PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 15 Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej | 231--242
Tytuł artykułu

Identification of Risks under the Operational Programme "Environment"

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identyfikacja ryzyk w obrębie słowackiego Programu Operacyjnego "Środowisko"
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Fundusze strukturalne stanowią podstawowy instrument unijnej polityki regionalnej i strukturalnej, którego zadaniem jest wyrównywanie różnic ekonomicznych i społecznych wśród krajów członkowskich. Mając na względzie zwiększenie stopnia wydatkowania środków z funduszy strukturalnych, niniejszy artykuł proponuje przegląd najczęściej popełnianych błędów przy składaniu wniosków o bezzwrotne wsparcie finansowe oraz przeszkód i ograniczeń prowadzących do niepełnego wykorzystania unijnego finansowania. W artykule zidentyfikowano ponadto ryzyka związane z wdrożeniem słowackiego Programu Operacyjnego "Środowisko", co może przyczynić się do lepszego wykorzystania dostępnych funduszy przez wnioskodawców.(abstrakt oryginalny)
EN
Structural Funds constitute the EU's primary instrument of regional and structural policy designed to offset regional socio-economic disparities among European countries. With a view to increasing the utilization of financial support from Structural Funds, this study provides an overview of the most common mistakes made in submitting applications for non-repayable financial contributions, as well as the limitations and difficulties leading to under-spending. The paper identifies the implementation risks within the Slovak Republic's Operational Programme "Environment" (OPE), aiming to thus help applicants make the most of the available EU funding.(original abstract)
Twórcy
  • Bankovní Institut Vysoká Škola Praha
Bibliografia
  • Babitz M., Havran R., Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku a možnosti ich transparentnejšieho využívania, Adin, Bratislava 2005.
  • MVRR SR: Aby Európske fondy slúžili Slovensku I, 2003, www.upjs.sk/public/media/0300/aby-ef- -sluzili-sr-1.pdf [20.06.2010].
  • MŽP: Proces implementácie projektov v programovom období 20007-2013, 2007, http://www.opzp. sk/na-stiahnutie/new19/Proces-implementacie-projektov-v-programovom-obdobi-2007-2013. ppt [21.03.2010].
  • MŽP SR: Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 2009, http://www. stupava.sk/pdf/NFP.pdf [22.06.2010].
  • MŽP: Systém financovania a platieb, 2007, http://www.opzp.sk/nastiahnutie/new18/Systemfinancovaniaaplatieb.PPT [20.06.2010].
  • MŽP SR: Výzva k prioritnej osi 4, 2009, http://www.opzp.sk/149/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-k- -prioritnej-osi-4-operacne-ciele-4.1-a-4.2-2010 [22.06.2010].
  • Programový dokument Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF, 2010, http://www.opzp.sk/na-stiahnutie/vyzvy/2010-02-19-vyzva-2-2.2/05-prirucka-3.8/05a-prirucka-pre-ziadatela-verzia-3.8.pdf [24.06.2010].
  • SAŽP: Operačný program Životné prostredie, 2007, http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id= 1759 [23.06.2010].
  • Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, 2006, http://www.nsrr.sk/download.php?FNAME=1209488055.upl&ANAME=System_riadenia_SF_a_KF_8_12_2006.doc [18.06.2010].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.