PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 8 | nr 2 (28) Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw | 104--120
Tytuł artykułu

Kulturowe uwarunkowania działań społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Japonii

Warianty tytułu
Cultural Determinants of CSR Activities : (Example of Japan)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teoretycznych założeń leżących u podstaw podejmowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe działań społecznie odpowiedzialnych oraz zaprezentowanie relacji między nimi a kulturą narodową. Ukazując różne modele kapitalizmu, autorka pokazuje ich związek z cechami kulturowymi. Co więcej, opisując wpływ kultury narodowej oraz pozostałych kręgów kulturowych na kulturę organizacyjną, wskazuje na istnienie ścisłego związku pomiędzy elementami kultury (normy, wartości) a sposobami realizowania przez przedsiębiorstwa idei CSR. Następnie, prezentując rozwój działań społecznie odpowiedzialnych w międzynarodowych przedsiębiorstwach japońskich, wyszczególnia te cechy narodowej kultury japońskiej, które wywierają na nie największy wpływ. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the theoretical assumptions that form the base of socially responsible activities undertaken by international enterprises, and to show relations between them and national culture. While presenting different models of capitalism, the author points out their relation to cultural features. Moreover, when describing how national culture and other cultural aspects affect organisational culture, she shows that there is a close relation between the elements of a culture (rules, values) and CSR implementation methods. Then, while presenting the development of socially responsible activities in Japanese international enterprises, the author points out those features of Japanese culture that seem to affect CSR the most. (original abstract)
Rocznik
Tom
8
Strony
104--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Adler, N.J. 2002. International Dimension of Organizational Behaviour, South-Western Thomson Learning.
 • Aniot, W. 2002. Paradoksy globalizacji, Warszawa: Aspra - JR.
 • Benedict, R. 2000. The Chrysamthemum and the Sword, Boston-Rutland-Vermont-Tokio: Tuttle Publishing.
 • Bjerke, B. 2004. Kultura a style przywództwa. Zarządzanie w warunkach globalizacji, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Budzyński, W. 2005. Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy, Warszawa: Poltext.
 • Domosławski, A. 2002. Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Donaldson, Т. 1989. The Ethics of International Business, New York-Oxford: Oxford University Press.
 • Drucker, P. 1999. Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Filek, J. 2004. Wprowadzenie do etyki biznesu, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Filek, J. 2007. Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski. Rzeczpospolita, nr 83.
 • Fitch, G.H. 1976. Achieving corporate social responsibility. The Academy of Management Review, t. 1, Briarcliff Manor.
 • Fukuyama, F. 1992. The End of History and the Last Man, New York: Free Press.
 • Fukuyama, F. 1997. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gesteland, R.R. 2000. Różnice kulturowe w biznesie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Griffin, R.W. 2002. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hall, E.T. i M.R. Hall. 1990. Hidden Differences: Doing Business with the Japanese, Garden City: Anchor.
 • Hamilton, S.E. 2001. Światowe korporacje w lokalnych społecznościach, w: Rok, B. (red.) Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Hofstede, G. 1990. Measuring organisational cultures. A qualitative and quantitive study across twenty cases. Administrative Science Quarterly, nr 35.
 • Hofstede, G. 2000. Kultury i organizacje, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Hofstede, G. i G.J. Hofstede 2007. Kultury i organizacje, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Jarczewska-Romaniuk, A. 2003. Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Kaji, S., Hama, N. i J. Rice. 2001. Poradnik Ksenofoba. Japończycy, Warszawa: Wydawnictwo Adamantan.
 • Kenrick, D.T., Neuberg, S.L. i R.B. Cialdini. 2002. Psychologia społeczna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kim Beon Kee. 2004. CSR in Japan, ILO Standards and Supply Chains, wystąpienie podczas ILO-Tokyo Forum on CSR, 24.07.2004.
 • Kindaichi, H. 1998. The Japanese Language, Rutland-Vermont-Tokio: Charles E. Tuttle Company.
 • Kłoskowska, A. 1983. Socjologia kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Koźmiński, A.K. 2004. Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki, w: Kieżun, W. (red.) Krytyczna teoria organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 • Lewin, A.Y., Sakano, Т., Stephens, C.U. i B. Victor 1995. Corporate Citizenship in Japan: Survey Results from Japanese Firms. Journal of Business Ethics, nr 14.
 • Logan, D. 2005. Biznes otwarty na otoczenie. Gazeta Prawna, 17.11.2005.
 • Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J. і W.W. Behrens III. 1973. Granice wzrostu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Nakonieczna, J. 2008. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Warszawa: Difin.
 • Namiki, N. i S.P. Seithi. 1988. Japan, w: Nath, R. (red.), Comparative management: A regional view, New York: Ballinger Publishing Co.
 • Neustupny, J.V. 1987. Communicating with the Japanese, Tokio: The Japan Times.
 • Nishiyama, K. 2000. Doing business with Japan: Successful strategies for intercultural communication, Honolulu: University of Hawai'i Press.
 • OECD 2008. Economic survey of Japan, 7.04.2008, OECD.
 • Pakulska, Т. і М. Poniatowska-Jaksch. 2009. Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Rok, B. (red.) 2001. Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Rymarczyk, J. 2004. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Shibatani, M. 1990. Japanese, w: The major languages of East and South-east Asia, Londyn: Routledge.
 • Sikorski, Cz. 2006. Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Stonner, J.A.F., Freeman, R.F. i D.R. Gilbert. 1999. Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Sułek, M. i J. Świniarski. 2001. Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
 • Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju. 2000. Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense.
 • Tanimoto, K. і К. Suzuki. 2005. Corporate Social Responsibility in Japan: Analysing the Participating Companies in Global Reporting Initiative, Working Paper 208, Stockholm: The European Institute of Japanese Studies, Stockholm School of Economics.
 • Trompenaars, E i Ch. Hampden-Turner. 2002. Siedem wymiarów kultury, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Trompenaars, E i Ch. Hampden-Turner. 2006. Siedem kultur kapitalizmu, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Walters, KD. 1977. Corporate Social Responsibility and Political Ideology. California Management Review.
 • Zaman, A. 2003. Made in Japan. Converging Trends in Corporate Responsibility and Corporate Governance, Report of Research Findings, London: The Royal Institute of International Affairs, Sustainable Development Programme.
 • Zbiegień-Maciąg, L. 1997. Etyka w zarządzaniu, Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.
 • Znaniecki, E 1990. Współczesne narody, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.