PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 (227) | 34--43
Tytuł artykułu

Tendencje rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce na tle krajów UE

Warianty tytułu
Tendencies of the Human and Social Capital Development in Poland in Comparison to the EU Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie w okresie członkostwa w UE Polska domknęła lukę względem krajów UE w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego. Kwestie te analizowane są w kontekście czynników konkurencyjności polskiej gospodarki. Rozważania prowadzono w oparciu o analizę przestrzennego rozmieszczenia oraz tendencji rozwoju tych dwóch rodzajów kapitału w krajach UE po 2002 r., z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Wśród analizowanych krajów europejskich wysokiemu poziomowi kapitału ludzkiego na ogół towarzyszy relatywnie wysoki kapitał społeczny. Na tym tle Polska należy do grupy państw o relatywnie przeciętnym kapitale ludzkim oraz niewielkim kapitale społecznym, a niedociągnięcia występowały we wszystkich wymiarach tych kapitałów. Zapóźnienie w zakresie kapitału społecznego wydaje się mieć większe rozmiary i trwalszy charakter. W latach 2002-2012 zapóźnienie Polski w zakresie kapitału ludzkiego wobec wysoko rozwiniętych krajów UE zmniejszało się, natomiast w zakresie kapitału społecznego wobec państw z czołówki rankingu (głównie skandynawskich) nie uległo zmianie. Na obecnym etapie rozwoju, krytycznego znaczenia dla polskiej gospodarki nabiera kapitał ludzki. Jego synergia z kapitałem społecznym jawi się jako komplementarne ogniwo, którego znaczenie wzrośnie w kolejnych fazach rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to search for an answer to the question whether and to what extent Poland, during the EU membership, has closed the gap in comparison to other EU countries with regard to human and social capital. Those issues are analysed in the context of competitiveness factors of the Polish economy. With the help of taxonomic methods, the studies were conducted on the basis of analysis of the structural distribution and tendencies in the development of these two types of capital in the EU countries after 2002. Among the analysed European countries, a high level of human capital is generally accompanied by a relatively high social capital. Poland belongs to the group of countries with rather average human capital and small social capital, with both types of capital showing deficiencies in every aspect. Furthermore, the gap in social capital, seems to be more considerable and have a more permanent character. Between 2002 and 2012, Poland narrowed the gap in the area of human capital in relation to the highly developed EU countries; however, the gap in social capital in comparison to the top-ranking countries (mainly Scandinavian ones) remained the same. Human capital becomes critically important for the Polish economy at this stage of development. Its synergy with social capital appears as a complementary link whose significance will increase at the subsequent stages of the country's development. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
34--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. "Znak", Kraków 2007, s. 34
 • S.H. Lee, P.K. Wong, Ch.L. Chong, Human and Social Capital Explanations for R&D Outcomes, "IEEE Transactions on Engineering Management", 2005, Vol. 52, No. 1, s. 59-67
 • T. Schuller, A. Brasset-Grundy, A. Green, C .Hammond, J. Preston, Learning, continuity and change in adult life, Institute of Education, Centre for Research on the Wider Benefits of Learning, London 2002
 • J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, "Contemporary Economics", September 2013, Vol. 7, Special issue, s. 282-283, http://www.diagnoza.com [dostęp 27.12.2011]
 • S.R. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993, s. 19
 • WEF, The Human Capital Report, World Economic Forum, Geneva 2013
 • J.S. Coleman, Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990
 • R.D. Putnam, Demokracja w działaniu społecznym, Instytut Wydawniczy "Znak", Kraków 1995
 • F. Fukuyama, Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997
 • M. Theiss, Operacjonalizacja kapitału społecznego w badaniach empirycznych, (w:) H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 58, 2005, s. 61
 • J. Bartkowski, Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, (w:) M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i społeczny a rozwój regionalny, Wyd. Naukowe "Scholar", Warszawa 2007, s. 89
 • A. Surówka, Konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej w świetle badań własnych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 39, 2014, s. 402
 • A. Zeliaś (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 99-101
 • M. Lubiński, T. Michalski, J. Misala, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia, Raport Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych, nr 38, Warszawa 1995, s. 73-80
 • WEF, The Human Capital Report, World Economic Forum, Geneva 2013
 • C. Yeh-Yun Lin, L. Edvinsson, National intellectual capital: comparison of 40 countries, Wyd. Springer Science + Business Media, New York 2011
 • Migration and Remittances Factbook 2011, The World Bank, Washington 2011, s. 1
 • Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, opr. zbiorowe, PARP, Warszawa 2011
 • WEF, The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum, Geneva 2013, s. 11
 • Z. Zagała, Kapitał społeczny: jedna kategoria pojęciowa - wiele kontrowersji, (w:) M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008
 • K. Kostro, Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, 2005, s. 4-5
 • J. Działek, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 22-24
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.