PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 15 Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej | 217--230
Tytuł artykułu

Wpłaty z zysku od jednoosobowej spółki Skarbu Państwa po ogłoszeniu jej upadłości likwidacyjnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Profit Transfers from a One-Man State-Owned Company in Liquidation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł odnosi się do problemu wpłat z zysku od jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w przypadku jej upadłości likwidacyjnej. Zagadnienie dotyczy przypadku, gdy upadły jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa i w toku prowadzonego postępowania upadłościowego syndyk dokonuje sprzedaży majątku oraz uzyskuje z tego tytułu środki pieniężne, które stanowią fundusze masy upadłości. Pozyskane w ten sposób fundusze masy powodują z zasady osiągnięcie zysku rachunkowego w roku podatkowym. Powstaje pytanie: Czy w wyniku takiej sytuacji powstaje obowiązek wnoszenia wpłaty z zysku na rzecz budżetu państwa? W artykule przedstawiono poglądy orzecznictwa i piśmiennictwa na ten temat, a także w oparciu o własną argumentację zaproponowano wnioski de lege ferenda.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper addresses the issue of profit transfers from a so-called one-man stateowned company in cases where the company is undergoing liquidation. The issue concerns a situation where the entity in liquidation is a one-man state-owned company and, under the liquidation proceedings, the trustee undertakes the sale of its assets, hence receiving cash income that becomes part of the bankruptcy estate. The income thus earned results in the emergence of accounting profit in a particular tax year. The question arises whether the company is then obliged to pay a part of the proceeds into the state budget. The paper presents relevant opinions found in jurisprudence and in literature, and proposes some de lege ferenda recommendations.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Adamus R., Kilka uwag do projektu założeń "Prawa restrukturyzacyjnego", "Jurysta" 2013, nr 11.
 • Adamus R., Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Adamus R., Przegląd orzecznictwa z zakresu Prawa upadłościowego i naprawczego (koszty sprzedaży nieruchomości obciążonej hipotecznie, legitymacja zarządcy, pomoc publiczna w układzie), "Gazeta Sądowa" 2007, nr 11.
 • Adamus R., Szczególny charakter prawny jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji, "Gazeta Sądowa" 2006, nr 10.
 • Adamus R., Zagadnienie praw własności intelektualnej przedsiębiorców przemysłu zbrojeniowego w postępowaniu upadłościowym, w: Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym, red. M. Załucki, IUSatTAX, Warszawa 2012.
 • Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Jakubecki A., Majątkowe prawa wspólników handlowych spółek kapitałowych po ogłoszeniu upadłości spółki, w: Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. M. Poźniak-Niedzielskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Rakoczy W., Szwaja J., Wpłaty z zysku, "Prawo Spółek" 1997, nr 7-8.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, Dz.U. nr 29, poz. 158.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. nr 60, poz. 535.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. nr 3, poz. 11.
 • www.mofnet.gov.pl [25.07.2013].
 • Zedler F., Wpływ ogłoszenia upadłości spółki kapitałowej na umowę pożyczki udzielonej upadłej spółce przez wspólnika albo akcjonariusza, w: Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa ku czci prof. S. Sołtysińskiego, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.