PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 8 | nr 3 (29) Zarządzanie w turystyce | 63--75
Tytuł artykułu

Determinanty rozwoju przedsiębiorstw turystycznych opartych na wiedzy

Warianty tytułu
Development Determinants of Tourist Enterprises Based on Knowledge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie gwałtownych przemian w otoczeniu zachodzi potrzeba wprowadzania nowych modeli biznesu do przedsiębiorstw turystycznych. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym stanowi nową koncepcję rozwoju podmiotów na rynku turystycznym.Celem niniejszego artykułu jest analiza głównych czynników determinujących rozwój przedsiębiorstw turystycznych opartych na wiedzy. Zastosowano podział na warunki: zewnętrzne, bowiem każde przedsiębiorstwo działa w otoczeniu i dla otoczenia (szczególnie dla klientów), oraz wewnętrzne, zorientowane na eksploatację wiedzy i kapitału intelektualnego firmy.Badania pokazały konieczność oparcia strategii działania firm turystycznych na determinantach wewnętrznych - zasobach niematerialnych i budowania na nich nowego łańcucha wartości dla klientów (turystów) i przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the times of rapid changes in our environment there is a need to implement new business models into tourist enterprises. Knowledge management and intellectual capital management are the new concepts of object development in tourist market. The purpose of this paper is to analyse factors that determine the development of tourist enterprises based on knowledge. There is a division into external conditions because every enterprise functions in a certain environment and for an environment (especially for clients), and internal conditions oriented on knowledge and intellectual capital use.
The analysis shows the necessity of basing tourist enterprise operation strategies on internal determinants, like non-material resources, and building new value chains for clients - tourists and the competitive advantage. (original abstract)
Rocznik
Tom
8
Strony
63--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bednarczyk, M. (red.) 2006a. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bednarczyk, M. (red.) 2006b. Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bialikiewicz-Stoch, A. 2002. Globalizacja - szansa czy zagrożenie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 934.
 • Chung, W. i J. Alcacer 2002. Knowledge seeking and location choice of foreign direct investment in the United States. Management Science, nr 12 (48).
 • Dobiegala-Korona, В., Doligalski, T. і В. Korona 2004. Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Warszawa: Difin.
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski 2001, Warszawa: KBN.
 • Inkpen, A.C. 1998. Learning and Knowledge Acquisition through International Strategic Alliances. Academy of Management Executive, nr 4 (12).
 • Januszek, H. (red.) 2004. Kapital społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Jędrzejczyk, I. i W. Mynarski 2003. Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku światowego, Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
 • Kamińska, T. i G. Dzwonnik 2007. Skuteczność wybranych składników potencjału konkurencyjności w budowie przewagi nad rywalami, w: D. Kopycińska (red.) Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Machelski, Z. i L. Rubisz (red.) 2003. Grupy interesu. Teorie i działanie, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.
 • Niechoda, Z. 2001. Normalizacja na przełomie stuleci - kierunki i tendencje rozwojowe. Normalizacja, nr 1.
 • Nonaka, I. i H. Takeuchi 2000. Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa: Poltext.
 • Payne, A. 1996. Marketing usług, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Perechuda, K. i E. Nawrocka 2006. Dom wiedzy przedsiębiorstwa turystycznego, w: M. Trocki i S. Gregorczyk (red.) Nowoczesne zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 • Perspektywy gospodarki opartej o wiedzę w Polsce - wyniki raportu Banku Światowego 2004. Warszawa: Ministerstwo Nauki, www.nauka.gov.pl.
 • Poprawić obsługę klienta i jednocześnie zwiększyć zyski 2010. Harvard Business Review Polska, luty.
 • Pritchett, P. 2008. Wewnętrzny potencjał, Kraków: Wolters Kluwer business.
 • Rudawska, E. 2008. Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Rybak, M. 2004. Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Thomas, J. 2010. CRM2.0... or Customer-Managed Relationship?, http://www.it-solutions. siemens.com/b2b/it/en/global/Documents/Publications/Siemens_CRM20_Whitepaper_PDF_e.pdf, data odczytu 12.03.2010.
 • Tiwana, A. 2003. Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. Warszawa: Placet.
 • Wrzeszcz-Kamińska, G. (red.) 2007. Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
 • Wysokińska, Z. i J. Witkowska (red.) 2004. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zacher, L. 2006. E-społeczeństwo, rozwój i transformacje, w: S. Partycki (red.) Nowa ekonomia a społeczeństwo, tom I. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Zack, M.H. 1999. Developing a Knowledge Strategy. California Management Review, nr З (41).
 • Zorska, А. 1998. Ku globalizacji? Warszawa: PWN.
 • Zysnarska, E. 2006. Komunikacja społeczna w nowej gospodarce, w: S. Partycki (red.) Nowa ekonomia a społeczeństwo, tom II. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302485

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.