PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 143 Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości | 179--192
Tytuł artykułu

Rola innowacyjności w kształtowaniu spójności gospodarczej regionów (na przykładzie polskich województw)

Autorzy
Warianty tytułu
Role of Innovativeness in Creating Regional Economic Cohesion (on the Example of Polish Voivodeships)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wstąpienie do Wspólnoty Europejskiej spowodowało, że Polska zyskała możliwość wsparcia procesów rozwojowych w różnych obszarach. Jednym z ich jest szeroko pojęta innowacyjność. Pomiędzy innowacyjnością i rozwojem gospodarczym zachodzą relacje o charakterze współzależności. Jest to związane z tym, że z jednej strony region jest miejscem sprzyjającym kreowaniu, absorpcji i dyfuzji innowacji, a z drugiej - rozwój regionu i jego konkurencyjność są uzależnione od innowacyjności gospodarki regionalnej. Celem artykułu jest przedstawienie zależności między innowacyjnością a poziomem rozwoju gospodarczego polskich województw. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że ponad połowa polskich regionów NUTS-2 w latach 2001 i 2006 charakteryzowała się wspomnianą zależnością. Poziom rozwoju gospodarczego rósł wraz ze wzrostem innowacyjności. Należy jednak dodać, że liczebnie przeważały województwa słabo rozwinięte, jednocześnie dotknięte deficytem innowacyjności. Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie wniosków pod adresem polityki spójności UE. (abstrakt oryginalny)
EN
Undoubtedly, in the contemporary world the role of innovation as a factor strengthening regional economic development is growing. This factor constitutes a basis for economic development, raising living standards and processes of sustained growth at both the country and regional levels. The objective of this article is to evaluate the level of innovativeness and economic development in Polish voivodeships with the application of two of the multidimensional methods used in a comparative analysis. These methods enable one to set up a ranking and a classification of voivodeships by their innovation and economic potential. As a result, some relationships between innovativeness and economic development have been identified in the area of Poland. Research results enable to formulate some conclusions for the EU cohesion policy that can improve regional innovativeness and economic development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • European Innovation Scoreboard 2008. Comparative Analysis of Innovation Performance, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2009.
 • Gorzelak G. (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 • Jewtuchowicz A. (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość w rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Kosiedowski W. (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2002.
 • Landabaso M., Kukliński A., Roman C. (red.), Europe - Reflections on Social Capital, Innovation and Regional Development, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków 2007.
 • Nauka i Technika w 2007 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 • Piotrowska-Trybull M., Analiza konkurencyjności polskich województw za pomocą metod taksonomicznych, [w:] W. Kosiedowski (red.), Konkurencyjność regionu w okresie przechodzenia do gospodarki tynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • Pociecha J., Podolec В., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
 • Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302531

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.