PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 186, cz. 1 Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1 | 217--228
Tytuł artykułu

Nowa filozofia prowadzenia pokryzysowej polityki pieniężnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The New Philosophy of Conducting Post-Crisis Monetary Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyzwania nowej, pokryzysowej polityki pieniężnej odnoszą się do kwestii, czy cel utrzymania stabilności finansowej powinien zostać zintegrowany z realizacją pozostałych celów oraz czy stabilność cen powinna wciąż być głównym i jedynym celem banków centralnych. Kolejny dylemat dotyczy niestandardowego instrumentarium, tak chętnie wykorzystywanego w okresie destabilizacji, i jego miejsca w nowej znormalizowanej polityce monetarnej po kryzysie. Odpowiedzi na te i inne kwestie są obecnie przedmiotem licznych badań naukowych oraz dyskusji, jednakże jedyne i właściwe ich sformułowanie wciąż nie zostało wypracowane. Celem opracowania jest wskazanie zmian, jakie dokonują się w sposobie prowadzenia pokryzysowej polityki pieniężnej, obejmujących kwestię przeciwdziałania zjawisku niestabilności sektora bankowego. W pierwszej części opracowania wskazano warunki, w jakich funkcjonuje współczesna polityka pieniężna oraz problemy, z jakimi muszą zmierzyć się banki centralne gospodarki globalnej. W dalszej części scharakteryzowano ramy nowej filozofii prowadzenia pokryzysowej polityki pieniężnej, a także przemiany następujące w bankowości centralnej XXI w. (fragment tekstu)
EN
Changes in the way of achieving the objectives of monetary policy, that have occurred in recent years, determine the evolution of the place and role of modern central banks, including the development of instruments through which they may impact on conditions of the banking sector. The main aim of modern monetary policy has became maintaining financial stability in a long term. So far, the monetary authorities has thought about financial stability as a public good, and has focused at regardless of monetary purposes. Imposed on the central bank an additional goal - financial stability , is now one of the most discussed topics. Moreover, the analysis of monetary policy during escalating banking sector instability of the XXI century, indicates that the implemented instruments have caused significant changes in the philosophy of activity of modern central banks. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Chmielewski T., Sławiński A.: Stabilność finansowa strefy euro. Implikacje dla Polski. W: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące. Red. K. Jajuga. Prace Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011, nr 170.
 • Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę. Teoria i praktyka. Red. Z. Dach. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011.
 • Flejterski S.: Dylematy regulacji sektora bankowego (na marginesie debaty o unii bankowej). W: Unia bankowa. Red. M. Zaleska. Difin, Warszawa 2013.
 • Gerlach S.: Monetary Policy After the Crisis. 44th Annual Money, Macro and Finance Conference, Trinity College, Dublin, 8 września 2012.
 • Gromek T., Pawlikowska A., Reich A., Szczepańska O.: Instytucjonalna organizacja nadzoru finansowego w krajach Unii Europejskiej. NBP, Departament Systemu Finansowego, Warszawa, listopad 2009.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Szyszko M.: Rola banku centralnego w nadzorze makroostrożnościowy. http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_1_ 41.pdf
 • Smets F., Trabandt M.: Sovereign Debt Overhang and Monetary Policy. 23 stycznia 2012. http://www.sirc.rbi.org.in/downloads /2Smets_Trabandt.pdf
 • Solarz J.K.: Instytucjonalne aspekty stabilności finansowej. W: Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego. Red. P. Urbanek. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012.
 • Szczepańska O.: Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze. Scholar, Warszawa 2008.
 • Szelągowska A.: Polityka niskich stop procentowych a stan polskiej gospodarki. http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_1_48.pdf
 • Tinbergen J.: Economic Policy: Principles and Design. North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1956.
 • Bank of England: Instruments of macroprudential policy. Discussion Paper, grudzień 2011. http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/other/financialstability/ discussionpaper111220.pdf
 • Blanchard O., Dell'Ariccia G., Mauro P.: Rethinking Macroeconomic Policy. IMF Staff Position Note, 12 lutego 2010, SPN/10/03.
 • Joyce M., Miles D., Scott A., Vayanos S.: Quantitative Easing and unconventional monetary policy - an introduction. "The Economic Journal" 122 (listopad), F271-F288. Royal Economic Society, Oxford 2012.
 • Lim C., Columba F., Costa A., Kongsamut P., Otani A., Saiyid M., Wezel T., Wu X.: Macroprudential Policy: What Instruments and how to use Them? Lessons from Country Experiences. IMF Working Paper WP/11/238, październik 2011. http:// www.imf.org/external/pubs/ft/ wp/2011/wp11238.pdf
 • MFW: Annual Report 2010. Supporting a balanced global recovery. http://www.imf. org/external/pubs/ft/ar/2010/eng/pdf/ar10_eng.pdf
 • Reinhart C.M., Rogoff K.S.: Growth in a Time of Debt. NBER Working Paper nr 15639, styczeń 2010.
 • Stone M., Fujita K., Ishi K.: Should Unconventional Balance Sheet Policies be Added to the Central Bank Toolkit? A Review of the Experience So Far. IMF Working Paper nr 11/145, 2011.
 • Szpunar P.J.: Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Materiały i Studia. Warszawa 2012, nr 278.
 • http://data.worldbank.org/indicator/GC.DOD.TOTL.GD.ZS?page=1
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302495

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.