PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 143 Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości | 24--38
Tytuł artykułu

Polityka spójności Unii Europejskiej po roku 2013 - implikacje dla Polski

Autorzy
Warianty tytułu
European Union Cohesion Policy after 2013 - Implications for Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu scharakteryzowano aktualny stan dyskusji nad reformą europejskiej polityki spójności w kolejnym wieloletnim okresie programowania, obejmującym lata 2014-2020. Przedstawiono wnioski wynikające z najważniejszych dokumentów, takich jak Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej oraz Strategia "Europa 2020". Praca składa się z czterech części: 1. uwarunkowania polityki spójności UE, 2. znaczenie EU 2020 jako podstawy kształtowania polityk Wspólnoty, 3. znaczenie europejskiej polityki spójności w latach 2014-2020 dla Polski, 4. zakończenie.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the current debate about reform of European Union cohesion policy in the next programming period embracing the years 2014-2020. It presents key conclusions resulting from the most important documents: the Green Paper on Territorial Cohesion and EU 2020 Strategy. The paper consists of four parts entitled: (1) Preconditions of EU cohesion policy, (2) Importance of EU 2020 Strategy as a framework of community policies, (3) Importance of European Union cohesion policy 2014-2020 for Poland, and (4) Summary. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Agenda terytorialna Unii Europejskiej. W kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów, Nieformalne Spotkanie Ministrów ds. Rozwoju Miast i Spójności Terytorialnej w dniach 24/25.05.2007, Lipsk 2007.
 • Atlas ESPON. Struktura terytorium Europy, październik 2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Barca F., An Agenda for a Regional Cohesion Policy. A place based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of D. Huebner, Commissioner for Regional Policy, Brussels, April 2009.
 • Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Communication from the Commission to the European Council. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels, March 2010.
 • Consultation on the future ,,EU 2020" strategy, Commission Working Document, COM (2009) 647/3 final, Commission of the European Communities, Brussels 2009.
 • Creative and innovative regions. Sixth progress report on economic and social cohesion, COM (2009) 295 final, European Commission, Brussels, 25.06.2009.
 • Dołzbłasz S., Raczyk A., Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Działać teraz, patrząc w przyszłość po roku 2010, Komitet Regionów, Bruksela 2010.
 • European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union, European Commission, Potsdam, May 1999.
 • How Regions Grow. Trends and Analysis, OECD, Paris 2009.
 • Huebner D., Reflection Paper on future Cohesion Policy, Informal Meeting of Ministers for Regional Policy, Marianske Lazne, 22-24.04.2009.
 • Investing for Growth: Building Innovative Regions, Policy Report, OECD, Paris, 31.03.2009.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Projekt do uzgodnień międzyresortowych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 12.03.2010.
 • Polityka spójności Unii Europejskiej po 2013 r. Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty Problemowe, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, październik 2009.
 • Polityka spójności w obliczu wyzwań XXI w. Materiały z konferencji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, styczeń 2009.
 • Przeglądy terytorialne OECD. Polska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Regional Policy Challenges, New Issues and Good Practices, OECD, Paris, 31.03.2009.
 • Regions 2020. An Assessment of Future Challenges for EU Regions, Commission of the European Communities, SEC (2008) 2868 final, Brussels, 14.11.2008.
 • Samecki P., European Cohesion Policy post 2013, Open Days University, Brussels, 8.10.2009.
 • Samecki P., Orientation Paperon Future Cohesion Policy, European Commission, Brussels, December 2009.
 • Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatą, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, sierpień 2009.
 • Szlachta J., Fundusze strukturalne UE a ograniczanie skutków kryzysu, [w:] J. Osiński, Unia Europejska i kryzys społeczno-gospodarczy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • Szlachta J., Rola Polski w przestrzeni europejskiej (w świetle dokumentów programowych Unii Europejskiej), [w:] T. Markowski (red.), Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CXXII, PWN, Warszawa 2008.
 • Szlachta J., Zaleski J., Dylematy polityki strukturalnej Unii Europejskiej po roku 2013, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 3.
 • Szlachta J., Zaleski J., Wpływ spójności terytorialnej na zmiany polityki strukturalnej Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 4.
 • World development report 2009. Reshaping Economic Geography, The World Bank, Washington 2009.
 • Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, COM (2005) 24 końcowy, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 2.02.2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 • Wytyczne UE. Zintegrowane wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005-2008, dokumenty opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 6.08.2005, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2007.
 • Wytyczne UE. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności, Decyzja Rady z 6.10.2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2007.
 • Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcanie różnorodności w siłę, komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, SEC (2008) 2550, Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2008) 616 wersja ostateczna, Bruksela, 6.10.2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302503

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.