PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (40) | 169--181
Tytuł artykułu

Eric Voegelin's New Political Philosophy : a Brief Overview

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł pokrótce prezentuje sylwetkę i poglądy mało znanego w Polsce austriacko-amerykańskiego filozofa politycznego Eryka Voegelina. Voegelin w radykalny sposób zakwestionował metody i praktyki stosowane w nowożytnych naukach społecznych. Olbrzymi rozwój nauk przyrodniczych i ścisłych w okresie rewolucji naukowej doprowadził do przekonania, że metody używane w tych naukach mogą być z powodzeniem stosowane w naukach społecznych. Z czasem pogląd ten wykluczył inne metody i uznał doświadczenie, indukcyjne wnioskowanie oraz zmatematyzowaną logikę za jedyne metody dopuszczalne w naukowym badaniu. Pozytywizm uczynił z tych metod kryterium naukowości i niestosujące je dziedziny usunął poza obszar nauki. To zaś doprowadziło do wypaczenia nauki. Wed ług Voegelina, nauka wymaga stosowania takich metod, które odpowiadają naturze badania (matematyka jest np. mało przydatna do analizy Państwa Platona). Człowiek chce wiedzieć. Rzeczywistość poznaje jednak nie jako jako zewnętrzny obserwator, ale jako uczestnik. Niektóre fragmenty rzeczywistości poznaje nie empirycznie, ale poprzez wewnętrzną świadomość i medytację. Historia ludzkości to proces "dostrajania" się (attunement) ludzkiego poznania do istniejącego porządku bytu. Świadomość transcendentnego zródła bytu towarzyszy czlowiekowi od zawsze. Pierwotnie czlowiek odnajduje odzwierciedlenie porządku bytu w kosmologicznej cywilizacji. Skok ku prawdzie (leap in being) w kierunku istniejącego ładu dokonuje się w Izraelu poprzez objawienie i dopełnia się w chrześcijaństwie. To prowadzi człowieka do porzucenia mitu na rzecz historii. Nauka ma pomagać mu w dalszym dostrajaniu się do porzadku bytu i jego transcendentnego źródła. (abstrakt oryginalny)
EN
The article shortly presents the silhouette and views of an Austrian-American political philosopher Eric Voegelin, who is not well known in Poland. Voegelin radically questioned the methods and practices used in the modern social sciences. The great development of exact sciences in the time of scientific revolution led to a belief that the methods used in those sciences can be successfully used in social sciences. In the course of time, the view eliminated other methods and acknowledged experience, inductive concluding and mathematical logics as the only acceptable methods in scientific research. Positivism made the methods the only criteria of scholarship and all the fields that did not use them were expelled from the area of science. According to Voegelin, science requires the use of such methods that are adequate to the nature of scientific examination (mathematics is for example not very useful in the analysis of The Republic by Plato). A man wants to know but does not get to know the reality as an external observer but as a participant. A man gets to know some fragments of the reality not in an empiric way but through internal consciousness and meditation. The history of humanity is a process of "attunement" of human cognition to the existing order of existence. The consciousness of a transcendental source of existence has always accompanied a man. Originally, a man finds a reflection of an existence order in a cosmological civilization. A leap in being towards the existing order takes place in Israel through revelation and finishes in Christianity. This makes a man give up a myth for the benefit of history. Science is to help in the attunement to the order of existence and its transcendental source. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
169--181
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
  • Voegelin Eric, Anamnesis, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1978.
  • Voegelin Eric, The New Science of Politics: An Introduction, 2nd ed., Chicago: University of Chicago Press, 1987.
  • Voegelin Eric, From Enlightenment to the Revolution, edited by John H. Hallowell, Durham: Duke Univeristy Press, 1975.
  • Voegelin Eric, Order and History, Baton Rouge: Louisiana State University, 1956-1987.
  • Voegelin Eric, Science, Politics and Gnosticism, Chicago: Regnery Gateway, 1968.
  • O'Connor R. Eric (ed.), Conversations with Eric Voegelin, Montreal: Thomas
  • More Institute, 1980. Lawrence Fred (ed.), The Beginning and the Beyond: Papers from the Gadamer and Voegelin Conferences, Chico: Scholars Press, 1984.
  • Sandoz Ellis (ed.), Eric Voegelin's Thought. A Critical Appraisal, Durham:
  • Duke University Press, 1982. Sandoz Ellis, The Voegelinian Revolution. A Biographical Introduction, Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1981.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302443

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.