PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 14 Uwarunkowania zachowań podmiotów rynkowych - szanse i zagrożenia | 149--163
Tytuł artykułu

Klastry w rozwoju trwałym i zrównoważonym podmiotów w kontekście teorii społecznej gospodarki rynkowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Clusters and Sustainable Development of Organizations in the Context of Theory on Social Market Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Posiłkując się teorią społecznej gospodarki rynkowej, autorzy artykułu dowodzą, że w klastrze - jako strukturze sieciowej - łatwiej i skuteczniej można: 1) generować i wdrażać rozwiązania integrujące cele wszystkich elementów systemu ekonomicznego, społecznego i ekologicznego, 2) koordynować działania dla realizacji celów rozwoju trwałego i zrównoważonego, 3) wdrażać instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej i zapewnić ich skuteczność, 4) łagodzić konflikty i sprzeczności interesów poszczególnych podmiotów (poprzez skupienie specjalistów o wysokim poziomie wiedzy).(abstrakt oryginalny)
EN
Drawing on theory of social market economy, the authors argue that the following can be done more easily and effectively within business clusters: 1) generating and implementing solutions addressing the interests and objectives of all elements of social or economic systems as well as of eco-systems, 2) integrating and coordinating activities under the sustainable development agenda, 3) implementing economic instruments of environmental policy while at the same time improving their efficiency, 4) mitigating conflicts and clashes of interests between companies (by bringing together individuals with first-class expertise).(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Aluchna M., Zrównoważony rozwój - brakujący element strategii, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 10.
 • Borys T., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, t. 2, red. B. Poskrobko, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Wrocław - Białystok 2010.
 • European Commission, Europa 2020 - A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Brussels 2010.
 • Gospodarowanie zasobami środowiska: podstawy ekonomiki ochrony środowiska, red. M. Wąsowicz, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 • Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej, red. B. Fiedor i A. Graczyk, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006.
 • Kośmicki E., Pieńkowski D., Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju. Istota problemu, "Ekonomia i Środowisko" 2007, nr 1.
 • Kozłowska B., Odpowiedzialność biznesu wobec środowiska, w: Społeczna odpowiedzialność w biznesie, red. M. Bojar, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007.
 • Lubos B., Polityka innowacyjności i przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej 2014- -2020, w: Nowe otwarcie na innowacje, red. R.I. Zalewski, Wyd. PAN, Poznań 2013.
 • Mączyńska E., Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości, w: Polska myśl strategiczna, "Biuletyn PTE" 2011, nr 2.
 • Ochrona środowiska 2012, www.gus.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/se_ochrona_srodowiska_2012_notatka.pdf [7.10.2013].
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Poskrobko T., Kapitał naturalny a ekonomia głównego nurtu, "Ekonomia i Środowisko" 2007, nr 1.
 • Prandecki K., Ochrona środowiska w teorii ekonomii, "Ekonomia i Środowisko" 2007, nr 2.
 • Przychodzeń J., Przychodzeń W., Koncepcje zrównoważonego przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2011, nr 5.
 • Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa, PWN, Warszawa 2008.
 • Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 • Roszkowska E., Zrównoważony rozwój jako równowaga dynamiczna w uogólnionej grze społecznej, "Ekonomia i Środowisko" 2007, nr 1.
 • Ryszawska-Grzeszczak B., Ekologiczny wymiar konsumpcji żywności, "Ekonomia i Środowisko" 2007, nr 1.
 • Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, PWE, Warszawa 2009.
 • Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.-P., Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa 2013.
 • Tkocz J., Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
 • World Competitiveness Yearbook 2010, Lozanna 2010.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jedn. Dz.U. nr 62, poz. 627, art. 3, ust. 50.
 • Zarządzanie środowiskiem, red. B. Poskrobko, PWE, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.