PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 15 Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej | 183--194
Tytuł artykułu

Analiza możliwości ograniczenia wpływu ryzyka walutowego na wybrane elementy ryzyka obsługowego firm transportowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mitigating the Impact of Currency Risk on Selected Elements of Supportability Risk in the Shipping Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transakcje w handlu zagranicznym związane z fizycznym przepływem towarów są zdeterminowane przez usługę transportu międzynarodowego. Analiza przeprowadzona w artykule ukazuje możliwości ograniczenia wpływu ryzyka walutowego na wybrane elementy ryzyka obsługowego firm transportowych i ma na uwadze wnioski odnoszące się do doskonalenia zarządzania ryzykiem w takich firmach. Przeanalizowane zostało ryzyko związane z płatnością za usługę, ryzyko związane z przewożonym ładunkiem i ryzyko związane z fizycznym procesem transportu.(abstrakt oryginalny)
EN
Foreign trade transactions involving physical movement of goods are to a large degree determined by international shipping services. The analyses carried out in this paper concern the possibility of mitigating the impact of currency risk on selected elements of supportability risk in the shipping industry, in an attempt to suggest recommendations for improvements to risk management in shipping companies. Risks associated with freight carriage and with payment for the service, as well as risks inherent in the physical transportation process, have been examined.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Dziawgo, D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Kobryń, J., Kierunki rozwoju transportu w Polsce, w: Polityka gospodarcza i społeczna wobec wyzwań współczesności, red. M. Czapek, B. Klimas, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2011.
 • Łunarski J., Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
 • Maliszewski J., Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych, PARP, Warszawa 2012.
 • Okoń S., Matłoka M., Kaszkowiak A., Zarządzanie ryzykiem walutowym, bezpieczeństwo finansowe Twojej działalności, Helion, Gliwice 2009.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, Dz.U. nr 80, poz. 433.
 • Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, Dz.Urz. L 102.
 • Rudzińska J., Piekarski W., Dudziak A., Zarządzanie ryzykiem a podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach transportowych, "Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2011, nr 10.
 • Transport, red. W. Rydzykowski, K. Wojewódzka-Król, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Tarczyński, W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
 • Tondorf H.G., Logistyka w handlu i przemyśle, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 19, poz. 115.
 • www.bp.com [20.09.2012].
 • www.lotos.pl [20.09.2012].
 • www.money.pl/pieniadze/nbp/niewymienialne/ [20.06.2013].
 • www.orlen.pl [20.09.2012].
 • www.shell.pl [20.09.2012].
 • www.trans.eu [20.09.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302121

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.