PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 6A tom 2 | 74--82
Tytuł artykułu

Długookresowe zmiany konsumpcji a zrównoważony rozwój

Warianty tytułu
Long-Term Changes in Consumption and Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest zbadanie i ocena trendów konsumpcji i określenie, czy przyszłe tendencje umożliwiają zmiany pozwalające na uznanie jej za zrównoważoną. Badaniu poddano: liczbę ludności, stopień urbanizacji, bogactwo, handel międzynarodowy, globalizację oraz wykorzystanie internetu. Dodatkowo w wielu sytuacjach powyższe czynniki były uzupełnione komentarzami nt. społecznych konsekwencji ich wystąpienia. Należy stwierdzić, że globalne zmiany zmierzają w kierunku wzrostu konsumpcji wynikającej z dynamicznego rozwoju azjatyckich krajów rozwijających się. Powoduje to, że z jednej strony następuje poprawa warunków życia w strefie "biednego Południa", lecz z drugiej oznacza stale rosnącą konsumpcję, która nadal będzie oparta, w głównej mierze, na wykorzystaniu dóbr materialnych. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą analizy krytycznej dostępnej literatury, w szczególności raportów organizacji międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to examine and evaluate long-term trends of the factors affecting consumption and to identify future trends and changes which allow it to be classified as sustainable. The study involved: the population, degree of urbanisation, wealth, international trade, globalisation, and the use of the internet. Additionally, in many cases, these factors were supplemented by comments on the social consequences of their occurrence. As a result, it is clear that global changes are moving towards increased consumption resulting from the dynamic growth of Asian developing countries. This means that, on the one hand, living conditions of "poor South" are being improved, but, on the other hand, consumption based mostly on the use of material goods continues to increase. The study was conducted using a critical analysis of the available literature, in particular reports of international organisations. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
74--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Brookings Institution, (2012), Middle Class Measures. Development, Aid and Governance Indicators, Washington, www.brookings.edu/research/interactives/development-aid-governanceindicators [dostęp: 14.10.2012].
 • Brundtland G.H. (1994), The challenge of sustainable development and consumption patterns, (w:) Ofstad S., Westby L., Bratelli T., Sustainable consumption Ministry of Environment, Oslo.
 • Cripps F., Izurieta A., Singh A. (2011), Global imbalances, under-consumption and overborrowing: the state of the world economy & future policies, Centre for Business Research, Cambridge University.
 • Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D. (2008), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dresner S. (2002), The principles of sustainability, Earthscan, London.
 • Easterlin R.A. (1996), Growth Triumphant, University of Michigan Press.
 • Fromm E. (1995), Mieć, czy być?, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • HSBC (2013), An overview of world trade and the opportunities for international businesses, HSBC Global Connections Report, February 2013, https://globalconnections.hsbc.com/downloads/hsbc-trade-forecast-global-february-2013.pdf [dostęp: 13.04.2013].
 • IMF (2013), World Economic Outlook April 2013. Hopes, Realities, Risks, IMF, April 16.
 • Kiełczewski D. (2004), Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kiełczewski D. (2005), Koncepcja trwałej i zrównoważonej konsumpcji, (w:) Poskrobko B., Kozłowski S., Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, Polska Akademia Nauk, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Warszawa.
 • Konczałowski A. (2005), Niegodziwcy mają dobre intencje (rozmowa Janusza Wróblewskiego), "Polityka", 14.01.2005.
 • Koszewska M. (2013), Globalne trendy w zachowaniach konsumentów i ich znaczenie dla rozwoju innowacji na rynku tekstylno-odzieżowym, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty.
 • Larsen G. (2006), Why megatrends matter?, "Futureorientation", No. 5, Copenhagen Institute for Future Studies, http://www.cifs.dk [dostęp: 12.05.2012].
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W. W. (1973), Granice Wzrostu, PWE , Warszawa.
 • OECD (2008), Promoting Sustainable Consumption. Good Practices in OECD Countries, OECD, Paris.
 • OECD (2012), Looking to 2060: A Global Vision of Long-Term Growth, OECD Economics Department Policy Notes, No. 15 November 2012.
 • Pearce D. (1995) Blueprint 4: Capturing Global Environmental Value, Earthscan, London.
 • Prandecki K., Rola megatrendów w przewidywaniu przyszłości, "Przyszłość Świat-Europa-Polska", nr 2.
 • Proposal on Millennium Consumption Goals to the UN Rio+20 Earth Summit in June 2012 (2011), http://www.millenniumconsumptiongoals.org/?p=292
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.