arise between accounting standards, valuation should be based on factual data and must aim at reporting the actual status, rather than rely on estimates of volatile market prices. Nonetheless, at crisis times accounting must be committed to performing its role to the best of its capacity - its methodological capacity in the first place. This means that compliance with accounting principles must be combined with an ability to work through complexities and discrepancies, and that this ability is a precondition for the discipline to retain credibility.(original abstract)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013, SKwP, Warszawa 2013.
  • Ryzyko w rachunkowości, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008.
  • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
  • Wieczorek I., Czy wartość godziwa może uchodzić za paradygmat wyceny w rachunkowości?, "Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu" 2010, nr 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302097

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.