PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 338 Społeczna odpowiedzialność organizacji Diagnoza i doskonalenie | 206--218
Tytuł artykułu

Ewolucja podejścia do koncepcji zrównoważonego rozwoju na arenie międzynarodowej

Warianty tytułu
The Evolution of the Approach to the Concept of Sustainable Development on the International Scene
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zrównoważony rozwój (sustainable development) to koncepcja zakładająca, że możliwy jest taki rozwój, który z jednej strony umożliwi zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, z drugiej zaś nie będzie utrudniał przyszłym pokoleniom zaspokajania ich potrzeb. Aby taki rozwój stał się rzeczywistością, społeczność międzynarodowa od prawie pół wieku próbuje wypracowywać rozwiązania, które umożliwiłyby dalszy rozwój gatunku ludzkiego z jednoczesnym zachowaniem kapitału przyrodniczego, bez którego przetrwanie przyszłych pokoleń stoi pod znakiem zapytania. Na arenie międzynarodowej prace nad wprowadzeniem w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju podejmowane są przede wszystkim na forum ONZ. W trakcie owych 50 lat od pojawienia się pierwszych inspiracji do stworzenia nowej koncepcji rozwoju rodzaju ludzkiego ewoluowały i sama koncepcja, i podejście do niej. Dlatego też w niniejszym artykule przyjęto za cel przedstawienie kluczowych założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz sześciu etapów ewolucji podejścia do tej koncepcji.(abstrakt oryginalny)
EN
The international community for almost half a century has led a discussion about a new model of development of human civilization. It is about working out a solution that would enable further development of human species, while maintaining the environmental capital, without which the survival of future generations is at stake. This new model is to be embedded on the conception of sustainable development the development which involves the integration of three areas: environmental, social and economic, in order to improve the quality of life on a global scale. On the international scene the conception of sustainable development conceived and developed initiatives undertaken primarily by the UN. This paper presents the genesis of the conception of sustainable development and the evolution of approach to this idea. The article discusses the six stages of the evolution of the approach to the conception of sustainable development on the international scene and the analysis of its key objectives.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Agenda 21, http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf (10.03.2013)
 • Biznes. Słownik pojęć ekonomicznych P-Ż, t. 10, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Borys T., Trwały i zrównoważony rozwój, [w:] Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
 • Borys T., Czaja S., Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych, [w:] Kiełczewski D. (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Carson R., Silent Spring, Houghton Mifflin, Boston 1962.
 • Deklaracja sztokholmska, http://greenworld.serwus.pl/deklaracja_sztokholmska1.htm (15.04.2013).
 • Deklaracja z Rio de Janeiro, http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/Edukacja_zrownowazonego_rozwoju/ DEKLARACJA_Z_RIO_1992.pdf (10.03.2013).
 • Dokumenty Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, http://www.biol.uni.wroc.pl/biol2003/OCHS/Szczyt.htm (10.03.2013).
 • Gawor L., Wizja nowej wspólnoty ludzkiej w idei zrównoważonego rozwoju, "Problems of Sustainable Development" 2006, vol. 1, no 2.
 • Global Carbon Budget, http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/12/hl-full.htm (12.12.2012).
 • Hull Z., Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, "Problems of Sustainable Development" 2008, vol. 3, no 1.
 • Koroneos C.J., Rokos D., Sustainable and integrated development - a critical analysis, "Sustainability" 2012, vol. 4, no. 1, http://www.mdpi.com/2071-1050/4/1/141 (20.12.2012).
 • Kuhlman T., Farrington J., What is sustainability?, "Sustainability" 2010, vol. 2, no. 11, http://www. mdpi.com/2071-1050/2/11/3436 (15.04.2013).
 • Kuzior A., Człowiek jako racjonalny podmiot działań w świetle założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Problems of Sustainable Development" 2006, vol. 1, no. 2.
 • Laszlo C., Firma zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2008.
 • Mankind at the Turning Point, http://aei.pitt.edu/42190/1/A6277res.pdf (17.04.2013).
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W., Granice wzrostu, tłum. W. Rączkowska, S. Rączkowski, PWE, Warszawa 1973.
 • Michnowski L., Ekonomika ery zmian klimatycznych, "Transformacje - Pismo Interdyscyplinarne" 2010, nr 1/2 (64/65) Milenijne cele rozwoju, http://www.unic.un.org.pl/cele.php (13.12.2012).
 • Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, United Nations, New York 1987, http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf (10.04.2013).
 • Papuziński A., Edukacja ekologiczna jako instrument polityki ekologicznej (Uwagi na marginesie Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. Przez edukację do zrównoważonego rozwoju), [w:] Papuziński A. (red.), Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 2000.
 • Partidario M.R., Vicente G., Belchior C., Can new perspectives on sustainability drive lifestyles?, "Sustainability" 2010, vol. 2, no. 9, http://www.mdpi.com/2071-1050/2/9/2849 (15.04.2013).
 • Pawłowski A., Bariery we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju - spojrzenie ekofilozofa, "Problems of Sustainable Development" 2007, vol. 2, no. 1.
 • Piotrowski R., Aksjologiczne filiacje zrównoważonego rozwoju, "Problems of Sustainable Development" 2007, vol. 2, no 1.
 • Protokół z Kioto, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/8e0542a94447bcaf09cf7d2e2ce38d36.pdf (10.03.2013).
 • Protokół z Kioto będzie obowiązywał do 2020, http://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/Wiadomosci/Protokol- z-Kioto-bedzie-obowiazywal-do-2020 (12.12.2012).
 • Przedłużono Protokół z Kioto, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,13017905,Protokol_klimatyczny_ z_Kioto_przedluzony_do_2020_roku.html (12.12.2012).
 • Przyszłość, jakiej chcemy, http://mos.gov.pl/g2/big/2012_12/927b84fcb58c51d3731bd08dc2ff700d. pdf (15.12.2012).
 • Szczyt w Johannesburgu, http://www.unic.un.org.pl/johannesburg/plan_dzialania.php (15.12.2010).
 • Sztumski W., Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, "Problems of Sustainable Development" 2006, vol. 1, no. 2.
 • Sztumski W., Refleksja na temat rozwoju zrównoważonego (Czy rozwój zrównoważony jest fikcją, utopią, iluzją czy oszustwem?), "Problems of Sustainable Development" 2008, vol. 3, no. 2.
 • Sztumski W., Mitologia rozwoju zrównoważonego, "Problems of Sustainable Development" 2009, vol. 4, no. 2.
 • The Millennium Development Goals Report 2012, United Nations, New York, 2012.
 • Tovey H., Sustainability: A platform for debate, "Sustainability" 2009, vol. 1, no. 1, http://www.mdpi. com/2071-1050/1/1/14 (15.04.2013).
 • United Nations Framework Convention on Climate Change, United Nations, New York 1992, http:// unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf (10.03.2013).
 • Wołczek P., Strategia a CSR, [w:] Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 156, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Wołczek P., The concept of corporate social responsibility and sustainable development, "Problems of Sustainable Development" 2014, vol. 9, no. 1.
 • Zacher L.W., Trwały rozwój - utopia czy realna możliwość?, "Problems of Sustainable Development" 2008, vol. 3, no. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302659

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.